Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[157] 27 januari 2021: The Causes and Consequences of Urban Riot and Unrest

Inleiding en context

Woensdagochtend 27 januari 2021, vandaag heb ik de hele dag een ´zoombijeenkomst´ waarin ik een vijftal Europese projecten zal beoordelen in het kader van het door de Europese Commissie gesubsidieerd project Cutting Crime Impact: https://www.cuttingcrimeimpact.eu/ Een leuke klus waar ik naar uit kijk. Vandaag een ´kennisparel´ over een onderwerp waar momenteel veel over te doen is: de zogenaamde avondklokrellen. Iedereen heeft er wel een mening over, maar die mening is vaak gebaseerd op emotie en sterke afkeur van het rellen om te rellen. Die afkeur is terecht. De gewelddadige confrontaties tussen politie en relschoppers is niet-Nederlands. Dergelijke tafrelen van plunderingen, grootschalig vandalisme en expliciet geweld tegen politiefunctionarissen zijn hier ongekend. Bijgesloten overzicht presenteert een analyse van de oorzaken en gevolgen van stadsrellen. Er zijn vele verschillende redenen waarom er stadsrellen plaatsvinden, waaronder; slechte levensomstandigheden, onderdrukking door de overheid, hoge belastingen, etnische diversiteit, religie, verschillende opvattingen over een sportactiviteit, of vermeende onrechtvaardigheid uitgeoefend door overheden. Meestal gaan rellen gepaard met geweld, vandalisme en vernietiging van zowel privé als openbaar bezit. Dit kan ook worden gericht op bepaalde specifieke doelen op basis van de verontwaardiging van bepaalde groepen relschoppers. Ik verwijs nogmaals naar een, naar mijn mening, uitstekende Nederlandse studie over onder meer de dynamiek van en daderkenmerken bij rellen beschrijft: https://www.bureaubeke.nl/doc/pkenpw/bw.politiekunde25_Rellen_om_te_rellen.pdf Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag.

Bron

Newburn, Tim (January 2021) The Causes and Consequences of Urban Riot and Unrest. Annual Review of Criminology, vol. 4, January, pp. 53-73. https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-criminol-061020-124931

Samenvatting

This review explores those varied bodies of work that have sought to understand crowd behavior and violent crowd conduct in particular. Although the study of such collective conduct was once considered central to social science, this has long ceased to be the case and in many respects the study of protest and riot now receives relatively little attention, especially within criminology. In addition to offering a critical overview of work in this field, this review argues in favor of an expanded conception of its subject matter. In recent times, scholarly concern has increasingly been focused on questions of etiology, i.e., asking how and why events such as riots occur, with the consequence that less attention is paid to other, arguably equally important questions, including how riots spread, how they end, and, critically, what happens in their aftermath. Accordingly, as a corrective, the review proposes a life-cycle model of riots. See below:

Afsluitend

Dat was het weer voor vanochtend, hopelijk biedt bijgesloten overzicht over de dynamiek van (stads)rellen inzicht in de oorzaken, de gevolgen en de effectieve aanpak daarvan. Voor de liefhebber van riot songs, een klassieker: https://www.youtube.com/watch?v=IvG3is7Bm1w

Nu snel naar de trein richting Amsterdam om de rest van de dag te gaan zoomen.

prohic_linksonder