Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[28] 23 april 2020: Pandemics and Violence Against Women and Children

Inleiding

Ook vanochtend weer een nieuwe ´kennisparel´ om te fungeren als brandstof voor effectief beleid. Dit keer een wat afwijkende ´kennisparel´. Vandaag een zogenaamde rapid evidence assessment waarin de auteurs in zeer korte tijd de meest recente kennis bij elkaar gezocht hebben over Pandemics and Violence Against Women and Children.

Vanwege het COVID-19 virus is de verwachting dat geweld tegen vrouwen en kinderen achter de voordeur significant zal toenemen. Daders en slachtoffers zijn in feite tot elkaar veroordeeld om gedurende een lange tijd verplicht met elkaar door te brengen. Omdat het COVID-19 virus van recente aard is ontbreekt het op dit moment nog aan kwantitatieve gegevens om uitspraken te doen of er daadwerkelijk sprake is van zo´n toename in geweld tegen vrouwen en kinderen. In de bijgesloten rapid evidence assessment geven de auteurs een zeer recent overzicht van de opgedane kennis van eerdere pandemieën en de gevolgen daarvan voor de omvang en ernst van vrouwen- en kindermishandeling. Op basis van die kennis worden acht beleidsvoorstellen gedaan om vroegtijdig preventieve maatregelen te nemen om geweld tegen vrouwen en kinderen te voorkomen in tijden waarin pandemieën zich voordoen. Voor de lezer met minder tijd heb ik een samenvattend artikel uit een medisch vaktijdschrift bijgesloten van dezelfde auteurs.

Bron

Peterman, Amber, Alina Potts, Megan O’Donnell, Kelly Thompson, Niyati Shah, Sabine Oertelt-Prigione, & Nicole van Gelder, (April 2020). Washington, DC: Center for Global Development. https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg-april2.pdf

Samenvatting

Times of economic uncertainty, civil unrest, and disaster are linked to a myriad of risk factors for increased violence against women and children (VAW/C). Pandemics are no exception. In fact, the regional or global nature and associated fear and uncertainty associated with pandemics provide an enabling environment that may exacerbate or spark diverse forms of violence. Understanding mechanisms underlying these dynamics are important for crafting policy and program responses to mitigate adverse effects. Based on existing published and grey literature, we document nine main (direct and indirect) pathways linking pandemics and VAW/C, through effects of (on): (1) economic insecurity and poverty-related stress, (2) quarantines and social isolation, (3) disaster and conflict-related unrest and instability, (4) exposure to exploitative relationships due to changing demographics, (5) reduced health service availability and access to first responders, (6) inability of women to temporarily escape abusive partners, (7) virus-specific sources of violence, (8) exposure to violence and coercion in response efforts, and (9) violence perpetrated against health care workers. We also suggest additional pathways with limited or anecdotal evidence likely to effect smaller subgroups. Based on these mechanisms, we suggest eight policy and program responses for action by governments, civil society, international and community-based organizations. Finally, as research linking pandemics directly to diverse forms of VAW/C is scarce, we lay out a research agenda comprising three main streams, to better (1) understand the magnitude of the problem, (2) elucidate mechanisms and linkages with other social and economic factors and (3) inform intervention and

response options. We hope this paper can be used by researchers, practitioners, and policymakers to help inform further evidence generation and policy action while situating VAW/C within the broader

need for intersectional gender- and feminist-informed pandemic response.

Afsluitend

Uiteraard is het noodzakelijk om de verspreiding van het COVID-19 virus op verschillende manieren te voorkomen. Maatregelen als het houden van sociale afstand, zoveel mogelijk in huis blijven, restricties in mobiliteit en vervoer en het sluiten van gemeenschapsvoorzieningen kunnen echter een zeer negatieve invloed hebben op een verhoogde kans op slachtofferschap onder vrouwen en kinderen. In feite worden de eerste geluiden al gehoord als zou er daadwerkelijk sprake zijn van zo´n toename. Hoewel er zich geen vergelijkbare situatie heeft voorgedaan zoals met de pandemie COVID-19 kan er toch geleerd worden van andere grootschalige pandemieën en de gevolgen daarvan, in dit geval, voor verhoogd risico op slachtofferschap onder vrouwen en kinderen. Ik hoop dat bijgesloten ´kennisparel´ daartoe kan bijdragen. Dat was het weer voor vandaag, op naar de volgende ´kennisparel´, die krijgen jullie morgenochtend. Blijf gezond en optimistisch.

prohic_linksonder