Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[3] 18 maart 2020: Is Cannabis a Gateway Drug? Key Findings and Literature Review

Beste DRC-collega´s,

De nieuwe werkelijkheid van het thuiswerken geeft ons de mogelijkheid om ons meer te verdiepen in onze inhoudelijke beleidsdossiers. Ik stuur daarom regelmatig een zogenaamde ´parel van de dag´ rond. Dat zijn in de regel zogenaamde ´metastudies / onderzoeksyntheses´ rond een voor DRC relevant onderwerp. Deze pareltjes geven inzicht in wat werkt en wat niet werkt bij de aanpak van allerhande criminaliteitsfenomenen. Voor de liefhebber, klik eens op onderstaande link. Daar tref je een overzicht aan van bijna 500 van deze studies, gesystematiseerd naar politiestrategieën, situationele criminaliteitspreventie en strafrechtelijke interventies:

https://www.researchgate.net/publication/326177342_Wat_Werkt_Een_systematisch_overzicht_van_recent_verschenen_meta_evaluaties_synthesestudies_binnen_de_kennisdomeinen_situationele_criminaliteitspreventie_politiezorg_en_strafrechtelijke_interventies_19?_sg=XXaX629arMdzn0-6UFv5Fbv4W0U7aaiZzVk_deE5YO3zkCAefh7u1VnKSb7ItUaKnS3xs9Potv7rGEyLDfBedl49Qbm58jMuf6dn-FzW.Xp44U15GaBxaEj0O6hj9_mYBSrMBZszUo-7i_pfTYvVLnsStmZQPTQ93fik1v0F9qMxhrq4ZJDqIzqx1VqS6gw

Tot de volgende parel!

prohic_linksonder