Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[89] 7 augustus 2020: Capturing the Market: Cannabis regulation in Canada

Inleiding en context

Vrijdag 7 augustus 2020, een zeer warme tropische zomerdag is opnieuw een gegeven. En natuurlijk onder deze zomerse temperaturen en alle positieve zaken daar omheen een nieuwe ´kennisparel´. Dit keer een oordeel over de mate van succes en falen van het beleid over de legalisering van de teelt van cannabis in Canada. Canada begon op 17 oktober 2018 als één van de eerste geïndustrialiseerde landen met de regulering van cannabisteelt. Dat is dus een mooi voorbeeld voor Nederland waar sprake is van een vergelijkbaar initiatief.

In het regeerakkoord van kabinet Rutte III is de keuze gemaakt om te starten met een experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’. Het experiment moet informatie opleveren die een volgend kabinet in staat stelt een beredeneerde keuze te maken over de toekomst van het Nederlandse cannabisbeleid. Het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ start in 2020 met de voorbereidingsfase, waarna naar verwachting in 2021 de experimenteerfase begint. In die fase wordt legaal geteelde cannabis verkocht door coffeeshops in gemeenten die aan het experiment deelnemen. Wie meer achtergrondinformatie wil bekijken over het experiment gesloten coffeeshopketen wordt verwezen naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/aanleiding-en-opzet-experiment-gesloten-coffeeshopketen Maar goed, nu naar de eerste resultaten in Canada rond de legalisering van de teelt van cannabis, die tref je in de onderstaande samenvatting en bijgesloten rapport aan.

Bron

Slade, Harvey (July 2020). Capturing the Market: Cannabis regulation in Canada. Bristol: Transform Drug Policy Foundation. https://transformdrugs.org/product/capturing-the-market/

Samenvatting

Canada became the first G7 and G20 nation to regulate cannabis on 17 October 2018. Canada moved to legally regulate cannabis for non-medical use. This marked an important milestone in the growing trend towards legal regulation across North America. It also raised questions about how regulation would be implemented in practice, and provides an instructive example for other countries moving towards more humane drug policies. This report looks at how legal regulation has been shaped at the federal and provincial level, what the early measures are in terms of successes and failures, and what underlying questions still remain for regulation to answer.

The Canadian Government emphasised three key goals of regulation: the protection of public health; the protection of young people; and the reduction in criminality associated with the illegal market. It gave these aims a statutory basis in its Cannabis Act, which sought to create ‘a strict legal framework for controlling the production, distribution, sale and possession of cannabis across Canada’. The Cannabis Act was enacted at a federal level, meaning certain additional restrictions could still be implemented by individual provinces or territories. The responsibilities of the Federal government were to set ‘strict requirements for producers who grow and manufacture cannabis’ and ‘industry-wide rules and standards’, including packaging and labelling requirements for products and good production practices. To achieve this, the Cannabis Act was supplemented by federal Cannabis Regulations. In contrast, provinces and territories remain responsible for ‘for developing, implementing, maintaining and enforcing systems to oversee the distribution and sale of cannabis’.

Legal regulation in Canada is still a relatively new project, but an extremely important one. With the eyes of the world watching, the legal market has seen modest successes and is providing a valuable case study for regulators seeking to reduce the harm caused by drugs and drug markets. The Canadian government has set its own aims to be judged against and, going forward, developing measures to evaluate these will be essential. Similarly, effective monitoring and sharing of experiences and best practice between the different tiers of government domestically, and between Canada and other reform minded jurisdictions, will remain an essential part of effective policy making.

Afsluitend

Het beleid rond regulering van cannabis in Canada wordt in de schrijvende pers als succesvol beoordeeld: https://policinginsight.com/features/analysis/the-verdict-canadas-legalisation-of-cannabis-is-a-success/ . Maar er zijn ook kritische geluiden te horen: https://www.nytimes.com/2019/12/15/world/canada/marijuana-cannabis-legalization.html

Op basis van bijgesloten document blijkt dit grotendeels te kloppen. Er is sprake van succes maar ook van falen. Het is uiteraard een eerste beoordeling twee jaar na de implementatie van het nieuwe beleid. Het is duidelijk dat Nederlandse beleidsmakers en praktijkwerkers hier lering uit kunnen trekken. En dat is natuurlijk de bedoeling van alle ´kennisparels´ die ik de afgelopen vier maanden heb verzonden. Leren van successen, veelbelovende aanpakken en mislukkingen op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Hopelijk draagt bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag hier ook toe bij. 

prohic_linksonder