Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[10] 28 maart 2020: Rekruteringsprocessen binnen de georganiseerde criminaliteit

In berichtgeving duikt het beeld op dat jongeren soms op vroege leeftijd worden geronseld om hand- en spandiensten te verlenen in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze jongeren zouden aanvankelijk worden ingezet voor het dealen van drugs, maar later ook voor zwaardere criminaliteit. Of en in welke mate dat inderdaad het geval is, is echter nog in belangrijke mate onbekend.

Ten aanzien van commune criminaliteit is inmiddels een grote hoeveelheid onderzoek voorhanden waaruit geput kan worden. De kennis van de achtergronden en toetredingsmechanismen die een rol spelen bij zware en georganiseerde criminaliteit is veel kleiner.

In het kader van brede offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt zowel ingezet op versterkte strafrechtelijke bestrijding als op het voorkomen van (betrokkenheid bij) georganiseerde criminaliteit. Voor een samenvattend overzicht betreffende de preventie van georganiseerde criminaliteit verwijs ik naar onderstaande link:

https://www.researchgate.net/publication/338999955_Preventieve_en_bestuurlijke_aanpak_van_georganiseerde_criminaliteit_in_Nederland_Een_multidimensionale_aanpak

Voorkomen dat personen betrokken raken bij deze criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergronden en toetredingsmechanismen die een rol spelen. Alleen zo kan een goed onderbouwd beleid (evidence informed) tot stand komen. Onlangs verscheen een onderzoeksynthese die deze kennis over het fenomeen van rekruteringsprocessen (deels) in kaart heeft gebracht:

Francesco Calderoni, Gian Maria Campedelli, Tommaso Comunale, Martina E. Marchesi & Ernesto U. Savona (2020). Recruitment into organised criminal groups: A systematic review. Canberra: Australian Institute of Criminology. http://www.aic.gov.au/publications/tandi/tandi583

Abstract: This paper provides a narrative synthesis of the results of a systematic review of the social, psychological and economic factors leading to recruitment into organised crime.

This is based on the analysis of evidence emerging from 47 qualitative, quantitative and mixed-method studies published in or before 2017.

While the selected studies varied markedly in method and quality, several factors emerged as particularly important in understanding recruitment into organised criminal groups. These included the role of social relations (family, kinship, friendship and work-relations), criminal background and criminal skills.

Mensen, maak er ook vandaag een mooie dag van. Geniet nog van de zon en vooral het gezonde leven. Blijf optimistisch! Tot de volgende ´parel´.

prohic_linksonder