Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[31] 29 april 2020: Procedural Justice and Policing: A Rush to Judgment?

Inleiding

Vandaag een nieuwe ´kennisparel´ de 31e alweer. Misschien aardig om te weten, deze parels worden aan zo´n 600 ontvangers verzonden. In feite aan geïnteresseerden die binnen verschillende onderdelen van de strafrechtketen werken (beleid, praktijk en onderzoek), van preventie tot opsporing tot vervolging tot berechting tot strafuitvoering tot nazorg aan ex-gedetineerden en slachtoffers. Vandaag een mooi overzichtsartikel van Tom Tyler over procedurele rechtvaardigheid en politieoptreden.  

De focus van het politieoptreden in Nederland is vooral gericht op de behoorlijkheid van de bejegening van het publiek waarmee de politie in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt. Meer in het algemeen geldt dat veel burgers, bijvoorbeeld als verdachte, rechtzoekende, slachtoffer of gedetineerde te maken krijgt met justitie als publieke dienstverlener. De laatste jaren is de kwaliteit van deze dienstverlening steeds belangrijker geworden, niet alleen voor de burger maar ook voor justitie zelf. Niet alleen de vraag óf de burger wordt geholpen, maar ook de wijze waarop en de omstandigheden waaronder zijn van belang. Worden slachtoffers voldoende geïnformeerd over hun rechtszaak, en hoe lang moeten zij wachten voordat ze worden geholpen? Krijgen gedetineerden voldoende zorg, is de tevredenheid over de inrichting goed? Voelen we ons veilig in de publieke ruimte en hebben we voldoende vertrouwen in de politie? Dit zijn allemaal vragen die met de kwaliteit van de justitiële dienstverlening te maken hebben en waar burgers en bedrijven belang aan hechten.

In deze bijdrage van Tom Tyler (https://law.yale.edu/tom-r-tyler), een prominente grondlegger van het concept van procedurele rechtvaardigheid, wordt een overzicht gepresenteerd hoe de politie in het dagelijks werk op een rechtvaardige manier omgaat met het publiek waarmee ze te maken krijgen. Procedurele rechtvaardigheid staat hier in het teken van een eerlijke en respectvolle behandeling van burgers door de politie. Hoe kan de politie er voor zorgen dat het publiek waarmee ze in contact komt de politie vertrouwt en de wijze van optreden als rechtvaardig en eerlijk ziet? Dat is uiteraard een delicate balans tussen het oppakken van verdachten van misdrijven en het in bewaring stellen terwijl er ook voor gezorgd moet worden dat iedere inwoner het gevoel heeft dat ze eerlijk en oprecht worden behandeld. Volgens sommige politieonderzoekers is dat een onmogelijke opdracht voor de politieorganisatie. Aan de ene kant moet de politie ´de ijzeren vuist hanteren´ bij de rechtshandhaving, en aan de andere kant de ´fluwelen handschoen´ hanteren bij het beschermen van het publiek.

Bron

Tyler, Tom (September 2017). Procedural Justice and Policing: A Rush to Judgment? Annual Review of Law and Social Science, vol. 13, pp. 29-53. https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-lawsocsci-110316-113318

Samenvatting

Within policing research there is currently little research examining the role of procedural justice in shaping legitimacy and considering their joint role in shaping compliance. However, large literatures in social psychology and management make a plausible case for the value of applying this model to policing. These literatures suggest that it is likely that (a) the practices of the police can be crafted to raise perceptions of procedural justice, (b) police training can alter officer behavior, and (c) redesigning police organizations internally can motivate their members to treat community members more fairly. A focus on legitimacy highlights the virtues of consensual models of policing. Consensual models are found to motivate public cooperation in fighting crime and to heighten identification with and engagement in communities. Consequently, legitimacy is the most promising framework for discussing changing the goals of policing and moving from a police force model to a police service model.

Afsluitend

Op basis van bijgesloten onderzoekoverzicht blijkt dat er voldoende kennis voorhanden is om de legitimiteit, vertrouwen, en acceptatie van het politieoptreden te garanderen en verder uit te bouwen. Het blijkt dat het vertrouwen in de politie wordt vergroot wanneer haar optreden als rechtvaardig wordt ervaren. Hiervoor is het belangrijk dat er een eerlijk besluitvormingsproces ten grondslag ligt aan de beslissingen die de politie neemt. Ongelijke behandeling, intimidatie en excessief geweldgebruik zijn zaken die afbreuk doen aan het vertrouwen in de politie. Daarnaast is het belangrijk dat burgers het gevoel moeten hebben dat de politie hen respectvol behandelt. Dit betekent onder meer dat burgers de mogelijkheid moeten hebben om hun kant van het verhaal te vertellen voordat de politie een beslissing neemt. In het contact met de politie worden eigenschappen gewaardeerd als vriendelijkheid, beleefdheid, bezorgdheid, eerlijkheid, behulpzaamheid en rechtschapenheid. Burgers klagen vooral over grof, arrogant en onvriendelijk politieoptreden en over onredelijk of oneerlijk gedrag.

Tot zover maar weer. Fijne dag toegewenst, blijf gezond, vrolijk en let op elkaar. Tot de volgende ´kennisparel´.

prohic_linksonder