Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[109] 19 oktober 2020: ´Kenniscrimiquiz´ over trends en ontwikkelingen in de criminaliteit en rechtshandhaving

Inleiding en context

Maandagochtend 20 oktober 2020, na een horecavrij weekeinde is de nieuwe werkweek weer aangebroken. Ik had dus wat tijd over om na te denken over de ´kennisparel´ die ik vandaag zou sturen. Het is in feite een afwijkende parel geworden. Geen onderzoeksynthese, geen metastudie, en geen mooi en informatief rapport. Vandaag ontvangen jullie een zogenaamde ´kenniscrimiquiz´. Ja een heuse quiz op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Waarom zo´n quiz zal een aantal ontvangers denken. Omdat deze naar mijn mening een aantal opvallende trends en kennisfeiten bevat waar een aantal van jullie van op zal kijken.

Ik geef deze quiz ook al een aantal jaren aan deelnemers aan een cursus van de SSR over effectieve interventies, waar in de regel officieren van justitie, rechters, en ondersteunend personeel binnen het Openbaar Ministerie en de rechtspraak aan deel nemen. Ook binnen het ministerie van J&V neem ik de quiz wel eens af. Dat kan wel eens een interessante dynamiek geven, vooral directeuren willen goed scoren en hebben daar veel voor over.

Het blijkt trouwens voor veel deelnemers best wel lastig te zijn om te kiezen uit de juiste antwoorden. Gekozen kan worden uit vier opties (A, B, C, of D). Het leek mij dus leuk om eens wat anders te sturen. Het is volgens mij ook leerzaam om vooral de brede context van ons werk via de tien quizvragen te ontdekken. Ik zou zeggen, veel plezier. De antwoorden kun je in de regel aflezen uit de dia die volgt na de gestelde vraag. Ik heb voor de zekerheid ook de tien antwoorden in bijgesloten WORD-bestand opgenomen. Het is uiteraard aan jullie om de quiz te maken en wanneer dat het geval is te proberen nog niet naar de antwoorden te kijken. De ervaring leert dat er gemiddeld vijf goede antwoorden worden gegeven, dat is dus de ´benchmark´.

Bron

Waard, Jaap de (Oktober 2020). ´Kenniscrimiquiz´ over trends en ontwikkelingen in de criminaliteit en rechtshandhaving. Den Haag: Ministerie van Justitie en Veiligheid. https://www.researchgate.net/publication/310447380_Kenniscrimiquiz_over_trends_en_ontwikkelingen_in_de_criminaliteit_en_rechtshandhaving

Samenvatting

Tja, de quiz spreekt eigenlijk voor zichzelf, dus de samenvatting laat ik dit keer maar achterwege.

Afsluitend

Ik hoop dat de ontvangers die de quiz hebben ingevuld er wat van geleerd hebben. Mijn ervaring is dat wanneer je de quiz ´live´ presenteert er in de regel flink wat discussie ontstaat. Vooral omdat de trends en ontwikkelingen in de criminaliteit en rechtshandhaving toch vaak anders worden ingeschat dan hoe deze zich in de maatschappij manifesteren. Ook voor mensen die al jaren werkzaam zijn binnen de relevante beleidsterreinen zijn de beschreven trends vaak verrassend. Het laat in ieder geval zien dat ook hier kennis en evidentie over wat werkt bij de aanpak van criminaliteit en rechtshandhaving van belang is. Ook van een quiz kan in dit geval geleerd worden.

prohic_linksonder