Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[154] 21 januari 2021: Implications of the COVID-19 pandemic for police agencies and other organisations: COVID-19 Special Papers

Inleiding en context

Donderdagochtend 21 januari 2021, de avondklok is een (hoogst waarschijnlijk) nieuw gegeven in de strijd tegen het COVID-19 virus. Wat daar de te verwachten effecten van zijn is lastig te voorspellen. Er is simpelweg nauwelijks vergelijkingsmateriaal aanwezig om die uitspraken te doen. Uit onderzoek in het buitenland blijkt dat een avondklok kan leiden tot een vermindering van 8% en 13% van de R-waarde, zo geeft het Outbreak Management Team (OMT) aan. Het instellen van een zogenaamde ´avondklok´ betreft de uren waarin de bevolking (’s nachts) niet op straat mag zijn. Zo´n maatregel wordt genomen wanneer er sprake is van een bovengemiddelde dreiging. Eerder verstuurde ik een ´kennisparel´ over de effecten van het instellen van een avondklok op jeugdcriminaliteit: https://prohic.nl/2020/05/18/18-mei-2020-juvenile-curfew-effects-on-criminal-behavior-and-victimization-a-systematic-review/ In tegenstelling tot de populaire inschatting dat het toepassen van een maatregel zoals de avondklok (curfew) een positief effect zou hebben op het terugdringen van jeugdcriminaliteit en slachtofferschap onder jongeren, bleek daar op basis van de huidig beschikbare kennis geen bewijs voor te zijn. Hopelijk werkt het anders uit voor het COVID-19 virus.

Maar nu naar de bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag. Het betreft een verzameling van 25 korte 2A-4 papers over de mogelijke gevolgen van het COVID-19 virus op de ontwikkeling van verschillende criminaliteitstypen en fenomenen. Ik voeg vier van die papers bij als voorbeeld, de overige papers zijn apart te downloaden vanaf de link die is toegevoegd bij de onderstaande bron. Het betreft de bijgesloten papers:

  • Child sexual abuse during a lockdown;
  • Cybercrime against older people during COVID19 pandemic;
  • Residential burglary during a pandemic;
  • Preventing a Coronavirus Vaccine Crime Wave.

Ik zou geïnteresseerden vooral aanraden om ook kennis te nemen van de overige korte papers. Allemaal zeer goed leesbaar en ´evidence based´. Inmiddels wordt steeds duidelijker welke gevolgen het COVID-19 virus heeft op de criminaliteitsontwikkeling in verschillende landen. Samenvattend zien we de volgende trends: een daling van allerlei vormen van vermogenscriminaliteit (inbraak, winkeldiefstal, fietsdiefstal, autodiefstal); een stijging van vormen van Internet gerelateerde vormen van fraude en oplichting; een stijging van misbruik van intellectueel eigendom; fluctuerend beeld op illegale (georganiseerde) misdaadmarkten. Voor een overzicht van eerdere voorspellingen over deze trends zie: https://www.researchgate.net/publication/340399367_COVID-19_en_de_mogelijke_gevolgen_voor_de_criminaliteitsontwikkeling_in_Nederland

Bron

Jill Dando Institute of Security and Crime Science (2020). Implications of the COVID-19 pandemic for police agencies and other organisations: COVID-19 Special Papers. London: University College London, Jill Dando Institute of Security and Crime Science.

https://www.ucl.ac.uk/jill-dando-institute/research/covid-19-special-papers

Samenvatting

The Jill Dando Institute of Crime Science publishes an occasional series of short, research-based papers intended to support practitioners with topical advice on current issues and to inform practitioner and policy-maker thinking. Each paper is highly specific and follows a standard format. Content is based on the best available evidence or appropriate theoretical perspective. Papers are not formally peer-reviewed, although in most cases experienced practitioner colleagues or academics will have commented on them prior to publication. Different crimes have changed in different ways in the pandemic. It’s difficult to keep track. Grouping them into broad categories with things in common can help in different ways. It can help organise our thinking. And the groups can provide insight into how we might go about developing practical responses relating to different types of crimes that have things in common.

There is strong evidence that crime types have changed rapidly and dramatically in the pandemic. They have changed in different ways depending on crime type, time and place. They are continuing to change as the pandemic and our response to it evolves. Lockdowns, and related mobility restrictions relating to social distancing, have had a dramatic effect on both physical and online crimes. Assaults and public disorder crimes declined in the UK as restrictions on pubs, restaurants and public entertainment areas were introduced. Shoplifting plummeted when non-essential shops were closed. Online or virtual ‘mobility’ increased with increased remote working, schooling and leisure activities. The way that some crimes are committed has changed in the pandemic: fraud has been facilitated by the new ‘conversation starter’ offered by the pandemic on issues relating to furloughs, medicines, vaccine trials, insurance, and so on, as well as new opportunities for counterfeit goods. In the pandemic, some products have become scare which means their prices rise, making their theft (or robbery) more attractive. And the volume of recorded anti-social behaviour increased dramatically, likely due to the reporting of actual and perceived lockdown breaches plus increased waste-related crimes.

So, these papers set out preliminary groupings or types of effect on crime. The grouping used here is probably not definitive. It wouldn’t stand the scrutiny of a specialised crime taxonomist. It is suggested as hopefully ‘good enough’, for now, to inform practical thinking about developing responses. So even though the groups overlap in places and do not divide perfectly by causal mechanism, it is hoped that the practical aspects outweigh the limitations. And if this prompts someone else to proposes a better typology, all the better!

Afsluitend

Beperkingen in de bewegingen en mobiliteit van mensen hebben grote veranderingen tot gevolg in de ontwikkelingen op en slachtofferschap van criminaliteit. Veel soorten criminaliteit van winkeldiefstal tot inbraak zijn afgenomen, terwijl andere vormen, waaronder online misdrijven (van fraude tot seksueel misbruik van kinderen) zijn toegenomen. Er is sprake van compleet nieuwe trends in de criminaliteit. Dat wordt bevestigd door recent Nederlands onderzoek van mijn gewaardeerde collega Edwin Kruisbergen et al.: http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/nieuwsdetail?refId=349162 De vrees dat het aantal gevallen van huiselijk geweld zou toenemen als gevolg van de lockdown wordt – verrassend genoeg – niet zichtbaar in de geregistreerde criminaliteitscijfers. Wel is er in ‘coronatijd’ een duidelijke stijging te zien van online criminaliteit en een daling van vermogensdelicten. Mooi: een nationale bevestiging van de gelegenheidstheorie. Het artikel ‘De gelegenheid te baat nemen’ is in zijn geheel te lezen: https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/rechtderwerkelijkheid/2020/3/RdW_1380-6424_2020_041_003_003

Belangrijke vraag hierbij is hoe het beste te anticiperen en te reageren op veranderingen in criminaliteit als de lockdown wordt opgeheven? Wat moet er worden gedaan om de mogelijke onbedoelde schade van exit strategieën tot een minimum te beperken? In grote lijnen zou de strategie van beleid en praktijk moeten zijn om (a) de afname van criminaliteit die plaatsvond onder de lockdown te consolideren; en (b) extra te investeren in de reductie van afname van criminaliteitsfenomenen die tijdens de lockdown zijn toegenomen. Daarop valt op dit moment al te anticiperen.

prohic_linksonder