Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[147] 7 januari 2021: A Systematic Review of Police Recruit Training Programmes

Inleiding en context

Donderdagmorgen 7 januari 2021, een aanslag op de Amerikaanse democratie. De beelden zijn bijna te absurd om te bevatten. Met ´dank´ aan Trump, de meest wetteloze man die denkt vanuit een machtspositie een democratie omver te kunnen werpen. Genoeg hierover, de hele dag zal de media hier bol van staan. Nu snel naar een positieve ontwikkeling voor wat betreft het virus dat ons al bijna een jaar in een wurggreep houdt. De eerste prikken worden gezet en dat geeft de burger weer moed. Daarom gelijk maar weer een nieuwe ´kennisparel´ op de vroege ochtend. Ik begrijp dat sommige ontvangers er een eerste kop koffie bij drinken en dan naar de inhoud gaan. Heel goed want zoals voormalig USA minister van Justitie Eric Holder het op 16 maart 2010 zo mooi wist te zeggen: ´Facts, not fear, must be the basis of our discussion´. Dus, feiten en kennis daar gaat het om, en de bijgesloten kennisparels die jullie ontvangen bieden die volop.

Vandaag, net als gisteren, een systematische overzichtsstudie die met de politie te maken heeft. Dit keer een beoordeling van de opleiding van nieuwe politiemensen. Die beoordeling vindt plaats op basis van 33 studies die rond het onderwerp zijn verricht in verschillende landen. De belangrijkste opleidingscontexten, mechanismen en resultaten van die opleidingen worden onderzocht om te bepalen hoe training werkt, onder welke omstandigheden en voor wie ze werken. De bevindingen wijzen erop dat leerlinggerichte onderwijsbenaderingen kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden het meest effectief blijken. Rekruten gaven er de voorkeur aan om een praktische, praktijkgerichte training te ondergaan boven theoretische lessen. Teven blijkt praktijktraining consequent een positieve invloed te hebben op het proces van het vormen van rekruten in daadwerkelijk actieve politieagenten. Ten slotte bleek de rol van docenten in academische en veldopleidingen van cruciaal belang voor rekruten bij het integreren van theoretisch leren met praktische vaardigheden. Om van te leren voor de Nederlandse politieopleidingspraktijk lijkt mij.

Bron

Belur, Jyoti, Winifred Agnew-Pauley, Brendan McGinley & Lisa Tompson (April 2020). A Systematic Review of Police Recruit Training Programmes. Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 14, No. 1, March 2020, pp. 76–90.

https://academic.oup.com/policing/article-abstract/14/1/76/5476098?redirectedFrom=fulltext

Samenvatting

An evidence-based approach to guide the proposed changes to recruit police training under the Police Education Qualifications Framework (PEQF) in England and Wales requires that changes be grounded in the available evidence on what works in recruit training. This systematic review is a synthesis of primary evidence on police academies, field training, and how police recruits learn. The purpose of the review is to learn from the evidence to inform the development of a graduate level training programme in England and Wales. The review, inspired by a realist approach, includes a total of 33 studies conducted in a number of countries. Key training contexts, mechanisms, and outcomes were examined to determine how training works, under what conditions, and for whom. Findings indicate that student-centred teaching approaches were found to promote critical thinking and problem-solving skills. Recruits preferred practical, hands-on training over theoretical lessons, and field training was consistently shown to have a positive impact on the process of transforming recruits from civilians into police officers. Finally, the role of academic and field training tutors was found to be of critical importance for recruits in integrating theoretical learning with practical skills. Policy implications for the UK College of Policing and police forces implementing the PEQF are discussed.

Afsluitend

Alweer een mooi overzichtsartikel om van te leren. De opleiding van potentiële politiemedewerkers is voor de komende jaren een belangrijk onderwerp in Nederland. Al is het alleen al omdat de uitstroom van het oudere cohort politiemedewerkers in omvang en snelheid fors is te noemen. Alle zeilen bij dus om nieuwe rekruten te vinden die in dienst willen treden bij de Nederlandse politie. Dat wordt nog een hele uitdaging om zoveel nieuwe werknemers klaar te stomen voor de komende jaren. Hopelijk kan bijgesloten systematische overzichtsstudie hierbij van pas komen. Al is het alleen maar om te leren van ervaringen elders met de politieopleiding. Opnieuw kennis om gebruik van te maken, dit keer in de politiepraktijk. 

prohic_linksonder