Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[22] 15 april 2020: Disorder policing to reduce crime: A systematic review

De ´kennisparel´ van vandaag gaat over Disorder policing. Dit concept is een door de politie gehanteerde strategie waarbij de criminaliteitsbestrijding gericht is op het specifiek tegen gaan van tekenen van verval of fysieke verwaarlozing van buurten. Een buurt kan hier omschreven worden wanneer er sprake is van een stabiel sociaal systeem, met een zekere mate van sociale integratie van de bewoners. Stabiliteit betekent niet dat de zaken altijd gelijk blijven. Dynamische sociale systemen zijn nu eenmaal aan verandering onderhevig. Mensen kunnen gaan verhuizen, de prijzen van huizen fluctueren nu eenmaal en zo voort. Er is echter sprake van stabiliteit wanneer hetzelfde aantal mensen weer hun intrek neemt in de buurt, en die mensen een overeenkomst vertonen met de mensen die zijn vertrokken. Buurten zijn ook stabiel wanneer woningen goed worden onderhouden en de koop- en huurprijzen zijn aangepast aan de structuur en sociale klasse van de andere bewoners. Stabiliteit houdt in dat de buurt als sociaal systeem zichzelf reproduceert.

Wanneer er zaken voorvallen die dit proces negatief beïnvloeden, dan kan dit vrij dramatische gevolgen hebben voor de buurt. Er zijn talloze factoren die van invloed zijn op deze negatieve ontwikkeling van een buurt. Een kleine greep: grootschalige nieuwbouw, sloopwerken, stop op investeringen, huisjesmelkers, ineenstorting van de lokale economie, werkgelegenheidsaspecten, en fysieke tekenen van verval en sociale wanorde. In deze buurten stapelen de problemen zich vaak op. Deze veranderingen hoeven niet altijd samen te gaan met een stijging van het criminaliteitsniveau of verslechtering van de sociale veiligheid in de desbetreffende buurt. Doet zich dit echter wel voor, dan kunnen buurten zeer snel verpauperen. De bekende neerwaartse spiraal doet dan z’n intrede. Het concept van disorder policing is erop gericht om vooral de tekenen van verval en sociale wanorde tegen te gaan. Deze aanpak is sterk beïnvloed door het concept van de broken window theorie van James Q. Wilson en George Kelling uit 1982. Ik zal daarover in een later stadium nog een aparte een ´kennisparel´ aan wijden.

Vandaag vinden jullie een onderzoeksynthese bijgesloten waarin een oordeel wordt gegeven over het concept van ´disorder policing´. Het betreft de volgende onderzoeksynthese:

Bron

Braga, Anthony A., Brandon C. Welsh & Cory Schnell (2019). Disorder policing to reduce crime: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, vol. 15, no. 3, September, pp. 1-38. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cl2.1050

What is this review about?

Policing social and physical disorderly conditions is rooted in the broken windows approach: disorder is a precursor to more serious crime, fear of crime, and neighborhood decline. Addressing disorder has become a central fixture of policing, especially in the United States. Yet, evaluations of the effectiveness of disorder policing strategies in controlling crime yield conflicting results. Policing disorderly conditions can be divided into two main strategies: (a) order maintenance or zero tolerance policing, where police attempt to impose order through strict enforcement and (b) community policing and problem‐solving policing, where police attempt to produce order and reduce crime through cooperation with community members and by addressing specific recurring problems. This review examined the effects of disorder policing strategies compared to traditional law enforcement actions (e.g., regular levels of patrol) on the rates of crime, including property crime, violent crime, and disorder/drug crime. This review also examined whether policing disorder actions at specific locations result in crime displacement (i.e., crime moving around the corner) or diffusion of crime control benefits (i.e., crime reduction in surrounding areas).

What studies are included?

A total of 28 disorder policing studies (representing 30 independent tests) met the criteria to be included in this review. The studies spanned the period from 1985 to 2012, and were mostly carried out in the United States. All of the studies used high‐quality designs to evaluate the impact of the intervention; nine were randomized controlled trials. Twelve tests were completed in large cities with more than 500,000 residents, nine tests were completed in medium‐sized cities with between 200,000 and 500,000 residents, and the other nine tests were completed in smaller cities with <200,000 residents. All of the tests were carried out in specific geographical settings, including small places (e.g., crime hot spots and problem buildings), smaller police‐defined areas (e.g., patrol beats), neighborhoods and selected stretches of highways, and larger police‐defined areas (e.g., precincts and divisions).

What are the main findings of this review?

Do policing interventions focused on disorderly conditions reduce crime? Yes, in addition to an overall reduction in crime, there is a reduction in property crime, violent crime, and disorder/drug crime when disorder policing interventions are implemented.

Do policing interventions focused on disorder result in crime being displaced or crime control benefits being diffused to surrounding areas? Disorder policing interventions are associated with diffusion of crime control benefits in areas surrounding targeted locations. This conclusion is based on 15 tests that measured displacement or diffusion effects.

Of the two main strategies used in policing disorder, is one more effective than the other? Yes, policing disorder through community and problem‐solving is associated with reductions in crime. Aggressive, order maintenance approaches do not seem to generate crime reductions.

What do the findings of this review mean?

The types of strategies used by police departments to address disorderly conditions seem to matter in controlling crime, and this holds important implications for police–community relations, justice, and crime prevention. Further research is needed to understand the key programmatic elements that maximize the capacity of these strategies to prevent crime.

Er is dus sprake van een effectieve politiestrategie waarbij sprake is van effectieve preventie en reductie van vermogenscriminaliteit, geweldscriminaliteit, verval en drugs gerelateerde criminaliteit. Tot zover maar weer voor vandaag. Allemaal een prettige (alternatieve) werkdag. Blijf gezond en let op elkaar. En geniet ook een beetje van het mooie lenteweer, het ziet er buiten prachtig uit. Tot de volgende ´kennisparel´.

prohic_linksonder