Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[114] 28 oktober 2020: Gallup Global Law and Order report, 2020

Inleiding en context

Woensdagochtend 28 oktober 2020, de werkweek is weer bijna doormidden. Vandaag een internationaal vergelijkende ´kennisparel´, en wel ééntje die een benchmark geeft welke positie Nederland in neemt op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving tussen 144 landen. Het betreft een gisteren gepubliceerde studie door het bedrijf Gallup, een internationaal vermaard adviesbureau gespecialiseerd op zeer veel verschillende beleidsonderwerpen. Waarom stuur ik jullie deze internationale vergelijking? Wat is het belang van dergelijke internationale vergelijkingen? Daar is een aantal redenen voor te geven:

  • Vanwege internationale harmonisatie en convergentie is er steeds meer vraag hoe Nederlands beleid zich verhoudt tot andere landen;
  • Het is dan mogelijk om een enigszins geobjectiveerde en inzichtelijke beoordeling te geven van de eigen prestaties van bijvoorbeeld afzonderlijke Justitie & Veiligheid onderdelen;
  • Door verdergaande internationalisering is het onderkennen van eigen (J&V) positie steeds meer van belang, bijvoorbeeld de prestaties van de publieke sector (J&V) ter bestrijding van criminaliteit;
  • Het biedt inzicht en kansrijke mogelijkheden op terreinen waarop binnen J&V verbetering nodig is;
  • Bij bijna elk beleidsprobleem is het nuttig om kennis te nemen van internationale successen en mislukkingen: leren van de buren door over de schutting te kijken.

Bron

Gallup (October 2020). Gallup Global Law and Order report, 2020. Washington, DC.: Gallup Analytics. 19 pp. 

https://www.gallup.com/analytics/322247/gallup-global-law-and-order-report-2020.aspx?utm_source=report&utm_medium=email&utm_campaign=law_order_report_email_1_oct_10272020&utm_content=Download_Report_CTA_2&elqTrackId=d51bf1f405b44ef498d81ee7f106ae52&elq=bab9bdb2d1804cc387b68bbfb66b8ade&elqaid=5333&elqat=1&elqCampaignId=1110

Samenvatting

Is the world more secure? Find out in the 2020 Global Law and Order Report. Find out how your country scores on Gallup’s Law and Order Index, a worldwide gauge of people’s sense of personal security and their personal experiences with crime and law enforcement. In the city or area where you live, do you have confidence in the local police force? Discover how residents in 144 countries and areas answered this question and more in the 2020 Global Law and Order report. The latest report offers a baseline for the world’s security in the post-pandemic world and how the world moves forward amid global civil unrest related to law enforcement. The report compares how different countries are doing on the United Nations goal for “peaceful and inclusive” societies. The higher the score on the index, the higher the proportion of the population that reports feeling secure. The 2020 Global Law and Order report presents the results from Gallup’s latest measurements of people’s answers to these questions, based on interviews with nearly 175,000 adults in 144 countries and areas in 2019.

Gallup’s Law and Order Index uses four questions to gauge people’s sense of personal security and their personal experiences with crime and law enforcement:

  • In the city or area where you live, do you have confidence in the local police force?
  • Do you feel safe walking alone at night in the city or area where you live?
  • Within the last 12 months, have you had money or property stolen from you or another household member?
  • Within the past 12 months, have you been assaulted or mugged?

Nearly seven in 10 people worldwide said in 2019 that they feel safe walking alone at night where they live (69%) and have confidence in their local police (69%). About one in eight (12%) said they had property stolen from them or another household member in the past year, and 6% said they were assaulted or mugged. These numbers remained largely unchanged from 2018. Gallup compiles the “positive” responses to these four questions into a Law and Order Index score for each country. The higher the score, the higher the proportion

of the population that reports feeling safe. The index score for the world in 2019 was 82 out of a possible 100 — basically unchanged from scores since 2017. Ninety countries and areas posted index scores lower than the global average. Countries scoring highest and lowest on the index were also largely the same as in recent years. Scores worldwide ranged from a high of 97 in Singapore — which tops the list nearly every year — to a low of 43 in Afghanistan, which ranked the lowest in the world for the second consecutive year.

Afsluitend

Nederland neemt de 23e plaats in tussen de 144 landen waar de enquête is afgenomen. Dat is op zich een prima score. Maar Nederland is hier niet ´de beste leerling´ van de klas. Uit veel andere internationale vergelijkingen blijkt dat Nederland wel vaal één van de beste leerlingen is. Bijvoorbeeld waar het gaat om een hoge internationale score bij: onafhankelijkheid en efficiëntie van de rechterlijke macht; het goed uitdragen van wet- en regelgeving; doelmatigheid van geschiloplossing, bescherming van eigendomsrechten, vertrouwen in politie en rechtspraak, een lage score bij ambtelijke corruptie, en een goede rechtszekerheid. Dat zijn allemaal belangrijke zaken, bijvoorbeeld voor het concurrentievermogen van Nederland.

Op veel beleidsterreinen in Nederland bestaat een lange traditie om te bepalen hoe de situatie in Nederland zich verhoudt tot andere (geïndustrialiseerde) landen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de vergelijking van het presterend vermogen binnen het onderwijs, milieu, (openbaar) vervoer en verkeer, arbeidsmarkt, financiële markten, landbouw, welzijn, klimaat, digitale economie, kwaliteit van het leven, migratiebeleid, armoedebestrijding, en volksgezondheid. Ook op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving kan er wel wat meer aandacht komen voor internationale vergelijkingen of zogenaamde benchmarkstudies. Een internationale vergelijking is namelijk één van de weinige manieren om tot een enigszins geobjectiveerde en inzichtelijke beoordeling te komen van de eigen prestaties en op systematische wijze bewezen mogelijkheden tot verbetering te achterhalen. Dit ondanks de haken en ogen die aan internationale vergelijkingen op dit terrein zijn verbonden. De methode sluit ook aan bij benchmarking als bedrijfskundige methode. Kansen dus voor een betere aanpak van criminaliteit en de rechtshandhaving in Nederland lijkt mij.  

prohic_linksonder