Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[140] 21 december 2020: A Systematic Review of the Criminogenic Potential of Synthetic Biology and Routes to Future Crime Prevention

Inleiding en context

Maandagochtend 21 december 2020, vandaag de kortste dag van het jaar, dus morgen weer naar de zomer toe! Vanuit de mooie stad Leiden stuur ik jullie een vrolijke kersgroet, bekijk hem hier maar: https://www.youtube.com/watch?v=Z9ATGNcwVQY En naast die muzikale groet vandaag ook weer verse ´kennisparel´ in de mail. Een bijzondere onderzoeksynthese over het mogelijk criminogene potentieel van synthetische biologie en de criminaliteitspreventieve aanpak daarvan in de nabije toekomst. Anticiperen dus op te verwachten nieuwe criminele fenomenen.

Synthetische biologie heeft het potentieel om de samenleving positief te transformeren op veel toepassingsgebieden, waaronder de geneeskunde. Synthetische biologie stelt ons in staat levende organismen opnieuw te programmeren om nuttige producten en processen te produceren, inclusief medicinale die onze kwaliteit van leven kunnen verbeteren. Net als andere revolutionaire nieuwe technologieën kan synthetische biologie echter ook criminaliteit mogelijk maken en bevorderen. In feite kun je het vergelijken met vormen van cybercriminaliteit die nu zijn waar te nemen na de komst van Internet. Zo kan zogenaamde biocriminaliteit een aanzienlijk negatief effect hebben op de samenleving, maar ook op de gezondheid van mensen. De omvang van de schade die wordt veroorzaakt door de SARS-CoV-2-pandemie illustreert bijvoorbeeld de potentiële impact van toekomstige biocriminaliteit en benadrukt de noodzaak van vroegtijdig te ontwerpen preventiestrategieën om die criminaliteit te voorkomen. Biocriminaliteit wordt hier gedefinieerd als het misbruiken van kwetsbaarheden in biologische instrumenten, gegevens / databases, apparaten of technieken voor criminele doeleinden. Het kan ofwel categorisch nieuw zijn, ofwel een combinatie van huidige bestaande typen van  criminaliteit. Bijgesloten onderzoeksynthese geeft een systematisch overzicht welke potentiële nieuwe vormen van criminaliteit zich kunnen ontwikkelen en doet voorstellen om hier van preventief oogpunt vroegtijdig op te anticiperen.

Bron

Elgabry, Miriam, Darren Nesbeth & Shane D. Johnson (October 2020). A Systematic Review of the Criminogenic Potential of Synthetic Biology and Routes to Future Crime Prevention. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, vol. 8, October, pp. 1-18.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.571672/full?dm_i=EW6,766Y7,QY4ARQ,T1OCU,1

Samenvatting

Synthetic biology has the potential to positively transform society in many application areas, including medicine. In common with all revolutionary new technologies, synthetic biology can also enable crime. Like cybercrime, that emerged following the advent of the internet, biocrime can have a significant effect on society, but may also impact on peoples’ health. For example, the scale of harm caused by the SARS-CoV-2 pandemic illustrates the potential impact of future biocrime and highlights the need for prevention strategies. Systematic evidence quantifying the crime opportunities posed by synthetic biology has to date been very limited. Here, we systematically reviewed forms of crime that could be facilitated by synthetic biology with a view to informing their prevention. A total of 794 articles from four databases were extracted and a three-step screening phase resulted in 15 studies that met our threshold criterion for thematic synthesis. Within those studies, 13 exploits were identified. Of these, 46% were dependent on technologies characteristic of synthetic biology. Eight potential crime types emerged from the studies: bio-discrimination, cyber-biocrime, bio-malware, biohacking, at-home drug manufacturing, illegal gene editing, genetic blackmail, and neuro-hacking. 14 offender types were identified. For the most commonly identified offenders (>3 mentions) 40% were outsider threats. These observations suggest that synthetic biology presents substantial new offending opportunities. Moreover, that more effective engagement, such as ethical hacking, is needed now to prevent a crime harvest from developing in the future. A framework to address the synthetic biology crime landscape is proposed.

Afsluitend

Hoewel het huidige aantal incidenten met biocriminaliteit nog betrekkelijk gering is, mogen deze risico’s niet worden genegeerd en onderschat aangezien de gevolgen ervan zeer ernstig kunnen zijn. De voortdurende uitdaging van de pandemie van het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) onthult bijvoorbeeld zwakke plekken in ons gezondheidszorgsysteem, onze bio-veiligheidsprotocollen en de bereidheid om preventief te handelen. Ontwikkelingen in de synthetische biologie vinden echter, net als elke andere technologie, zo snel plaats dat beveiliging en preventiemaatregelen vaak over het hoofd worden gezien. Voor een effectieve preventieve aanpak van deze opkomende criminaliteitsrisico’s is onmiddellijke aandacht en een creatieve preventieve aanpak nodig. De impact van de huidige SARS-CoV-2-pandemie op de wereldwijde gezondheid en de wereldeconomie heeft deze behoefte scherp in beeld gebracht. Werk aan de winkel dus voor wetenschappers en overheden om hier tegen met gedegen criminaliteitspreventieve maatregelen te komen. Bijgesloten onderzoeksynthese kan daarbij zeker behulpzaam zijn.

prohic_linksonder