Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[41] 22 mei 2020: Measures for evaluating sex trafficking aftercare and support services: A systematic review and resource compilation

Inleiding en context

Hopelijk hebben jullie gisteren allemaal van een gezonde en aangename vrije dag genoten. Een heerlijke zonnige Hemelvaart was het wat mij betreft. Vandaag een systematisch onderzoekoverzicht over de hulpverlening aan slachtoffers van seksuele uitbuiting. Binnen het fenomeen van mensenhandel is dit een omvangrijke categorie van zowel vrouwelijke als mannelijke slachtoffers. Op internationaal niveau wordt in brede kring erkend dat de aanpak van mensenhandel, waaronder seksuele uitbuiting, dient te worden opgezet vanuit het perspectief van het beschermen van mensenrechten. Zo wordt door de VN benadrukt dat de mensenrechten van personen die slachtoffer zijn van mensenhandel centraal moeten staan in alle pogingen om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden, en bij het beschermen en ondersteunen van slachtoffers. Eenzelfde notie is opgenomen in Artikel 7 van de EU-richtlijn ter bestrijding van mensenhandel (2011/36/EU). Een dergelijk mensenrechtenperspectief impliceert volgens de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) een geïntegreerde aanpak waarbij alle slachtoffers van mensenhandel worden geïdentificeerd en er maatregelen worden genomen om slachtoffers adequaat te ondersteunen en te beschermen, onafhankelijk van hun verblijfsstatus.

Hoe ziet die hulpverlening aan deze slachtoffers er uit? Welke (hulpverlening) interventies en maatregelen worden er toegepast en wat zijn de effecten hiervan. Daarover geeft bijgesloten onderzoeksynthese een overzicht en oordeel.

Bron

Graham, Laurie M.,  Rebecca J. Macy, Amanda Eckhardt, Cynthia F. Rizo & Brooke L. Jordan (July 2019). Measures for evaluating sex trafficking aftercare and support services: A systematic review and resource compilation. Aggression and Violent Behavior, vol. 46, July-August, pp. 117-136. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178918302052

Samenvatting

Increasingly, organizations are providing services to promote the resilience and reintegration of persons trafficked for sexual exploitation. Unfortunately, services for survivors of trafficking have out-paced the evaluation of such services. However, formative studies exist on the needs and service outcomes of survivors of trafficking. We undertook a systematic summary of such studies with the aim of compiling the measures and constructs used in this literature. Of the 53 studies reviewed, 22 studies named 34 published measures used to collect data regarding survivors’ coping; physical, mental, sexual, and reproductive health; substance use; social support; trafficking-related needs, strengths, and outcomes; and trauma and abuse experiences. Additionally, to gather information on constructs of interest, 18 of the 22 studies included supplemental questions that were not part of a specific measure. Results show sex trafficking research is strongly focused on the physical and mental health needs and service outcomes of survivors. Few studies incorporate holistic views of well-being. Moreover, measures used with this population often have not been tested with survivors of trafficking. We recommend testing measures with this population, conducting holistic assessment of the needs and outcomes of survivors of sex trafficking, and developing tailored measures for various subgroups within this diverse population.

Afsluitend

De auteurs van bijgesloten systematische review doen een aantal aanbevelingen voor praktijk en de daar werkzame hulpverleners. Die aanbevelingen komen op de volgende punten weer:

The findings of this systematic review shed light on the state of the science regarding data collection and the metrics used to evaluate services for people trafficked for sex. Given our findings, we recommend that practitioners providing services for this population use the information presented in Table 1, Table 2, Table 3 to inform the ways in which they conceptualize and conduct needs assessments and outcome evaluations with survivors of sex trafficking. In particular, these findings point to the need for improved methods of assessing needs and outcomes in the following areas: (a) mental, physical, sexual, and reproductive health; (b) coping skills; (c) social support; (d) substance use and abuse; and (e) abuse, trauma, and violence experiences. Even though some domains were rarely investigated within the reviewed studies, we also encourage practitioners to consider developing measures to assess survivors’ (a) economic stability or well-being, (b) employment status and employability skills, (c) education or training engagement, (d) life skills, (e) immigration status, (f) legal and advocacy needs, and (g) spiritual well-being.

To begin generating evidence on sex trafficking aftercare and support services, we also recommend that service providers use a standard intake assessment comprised of comprehensive measures that holistically evaluate survivors’ needs at service entry. Providers could then continue to assess these same areas at multiple points, including when survivors’ leave services, to assess the effect of participation in services on an individual’s progress over time. In addition, comprehensively evaluating survivors’ needs and service outcomes will better enable practitioners to evaluate service effectiveness. As such, funders should consider allocating funds specifically to support such evaluation efforts.

Aanbevelingen die ook binnen de Nederlandse situatie relevant zijn. Hopelijk zal ook deze onderzoeksynthese bijdragen aan een meer effectieve hulpverlening aan slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dat was het weer voor vandaag. Maandag 25 mei gaan we weer verder met de verspreiding via de mail van de volgende ´kennisparel´. Geniet alvast van het weekeinde, blijf gezond, en wees vooral aardig en oplettend voor elkaar.  

prohic_linksonder