Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[83] 30 juli 2020: What do fundamental rights mean for people in the EU?

Inleiding en context

Donderdagochtend 30 juli 2020, een mooie zomerdag ligt in het verschiet. Vandaag de resultaten van een onderzoek onder ruim 35.000 respondenten binnen de Europese Unie (EU) naar opinies over fundamentele grondrechten / mensenrechten binnen de EU. Grondrechten zijn rechten die aan iedereen in de EU toekomen. Het maakt niet uit wie je bent, wat je gelooft of hoe je verkiest te leven.

Het bevorderen en beschermen van deze grondrechten / mensenrechten kunnen globaal onderverdeeld worden in het recht:

  • Om niet gediscrimineerd te worden op basis van leeftijd, handicap of etnische achtergrond;
  • Op bescherming van uw persoonsgegevens;
  • Asiel, migratie en grenzen;
  • Steun voor mensenrechtensystemen en mensenrechtenverdedigers;
  • Rechtspraak, rechten van slachtoffers en justitiële samenwerking.

In de grondrechten zijn minimumnormen vastgelegd die waarborgen dat iedereen waardig wordt behandeld. Hoe kijken Europese inwoners aan tegen deze grondrechten? Hoe kijken inwoners van de EU aan tegen openbare diensten? Wat zijn de ervaringen daarmee? Hoe staat het met het vertrouwen in instituties? Hoe rechtvaardig worden de contacten met overheidsinstanties ervaren? Kortom, een mooi EU-benchmark waar het om verschillen en overeenkomsten gaat binnen de EU voor wat betreft ervaren grondrechten / mensenrechten.

Bron

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS (June 2020). What do fundamental rights mean for people in the EU? Vienna: European Union Agency for Fundamental Rights, 67 pp. https://fra.europa.eu/en/publication/2020/fundamental-rights-survey-trust

Samenvatting

Verleden maand is de rapportage ‘What do fundamental rights mean for people in the EU?’ van de Fundamental Rights Agency (FRA) verschenen. FRA en CBS hebben samengewerkt bij het onderzoek  waarbij het CBS de steekproeftrekking en weging heeft verzorgd.

De resultaten geven blijk van sterke steun voor mensenrechten onder EU-burgers, ook al wordt deze niet gelijk gedeeld onder alle geledingen van de bevolking, meer in het bijzonder onder de werklozen en de personen met een lagere opleiding. Om blijvende steun voor mensenrechten te garanderen, is het noodzakelijk om mensen in alle segmenten van de samenleving te informeren over hoe belangrijk mensenrechten voor hen zijn – niet als een abstract concept, maar in relatie tot hun dagelijkse realiteit.

De resultaten benadrukken ook de noodzaak om te zorgen voor transparantie en betrouwbaarheid van openbare diensten, zodat mensen kunnen zien dat diensten op een rechtvaardige en niet-discriminerende manier worden verleend. Ten slotte toont de enquête ook aan dat de deelname van jongeren aan het ‘traditionele’ democratische proces verder moet worden aangemoedigd.

Afsluitend

Ik vind de afsluitende woorden in het bijgesloten rapport zo mooi dat ik die Engelse tekst in deze afsluitende paragraaf toevoeg. The results of the survey are primarily intended to inform EU institutions, Member State governments and institutions – including National Human Rights Institutions, Equality Bodies and Ombuds Institutions – alongside human rights defenders and civil society organisations, about the place of fundamental rights in EU societies – based on what people think and experience. The findings provide an evidence base to inform action on fundamental rights, which – ultimately – can be used to achieve an impact on fundamental rights in practice and to ensure the effective implementation of fundamental rights obligations.

Throughout the report the results are broken down to illustrate some key differences between Member States and between different sociodemographic groups. Herein, core findings with respect to gender, age, income and educational level – to name some examples – are reported where the results are of particular note. The evidence from the survey is essential reading for those who believe in evidence-based policymaking that is ‘bottom up’. In this regard, it is hoped that those whose work encompasses fundamental rights make use of the data to inform and also to challenge their own assumptions about what the public thinks and experiences.

Better understanding of fundamental rights requires knowing more about what people think and experience with regard to everyday life, which can also assist in how we communicate on fundamental rights to different audiences. In this regard, there has been some reflection among institutions working in the human rights field about how to better communicate on human rights – with the Fundamental Rights Agency paving the way in this field. Given that robust evidence is key to understanding and communicating about rights, FRA set out – through the survey – to capture ordinary people’s understanding and experience of fundamental rights in ways that are not remote from everyday life.

En zo is het maar net, ook rond het onderwerp van fundamentele rechten blijft het niet alleen bij fraaie woorden, maar is ook de wetenschappelijke evidentie daaromtrent van groot belang. Ook hier een evidence based fundament van belang om verder te komen met de implementatie en uitvoering van EU grond- en mensenrechten.

prohic_linksonder