Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[11] 30 maart 2020: QuickScans voor politie en andere relevante diensten rond handhaving, crimi-trends en openbare orde tijdens de coronacrisis

Maandag, een nieuwe week, dus nieuwe kansen. Het zijn tijden die zich niet eerder hebben voorgedaan. In feite is er sprake van een wereldwijd natuurlijk experiment. Op allerlei (beleid)terreinen voltrekken zich grote veranderingen. Ook op het terrein van Justitie & Veiligheid is dat het geval. Bijgesloten treffen jullie dit keer geen wetenschappelijk pareltje aan, maar de zogenaamde Monitor Politie en Corona.

Enkele betrokken politieonderzoekers hebben het initiatief genomen om bovengenoemde monitor uit te brengen. Het betreft een eerste basisdocument waarin snelle, korte en bruikbare input voor intelligence en briefings op een rij is gezet op basis van zoekslagen waar anderen even niet aan toekomen. Niet meer, niet minder.    

Wat staat politiediensten en andere organisaties op het gebied toezicht en handhaving op korte en langere termijn te wachten tijdens de coronacrisis? Wat gebeurt er in het buitenland? Wat zijn elders crimi-trends? Hoe zit het met openbare orde? De onderzoekers doen voorspellingen gebaseerd op eigen criminologische kennis. Maar ze gaan ook verder dan voorspellingen door systematisch te kijken naar wat elders in Europa (en de wereld) gebeurt. Met korte, puntsgewijze conclusies. Ze gebruiken nieuwsberichten uit binnen- en buitenland en relevante (onderzoek)publicaties. Aanvullend op deze monitor stuur ik jullie een eerste concept van  ¨COVID-19 en de mogelijke gevolgen voor de criminaliteitsontwikkeling in Nederland´. Ik maakte dat achtergronddocument voor discussie, eventuele opmerkingen zijn dus welkom. 

Het uitbrengen van deze monitor is een gezamenlijk initiatief van: Bureau Bervoets, Bureau Beke, Bureau Broekhuizen en Bureau Landman | Contact: e.bervoets@bureaubervoets.nl; h.ferwerda@beke.nl

Tot zover maar weer. Blijf optimistisch en gezond. En tot de volgende ´parel´.

prohic_linksonder