Categories
A pearl of knowledge

[57] 16 June 2020: Finance: a risk factor for delinquent behavior?: An investigation into the complexity of financial problems among probation clients

Inleiding en context

Vandaag een literatuurstudie over de interactie tussen schulden en criminaliteit en de factoren die daarbij een rol spelen. Vanochtend trouwens ook in het nieuws, de schuldenproblematiek die onder meer de tweedeling in maatschappij zou bevorderen: https://nos.nl/artikel/2337398-burgemeesters-coronacrisis-verergert-tweedeling-in-maatschappij.html

In the criminological literature, the relationship between socioeconomic factors such as finance and crime is a classic theme. Criminological research has mainly used a macroeconomic perspective by focusing, among other things, on the economic situation of families, such as poverty and parental income, and societies, such as the financial situation of households and unemployment. Of the various macroeconomic factors, the reciprocal relationship between unemployment and delinquency has received the most empirical attention in recent years. Compared to this macroeconomic approach, much less attention has been paid to the economic situation of the individual, such as financial difficulties and debt. The enclosed overview article deals with this last aspect.

Voor de geïnteresseerde lezer is het nuttig om eventueel ook kennis te nemen van een recent verschenen themanummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen over de aanpak van de schuldenproblematiek. In 2019 waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle of problematische schulden. Na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen blijft er in deze huishoudens onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. De coronacrisis zal deze problemen waarschijnlijk verder verergeren. Een andere aanpak van de schuldenproblematiek is daarom extra urgent. In Justitiële Verkenningen (nr. 1/2020) onder meer aandacht voor de schuldenregelingen en het incassobeleid in Nederland, maar ook voor schuldpreventie en de kans op recidive na schuldenproblematiek. Lees het volledige themanummer: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv202001-de-aanpak-van-de-schuldenproblematiek.aspx

Bron

Beek, Gercoline van, Vivienne de Vogel & Dike van de Mheen (2020). Financiën: een risicofactor voor delictgedrag?: Een onderzoek naar de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten. Proces, vol. 99, no. 2, pp. 136-156. https://tijdschriften.rechtsgebieden.rijks.boomportaal.nl/tijdschrift/proces/2020/2/PROCES_0165-0076_2020_099_002_006

Samenvatting

Every year approximately 30,000 detainees return to society. The probation service supervises some of them, to reduce the chances of recidivism and promote social reintegration. In practice, probation officers often make progress with their clients in areas such as housing, work, and relationships. However, this is often offset by complex debt situations in which clients find themselves; either directly because, for example, clients steal to live, or indirectly because financial problems occupy clients in such a way that there is no “room” for working on behavioral change. In short, financial problems are an important problem. Probation officers, however, lack tools to assist clients with financial problems, and in the absence of unambiguous methodical approaches, they seek their own way.

Ook vanuit de literatuur is financiële problematiek bekend als criminogene factor, maar is weinig bekend over de interactie tussen schulden en criminaliteit en de factoren die daarbij een rol spelen. Zowel de praktijk als de theorie vraagt dus om onderzoek dat meer inzicht biedt in de complexiteit van financiële problematiek onder reclasseringscliënten en dat werkers bovendien concrete handvaten kan bieden om cliënten beter te begeleiden bij financiële problematiek.
In dit artikel beschrijven de auteurs allereerst wat uit de literatuur bekend is over de relatie tussen financiële problematiek en delictgedrag. Vervolgens beschrijven ze de populatie aan de hand van mogelijk aan financiële problematiek gerelateerde factoren. Ook beschrijven ze de financiën en schulden van de doelgroep en de hulpverlening die cliënten ontvingen met betrekking tot financiën gedurende reclasseringstoezicht. Dit inzicht kan bijdragen aan de mogelijkheden voor professionals om cliënten adequaat te begeleiden met betrekking tot financiële problematiek.

Afsluitend

It is foreseeable that the corona crisis will further exacerbate the debt problem. This means that the many plans already underway for a different approach to debt, in combination with new legislation on the collection and tax-free rates, are given extra urgency. The comprehensive approach to problematic debts launched by the national government will probably increase in scope and urgency in the coming years. Municipalities have an important role to play in tackling debts. This also applies to the new legislation and numerous measures at different levels that should help curb the problem. The enclosed overview article shows the great importance of paying specific attention to the approach to debts in the reintegration of ex-offenders. Even if only to prevent recruitment processes within the (organized) crime market, for example.