Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[73] 8 juli 2020: Bevolking 2050 in beeld: Drukker, diverser en dubbelgrijs

Inleiding en context

Woensdag 8 juli 2020, de dagelijkse ´kennisparel´ is ook nu weer geland in jullie mailbox. En kennis moet landen op de goede plek. In de vakliteratuur wordt met het dure woord ´valorisatie´ ook wel die verspreiding van kennis aangeduid. Eerder durfde ik de stelling al aan dat ´niet of onjuist verspreide kennis nutteloze kennis is.´ Voordat ik tot de inhoud kom van de vandaag verzonden ´kennisparel´ wil ik onderstaande dia met jullie delen. Daarin staat een aantal suggesties om tot een betere verspreiding, en daarmee beter gebruik van bestaande kennis te komen. Naar mijn mening zou het ministerie van J&V daar veel meer energie in moeten steken om tot een ´evidence based of evidence informed beleid´ te komen.

Tot zover deze korte verhandeling over kennisverspreiding, nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Die is wat afwijkend van de gangbare die jullie dagelijks ontvangen. De ´klanten´ van J&V bestaan uit verschillende bevolkingsgroepen. Het is dus zaak om te weten hoe de ontwikkeling van die bevolkingsgroepen er in de toekomst zal uitzien. Daarom vandaag de ´kennisparel´ Bevolking 2050 in beeld. Gisteren verscheen dit door het NIDI en CBS vervaardigde rapport. De samenvatting is via een persbericht te raadplegen vanaf: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/28/verkenning-bevolking-2050-meer-inwoners-met-een-migratieachtergrond

Bron

NIDI/CBS (juli 2020). Bevolking 2050 in beeld: Drukker, diverser en dubbelgrijs. Den Haag: NIDI/CBS, 89 pp. https://publ.nidi.nl/output/2020/nidi-cbs-2020-bevolking-2050-in-beeld.pdf

Samenvatting

Hoewel 2050 nog ver weg is, tasten we niet helemaal in het duister over de demografische vooruitzichten voor de komende dertig jaar. Het is zeker dat het aantal ouderen fors in aantal zal toenemen, vooral het aantal 80-plussers. Het is ook zeker dat de bevolking in de beroepsleeftijden hoogstens een bescheiden groei zal laten zien. Het aantal mensen met een Nederlandse achtergrond in de beroepsleeftijden zal sterk teruglopen. Daar staat een groei van het aantal mensen met een migratieachtergrond tegenover.

De totale bevolkingsomvang zal waarschijnlijk blijven groeien, vooral in de dichtbevolkte regio’s. Maar niet alles is zeker. De omvang en samenstelling van de bevolking in 2050 hangen af van de ontwikkeling van de migratie, geboorte en sterfte in de komende dertig jaar. En die ontwikkelingen zijn onzeker. Vanwege deze onzekerheid is het niet verstandig om blind te varen op één bevolkingsprognose. Om rekening te houden met deze onzekerheid presenteert dit rapport zeven bevolkingsvarianten. Twee varianten laten de onzekerheid over de bevolkingsgroei zien: sterke groei versus krimp. Twee varianten maken de variatie in de leeftijdsopbouw zichtbaar: grijs (veel ouderen) versus groen (veel jongeren). En drie varianten beschrijven mogelijke ontwikkelingen in migratie: twee daarvan laten de verschillen zien tussen hoge arbeids- en asielmigratie en de derde migratievariant gaat uit van een laag migratiesaldo.

Volgens de meest recente CBS-bevolkingsprognose, die eind 2019 is gepubliceerd, groeit de bevolking van 17,4 miljoen nu naar 19,3 miljoen in 2050. De nieuwe bevolkingsvarianten in dit rapport laten zien dat als de migratie, het kindertal en de levensverwachting alle drie hoger zijn dan het CBS verwacht, de bevolking tot boven de 20 miljoen inwoners in 2050 zal toenemen. Maar de onzekerheid over de hoogte van de bevolkingsgroei is groot. Als de migratie, het kindertal en de levensverwachting de komende dertig jaar alle drie laag zijn, zal de bevolking tot 2050 nauwelijks groeien of zelfs krimpen.

Afsluitend

´The only certainty about the future is that those who do not think about it will be unprepared for whatever comes´ (U.K. Foresight Programme Turning the Corner (2002). www.foresight.gov.uk En daarmee is eigenlijk alles gezegd wanneer we voorspellingen over een langere periode maken. Zeker op het beleidsterrein van J&V geldt dat niets onzekerder is dan voorspellingen over een langere termijn te maken. Dat geldt zeker voor ontwikkelingen op de ´criminaliteitsmarkt´. Maar over die ontwikkelingen volgt binnenkort een nieuwe ´kennisparel´.

prohic_linksonder