Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[79] 16 juli 2020: Understanding Recruitment to Organized Crime and Terrorism

Inleiding en context

Donderdag 16 juli 2020, de zomer is alweer bijna een maand oud. Ondanks deze nieuwe tijd, dankzij het COVID-19 virus, vliegt het jaar 2020 weer voorbij. Vandaag een hele grote en zware ´kennisparel´. Eigenlijk een beetje buiten de orde, want ik stuur jullie een zeer recent verschenen geredigeerd boek door een aantal (top)criminologen over, jawel, rekruteringsprocessen binnen de georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Eerder verzond ik ´kennisparel´ nummer 10 over rekruteringsprocessen binnen de georganiseerde criminaliteit. Waarom dan opnieuw dit onderwerp? Simpelweg, er is veel belangstelling voor het onderwerp. Ik krijg bijvoorbeeld vanuit lokale overheden, politiewereld en Openbaar Ministerie geregeld vragen over het fenomeen van rekrutering.

Er is dus een grote vraag vanuit zowel beleid als praktijk naar beschikbare kennis over dit onderwerp. De komende jaren blijft dit onderwerp zeer zeker op de ´ondermijningsagenda´ staan. Mijn WODC-collega Edwin Kruisbergen is momenteel bezig om een langjarig onderzoekprogramma via de Nationale Wetenschapsagenda van de grond te krijgen, zie bijgesloten beschrijving van dat programma.

In berichtgeving duikt vaak het beeld op dat jongeren soms op vroege leeftijd worden geronseld om hand- en spandiensten te verlenen in de georganiseerde drugscriminaliteit. Deze jongeren zouden aanvankelijk worden ingezet voor het dealen van drugs, maar later ook voor zwaardere criminaliteit. Of en in welke mate dat inderdaad het geval is, is echter nog in belangrijke mate onbekend.

Ten aanzien van commune criminaliteit is inmiddels een grote hoeveelheid onderzoek voorhanden waaruit geput kan worden. De kennis van de achtergronden en toetredingsmechanismen die een rol spelen bij zware en georganiseerde criminaliteit is veel kleiner. Bestaand onderzoek beperkt zich bovendien vaak in de soort achtergrondkenmerken die worden onderzocht en/of de gebruikte data. Onderzoek dat zich specifiek richt op daders van zware en georganiseerde criminaliteit en behalve criminele antecedenten ook sociaaleconomische, gezins- en gezondheidsfactoren meeneemt, is schaars. Een mooi onderzoekthema binnen ondermijning / georganiseerde criminaliteit lift dus nog deels braak. Maar niet helemaal, dat blijkt uit de verschillende hoofdstukken uit bijgesloten ´kennisparel´. In dertien hoofdstukken wordt uit de doeken gedaan wat het huidige kennisniveau is over rekruteringsprocessen binnen de georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Een groot aantal Nederlandse criminologen heeft trouwens bijdragen geleverd aan bijgesloten bundel.

Bron

­Weisburd, David, Ernesto ­U.­Savona, Badi­ Hasisi & Francesco ­Calderoni (eds.) (2020). Understanding Recruitment to Organized Crime and Terrorism. Cham, Zwitzerland: Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-36639-1

Samenvatting

This volume provides insights on how recruitment patterns develop for two related types of criminal networks: organized crime and terrorism. It specifically explores the social, situational, psychological, and economic drivers of recruitment. Although organized crime networks and terrorism networks can differ in underlying goals and motivations, this volume demonstrates common drivers in their recruitment, which will provide insights for crime prevention and intervention.

The goal of the book is to explore the current knowledge about these common drivers, as well as highlight emerging research, to identify and prioritize a research agenda for scholars, as well as policymakers. The research presented in this work aims to fill existing gaps in the knowledge of recruitment to both organized crime and terrorism. For each area, it provides a systematic review of the existing research on social, psychological, and economic drivers of recruitment. It then presents findings from independent original research aimed to explore new ground not covered in these previous studies.

The contributions to this volume were the result of a research project funded by a European Union Horizon 2020 grant, and present a diverse, international mix of expertise and cases. It will be of interest to researchers in criminology and criminal justice, as well as related fields such as sociology, psychology, and international relations. 

Afsluitend

Nou, wat mij betreft een heel mooie forse parel die vandaag in jullie mailbox zit. Zeer relevant voor zowel de preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit als bij terrorisme. Opvallend zijn ook de overeenkomsten voor wat betreft rekrutering binnen beide fenomenen. Ik gaf het al aan, de komende jaren ligt hier voor het nationale en lokale beleid rond ondermijning een zeer relevant thema voor. We weten inmiddels iets over de processen en overwegingen om deel te nemen binnen zowel georganiseerde criminaliteit als terrorisme. Ook over de preventieve interventies is het één en ander bekend, maar verder gericht onderzoek zal de komende jaren hopelijk nog meer kennis opleveren om de juiste interventies en maatregelen toe te passen om rekrutering tegen te gaan.

prohic_linksonder