Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[162] 9 februari 2021: Working with young people to prevent involvement in Serious and Organised Crime: A practitioner toolkit

Inleiding en context

Goede morgen, het is vandaag 9 februari 2021 en nog steeds een witte wereld om ons heen. De schaatsen worden uit het vet gehaald en de koek en zopie gaat in de verkoop. Een heerlijke afleiding in deze barre COVID-19 tijd van verboden en geboden. Maar nu naar de inhoud. Vandaag een ´kennisparel´ waarin op een praktische manier wordt beschreven hoe voorkomen kan worden dat jonge mensen verzeild raken in ernstige vormen van georganiseerde misdaad. Eerder verscheen een andere praktische handleiding over de mechanismen die ten grondslag liggen aan de rekrutering van jonge mensen in zware of georganiseerde misdaad: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/408585/6_162_HO_SOC_PI_Guidance_Mar2015_v10_FINAL_270215_WEB__2_.pdf Beide rapporten bieden ook voor de Nederlandse situatie handvaten om jonge mensen uit het zware of georganiseerde misdaadcircuit te houden of ze de kans te geven dit circuit te verlaten.

Lezers die meer geïnteresseerd zijn in de wetenschappelijke kennis over rekruteringsprocessen binnen georganiseerde misdaad  verwijs ik graag naar twee ´kennisparels´ die ik eerder verzond, ze zijn te downloaden vanaf: https://prohic.nl/2020/03/28/10-28-maart-2020-rekruteringsprocessen-binnen-de-georganiseerde-criminaliteit/ en: https://prohic.nl/2020/07/16/16-juli-2020-understanding-recruitment-to-organized-crime-and-terrorism/ Maar nu naar de verse ´kennisparel´ van vanochtend.

Bron

UK Home Office (February 2021) Working with young people to prevent involvement in Serious and Organised Crime: A practitioner toolkit. London: Home Office, 43 pp. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/958840/6.7152_HO_Updates-SOC-Prevent-intervention-toolkit_v5_2_.pdf

Samenvatting

A toolkit to help practitioners deliver interventions to young people who are involved in, or at risk of involvement in, Serious and Organised Crime (SOC). This toolkit is aimed at practitioners who want to facilitate delivery of an intervention to young people who are involved in or at risk of involvement in SOC. Most of the evidence and guidance here relates to those involved in the supply of illegal drugs and firearms. Guidance on good practice to ensure that partners in the third sector, local government, youth offending teams, law enforcement and education are providing the most effective interventions. The toolkit has been designed in consultation with law enforcement and partners who work with young people to help them target and deliver the most effective interventions to people involved in or at risk of becoming involved in SOC offending, with a view to reducing the harm and costs of SOC. It includes guidance on understanding:

  • the SOC threat in an area;
  • how to identify people at risk of involvement in SOC;
  • how to engage effectively with those people;
  • the type of activity that can be effective in diverting them from involvement in SOC;
  • exit strategies and support for those people once an intervention comes to an end.

The toolkit includes:

  • guidance on what to consider when planning, implementing and evaluating an intervention;
  • types of interventions that can be used and associated outcomes that can be achieved;
  • relevant Home Office initiatives or publications;
  • an insight into elements of multi-agency partnership working that can enable effective Prevent activities.

Our work involves three types of interventions. They are: Primary interventions: Aimed at young people who aren’t necessarily involved in SOC offending but assessed as vulnerable. Interventions are intended to discourage young people from committing serious offences e.g mass participation interventions and awareness‑raising sessions in school. Secondary interventions: Aimed towards at-risk young people with emerging indicators of being drawn into SOC. Tertiary interventions: Aimed at the hardest to reach and most challenging young people. Interventions are intended to facilitate desistance from SOC. This toolkit is focused largely on secondary and tertiary interventions. It breaks up the intervention journey into six key stages.

Afsluitend

In berichtgeving duikt het beeld op dat jongeren soms op vroege leeftijd worden geronseld om hand- en spandiensten te verlenen in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Deze jongeren zouden aanvankelijk worden ingezet voor het dealen van drugs, maar later ook voor zwaardere criminaliteit. Of en in welke mate dat inderdaad het geval is, is echter nog in belangrijke mate onbekend. Het voorkomen dat personen betrokken raken bij deze vorm van criminaliteit en een criminele carrière ontwikkelen, vereist inzicht in de achtergronden en toetredingsmechanismen die een rol spelen. Alleen zo kan een goed onderbouwd beleid (evidence informed) tot stand komen.

Er is veel belangstelling voor het onderwerp. Ik krijg bijvoorbeeld vanuit lokale overheden, politiewereld en Openbaar Ministerie geregeld vragen over het fenomeen van rekrutering. Er is dus een grote vraag vanuit zowel beleid als praktijk naar beschikbare kennis over dit onderwerp. De komende jaren blijft dit onderwerp zeer zeker op de ´ondermijningsagenda´ staan. Bijgesloten ´kennisparel´ en de eerder verzonden pareltjes over het onderwerp bieden handvaten hoe om te gaan met deze rekruteringsprocessen. We weten inmiddels iets over de processen en overwegingen om deel te nemen binnen zowel georganiseerde criminaliteit als terrorisme. Ook over de preventieve interventies is het één en ander bekend, maar verder gericht onderzoek zal de komende jaren hopelijk nog meer kennis opleveren om de juiste interventies en maatregelen toe te passen om rekrutering tegen te gaan.

prohic_linksonder