Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[32] 30 april 2020: Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know

Inleiding en context

Hier is de ´kennisparel´ van 30 april 2020. Vandaag een mooi recent overzichtsartikel over de effecten van het dragen van zogenaamde bodycams door politie en andere rechtshandhavers. In Nederland is de afgelopen jaren goed onderzoek verricht door Sander Flight (https://sanderflight.nl/). Wat blijkt? Het aantal incidenten van lichamelijke agressie en serieuze bedreigingen is gehalveerd: van bijna vierhonderd incidenten in het jaar voorafgaand aan de proef naar iets minder dan tweehonderd incidenten in het jaar dat de bodycams werden gedragen. Ook het veiligheidsgevoel is verbeterd: politiemensen die de bodycam vaak droegen voelden zich significant veiliger dan degenen die de bodycam nooit of maar af en toe droegen. Het is aannemelijk dat dit komt door het de-escalerende effect van bodycams. Dat effect werkt twee kanten op: burgers gedragen zich respectvol richting de politie en werken beter mee. Maar ook de politie zelf gaat zich professioneler gedragen, aangezien ook hun gedrag wordt vastgelegd. Het onderzoek laat zien dat bodycams een preventief effect hebben op agressie en geweld richting politiemedewerkers.

Dat positieve effect is echter niet vanzelfsprekend. Minstens zo belangrijk is de conclusie van dit onderzoek dat dit soort technologische innovaties lang niet altijd gelijk goed ‘landen’ binnen organisaties zoals de politie. Er was in deze proeftuin meer aandacht voor de technologie dan voor de medewerkers die met de technologie moesten werken. Die ‘zachte’ kanten van nieuwe technologie zijn echter minstens zo belangrijk als de ‘harde’ kanten – zo blijkt uit dit onderzoek. De aanbevelingen aan het eind van het rapport zijn gericht aan de politie, maar ook andere organisaties die bodycams willen gebruiken kunnen baat hebben bij de geleerde lessen. De evaluatierapporten zijn te downloaden vanaf: https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2019/evaluatie-bodycams-landelijke-eenheid-334/ en https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2019/focus-evaluatie-pilot-bodycams-politie-eenheid-amsterdam-329/

Maar niet alleen in Nederland is het gebruik van bodycams de afgelopen jaren veelvuldig toegepast, ook in het buitenland is dat het geval. Bijgesloten onderzoeksynthese geeft een mooi recent overzicht van de effecten van het gebruik van bodycams. Maar liefst 70 internationale empirische studies worden kritisch beoordeeld op hun effecten.

Bron

Lum, Cynthia M. , Megan Stoltz, Christopher S. Koper & J. Amber Scherer (2019). Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know. Criminology & Public Policy, vol. 18, no. 1, pp. 93-118. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1745-9133.12412

Samenvatting

In this article, we provide the most comprehensive narrative review to date of the research evidence base for body‐worn cameras (BWCs). Seventy empirical studies of BWCs were examined covering the impact of cameras on officer behavior, officer perceptions, citizen behavior, citizen perceptions, police investigations, and police organizations. Although officers and citizens are generally supportive of BWC use, BWCs have not had statistically significant or consistent effects on most measures of officer and citizen behavior or citizens’ views of police. Expectations and concerns surrounding BWCs among police leaders and citizens have not yet been realized by and large in the ways anticipated by each. Additionally, despite the large growth in BWC research, there continues to be a lacuna of knowledge on the impact that BWCs have on police organizations and police–citizen relationships more generally.

Beleidsimplicaties

Regardless of the evidence‐base, BWCs have already rapidly diffused into law enforcement, and many agencies will continue to adopt them. Policy implications from available evidence are not clear‐cut, but most likely BWCs will not be an easy panacea for improving police performance, accountability, and relationships with citizens. To maximize the positive impacts of BWCs, police and researchers will need to give more attention to the ways and contexts (organizational and community) in which BWCs are most beneficial or harmful. They will also need to address how BWCs can be used in police training, management, and internal investigations to achieve more fundamental organizational changes with the long‐term potential to improve police performance, accountability, and legitimacy in the community.

Afsluitend

De resultaten in Nederland zijn in vergelijking met de 70 studies die in bijgesloten onderzoeksynthese zijn beschreven als meer positief / effectief te beoordelen. Ondanks de wisselende resultaten in verschillende landen zullen bodycams de komende jaren veelvuldig worden toegepast in de rechtshandhaving. Het is daarom zaak om die ontwikkeling blijvend te beoordelen op de positieve en negatieve effecten. Gedegen proces- en effectevaluatieonderzoek is dan een noodzaak om die kennisaccumulatie op een hoger niveau te krijgen.

Tot zover maar weer. Een fijne werkdag toegewenst, blijf gezond, optimistisch en zorg een beetje voor elkaar. Op naar de volgende ´kennisparel´. 

prohic_linksonder