Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[153] 19 januari 2021: The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms

Brief

Inleiding en context

Dinsdagochtend 19 januari 2021, een regenachtige dag ligt in het verschiet. Prima weer dus om wat gesystematiseerde kennis tot je te nemen. Vanochtend een zogenaamd systematisch overzicht van systematische overzichten, de moeder aller metastudies dus. Dit keer over schadelijke gezondheidsaspecten, waaronder geweld, door overmatig cannabisgebruik. Op dit moment wordt er een flinke discussie gevoerd over die nadelige effecten. De gemeente Amsterdam ziet het op dit moment vooral vanuit een openbare ordeproblematiek en heeft voorstellen gedaan om coffeeshops alleen toegankelijk te maken voor Nederlandse ingezetenen: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coffeeshopbeleid/

Bijgesloten ´super metastudie´ gaat voornamelijk in op de schadelijke volksgezondheidsaspecten. Voor de geïnteresseerde lezers, eerder verstuurde ik een drietal andere systematische overzichten over aspecten rond cannabisgebruik en cannabisteelt: (1)  https://prohic.nl/2020/03/18/3-18-maart-2020-is-cannabis-a-gateway-drug-key-findings-and-literature-review/ (2) https://prohic.nl/2020/08/07/7-augustus-2020-capturing-the-market-cannabis-regulation-in-canada/ en (3) https://prohic.nl/2020/12/01/130-1-december-2020-different-effects-of-cannabis-abuse-on-adolescent-and-adult-brain-review-article/ De legale status van cannabis verandert in veel westerse landen, terwijl we zeer beperkte kennis hebben van de gevolgen voor de volksgezondheid van aan cannabis gerelateerde schade. Er is behoefte aan een gesystematiseerde samenvatting van de wetenschappelijke bewijzen van schade en risico’s die aan cannabisgebruik kunnen worden toegeschreven en om de definitie van riskant cannabisgebruik te onderbouwen. Bijgesloten bijdrage biedt dat overzicht op basis van het huidige kennisniveau.

Bron

Campeny, E., López‐Pelayo, H., Nutt, D., Blithikioti, C., Oliveras, C., Nuño, L., Maldonado, R., Florez, G., Arias, F., Fernández‐Artamendi, S., Villalbí, J. R., Sellarès, J., Ballbè, M., Rehm, J., Balcells‐Olivero, M. M., & Gual, A. (April 2020). The blind men and the elephant: Systematic review of systematic reviews of cannabis use related health harms. European Neuropsychopharmacology, vol. 33, April, pp. 1-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X20300626

Samenvatting

Cannabis is the third most used psychoactive substance worldwide. The legal status of cannabis is changing in many Western countries, while we have very limited knowledge of the public health impact of cannabis-related harms. There is a need for a summary of the evidence of harms and risks attributed to cannabis use, in order to inform the definition of cannabis risky use. We have conducted a systematic review of systematic reviews, aiming to define cannabis-related harms. We included systematic reviews published until July 2018 from six different databases and following the PRISMA guidelines. To assess study quality we applied the AMSTAR 2 tool. A total of 44 systematic reviews, including 1,053 different studies, were eligible for inclusion. Harm was categorized in three dimensions: mental health, somatic harm and physical injury (including mortality). Evidence shows a clear association between cannabis use and psychosis, affective disorders, anxiety, sleep disorders, cognitive failures, respiratory adverse events, cancer, cardiovascular outcomes, and gastrointestinal disorders. Moreover, cannabis use is a risk factor for motor vehicle collision, suicidal behavior and partner and child violence. Cannabis use is a risk factor for several medical conditions and negative social consequences. There is still little data on the dose-dependency of these effects; evidence that is essential in order to define, from a public health perspective, what can be considered risky use of cannabis. This definition should be based on quantitative and qualitative criteria that informs and permits the evaluation of current approaches to a regulated cannabis market.

Afsluitend

Een prima kennisbron voor iedereen die zich in de praktijk en beleid bezig houdt met het gebruik, de teelt en schadelijke effecten van cannabis. Een aantal belangrijke lessen valt te trekken op basis van het bijgesloten overzicht:

  • Cannabis gerelateerde schade is voornamelijk toe te schrijven aan de nadelige gevolgen voor de geestelijke gezondheid;
  • Organische / somatische aantasting en de daarmee samenhangende gevolgen voor lichamelijk letsel zijn tevens belangrijke gevolgen van het overmatige gebruik;
  • Risicovol gebruik van cannabis moet worden gedefinieerd op basis van frequentie en hoeveelheid en dan primair vanuit het oogpunt van de volksgezondheid;
  • Deze definitie moet de huidige benaderingswijzen van een gereguleerde cannabismarkt van een kennisfundament voorzien en vervolgens gebruikt worden bij het evalueren van deze gereguleerde markt.

Overconsumptie van cannabis houdt verband met meerdere factoren, waaronder de verkoop van cannabisproducten met een hoog THC-gehalte en de verwarring bij de gebruiker over de etikettering van cannabisproducten, die een onevenredige impact hebben op nieuwe of onervaren gebruikers. Voortdurende gegevensverzameling en monitoring van mogelijke volksgezondheidschade in landen met bestaande legale cannabiswetten zijn van vitaal belang om de impact van cannabislegalisatie te bepalen en de voordelen voor de volksgezondheid te maximaliseren. De daadwerkelijke invloed van cannabislegalisatie op de volksgezondheid zal voorlopig nog niet volledig bekend zijn. Op dit moment moet het doel zijn om door te gaan met het verzamelen van gegevens en om te leren van die landen die niet-medicinaal cannabisgebruik al hebben gelegaliseerd.

prohic_linksonder