Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[16] 6 april 2020: Wat werkt niet om recidive te voorkomen bij volwassenen: Een onderzoeksynthese

Beste collega´s van binnen en buiten het ministerie van Justitie & Veiligheid,

Maandagochtend 6 april, dus weer een nieuwe ´kennisparel´ voor de geïnteresseerde aanvragers. In de regel stuur ik jullie metastudies of overzichtsstudies waaruit blijkt wat werkt bij de (preventieve) aanpak van criminaliteit in de brede zin van het fenomeen of om recidive te reduceren. Vandaag stuur ik jullie een overzicht van maatregelen en interventies die niet werken bij het reduceren van recidive bij volwassenen. Misschien zijn deze overzichten van falende programma´s nog wel meer belangrijk dan overzichten waaruit blijkt welke interventies wel werken.

In de medische wereld wordt de term Primum non nocere, gebruikt, richt geen schade aan met medische interventies. Oftewel, de medicijn / kuur richt meer schade aan dan de ziekte zelf (cure is worse than the disease). De kans dat de interventie schade aanricht is dus groter dan dat deze genezing met zich meebrengt. Ook bij het toepassen van strafrechtelijke interventies zou dit een fundamenteel principe moeten zijn: richt geen schade aan.

Bijgesloten overzichtsartikel geeft een overzicht van ineffectieve strafrechtelijke interventies gericht op volwassenen. Ook voor de Nederlandse strafrechtelijke praktijk valt hier lering uit te trekken. Er wordt een groot aantal voorbeelden gegeven van strafrechtelijke interventies die niet effectief blijken, en soms zelfs recidive bevorderen. In de conclusie wordt door de auteurs een aantal belangwekkende opmerkingen en suggesties gegeven om het volgende te bereiken: ¨Do No Harm¨. 

Barnett, Georgia D. & Flora Fitzalan Howard (2018). What doesn’t work to reduce reoffending?: A review of reviews of ineffective interventions for adults convicted of crimes. European Psychologist, vol. 23, no. 2, pp. 111-129.   https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1027/1016-9040/a000323

Abstract

This paper describes a review of meta-analyses and systematic reviews to explore what appears to be ineffective in reducing reoffending among people convicted of crime. The focus of this review is on secondary or tertiary crime prevention initiatives, concentrating on interventions aiming to reduce offending among adults serving sentences in custody or the community. Twenty-one reviews met the inclusion criteria, covering interventions aiming to reduce violence, domestic violence, sexual offending, drug misuse, driving under the influence, and general reoffending. Fourteen of these reviews identified interventions that have no impact on criminal recidivism, and three identified interventions that in at least one study were actively harmful by increasing the risk of recidivism of participants. Findings suggest that ineffective interventions may comprise drug testing as a stand-alone strategy, insight-oriented and behavioral interventions for sexual offending, brief interventions for alcohol misuse, and in prison in the longer-term, agonist pharmacological treatment alone for drug misuse. Those interventions that had demonstrated, in at least one of the evaluations reviewed, that they were associated with negative behaviors were court-mandated treatment for domestic violence, boot camps, incarceration-based agonist drug treatment and custodial (when compared to noncustodial) sanctions. Taken together with the findings of previous reviews in this area, the authors identify features of interventions which are likely to be ineffective in reducing reoffending. Explanations for these interventions’ likely failure to reduce reoffending draw on criminological and social psychological research and behavioural science. The authors also note that this review may not include all relevant evidence and findings should therefore be considered indicative.

Mislukkingen om dus van te leren. Dat was het weer voor vanochtend. Allemaal een gezonde en hopelijk fijne werkweek toegewenst. Blijf de moed erin houden en probeer je gedurende deze periode meer kennis bij te brengen, o.a. via deze ´kennisparels´.

prohic_linksonder