Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[91] 11 augustus 2020: Public safety and security: The first report of the strategic review of policing in England and Wales

Inleiding en context

Dinsdag 11 augustus en alweer een tropische dag in het vooruitzicht. Vandaag een mooie ´kennisparel´ met de titel: Public safety and security: The first report of the strategic review of policing in England and Wales. Het betreft een strategie paper waarin de te verwachten ontwikkelingen voor de jaren 2020 – 2030 op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving in het Verenigd Koninkrijk (VK) worden beschreven.

Welke politieorganisatie heb je nodig om die te verwachten ontwikkelingen het hoofd te bieden? Welke expertise is nodig? Welke ´nieuwe criminaliteitsvormen´ zullen zich ontwikkelen? Hoe ziet de criminaliteitsmarkt er uit? Hoe ga je als politie in de toekomst om met het publiek en bedrijfsleven? Hoe zal de georganiseerde criminaliteit zich ontwikkelen? Allemaal vragen die naar mijn mening ook relevant zijn voor de Nederlandse politie en aanverwante veiligheidsorganisatie, zoals de particuliere beveiligingsindustrie. In feite zien we vergelijkbare ontwikkelingen in Nederland die zich ook voordoen in het VK. Dus een rapport om van te leren. 

Trouwens, een jaar geleden verscheen een themanummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen over de toekomst verkennen en voorspellen: https://wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201904-de-toekomst-verkennen-en-voorspellen.aspx

Het verkennen of voorspellen van de toekomst in enigerlei vorm is bij veel overheidsorganisaties steeds vaker een onderdeel van het proces van beleidsvorming. Strategic Foresight is het vakgebied waarbinnen de verschillende technieken om tot voorspellingen te voorkomen zijn ontwikkeld. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden worden ingezet. In dit themanummer wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar het raakvlak van toekomstverkenningen met justitie en veiligheid. Daarbij ligt de nadruk op verkenningen voor de iets langere termijn. In een aantal bijdragen komen concrete toekomstverkenningen aan bod en worden toegepaste methoden beschreven. Andere gaan in op wetenschappelijke ontwikkelingen, of zijn meer beschouwend. Maar nu naar de bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag. Wat kunne we daarvan leren binnen de Nederlandse situatie?

Bron

Barber, Michael (Chair) (July 2020). Public safety and security: The first report of the strategic review of policing in England and Wales. London: The Police Foundation. https://policingreview.org.uk/wp-content/uploads/phase_1_report_final-1.pdf

Er zijn ook nog twee prima achtergrondpapers beschikbaar die zijn te downloaden vanaf: https://policingreview.org.uk/publications/

Samenvatting

Launched by the Police Foundation in September 2019, the Strategic Review of Policing in England and Wales sets out to examine how crime, fear of crime and other threats to public safety are changing and assess the ability of the police to meet these challenges, as part of a wider strategic response. This far reaching independent review, the first of its kind in many years, is being chaired by Sir Michael Barber and guided by an Advisory Board of former senior police officers, politicians and leading academics. The overall aim of the Review is to set the long-term strategic vision for English and Welsh policing. It will conclude in summer 2021 with a final report presenting substantial recommendations for a modern service capable of meeting the challenges of the 21st century. More

information about the Review can be found at: http://www.policingreview.org.uk

Early findings from a major review of policing in England and Wales show that the police service is not currently equipped to meet the range and complexity of the challenges it faces.

Crime and other threats to public safety have been transformed in recent years, but policing has not caught up with the scale and nature of this change.  

In a wide-ranging survey of the landscape in which the police now operate, the Strategic Review of Policing in England and Wales found that while traditional crime such as burglary and car theft has fallen since the turn of the millennium, in its place there has been a huge rise in online crime and in sexual offences reported to the police. The police also have to deal with many more incidents involving people who are multiply disadvantaged. 

The Review found:  

 • Since 1995 crime (excluding fraud and cybercrime) has fallen by 70% (this includes a 72% fall in violent crime, a 74% fall in burglary and a 79% fall in vehicle theft).
   
 • Cybercrime and fraud have however increased rapidly and made up 44% of all crime in 2019. Fraud is now more common than theft (33%) or violent crime (12%), making up 36% of crime.  
   
 • There has been a big increase in online child sexual abuse, with 8.3 million unique images being added to the UK’s Child Abuse Image Database in the four years to 2019.
   
 • Reported domestic abuse crime increased by 77% between 2016 to 2019; stalking and harassment by 792% between 2012 to 2019; rapes by 260% between 2013 and 2019 and child sexual offences by 204% between 2012/13 and 2017/18.
   
 • The police are now called to many more incidents involving multiply disadvantaged people: mental health related incidents increased by 28% between 2014 and 2018 and incidents involving missing people rose by 46% between 2013/14 and 2016/17.
   
 • Social tensions have heightened in recent years, causing increased demand on the police. The number of protests involving confrontational tactics rose from 7 in 2000 to 126 in 2019 and in the last six years there has been a 144% increase in hate crimes reported to the police.  
   
 • Although 75% of the public say that they have confidence in their local police, confidence is lower among black people (70%) and those of mixed ethnicity (68%). 40% of black people and people of mixed ethnicity do not agree that the police are likely to treat them fairly, compared to 33% of white people and 26% of Asian people who say that.  

Policing is struggling to keep pace with these changes, with local forces unable to deal effectively with internet enabled crimes like fraud and cybercrime. More complex crime investigations are hampered by a national shortfall of 5000 detectives and up to 6 month waits for examinations of digital evidence.   

The report concludes that the scale, variety and complexity of the challenges now facing the police mean that we need a radical re-think of how we go about tackling crime and promoting public safety. The second phase of the Review, which will conclude next year, will look at how policing needs to be reformed to meet these challenges.  

Afsluitend

Een parel dus om van te leren, zeker met het oog op de te verwachten ontwikkelingen op de Nederlandse criminaliteitsmarkt. Uiteraard is niets moeilijker dan voorspellingen doen, maar wanneer je dat achterwege laat loop je het gevaar om sowieso achter de feiten aan te lopen. En realistisch beredeneerde uitspraken hoe de toekomst er uit zal zien geven in ieder geval stof tot discussie hoe het veiligheidsbeleid in Nederland de komende jaren verder vorm moet krijgen. Bijgesloten ´kennisparel´ kan binnen die discussie in ieder geval mede behulpzaam zijn om op een goede systematische manier die discussie te voeren. Maak er vooral gebruik van, want het vierkante wiel opnieuw uitvinden is een slechte optie.

prohic_linksonder