Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[166] 15 februari 2021: A Review and Current Status of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)

Inleiding en context

Goede maandagmorgen 15 februari 2021! Dat was een lekker koud en ijselijk sportief weekeinde. Waarschijnlijk zullen we het daar mee moeten doen, de dooi is in aantocht. Wat mij betreft op naar het voorjaar. De ´kennisparel´ van vandaag gaat over een favoriet onderwerp van mij: Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). In het Nederlands ook wel bekend onder het concept van gebouwde omgeving en criminaliteit of Veilig Ontwerp en Beheer. Uit de beschikbare evaluatiestudies blijkt dat dit concept een succesvolle strategie is binnen het concept van criminaliteitspreventie. CPTED is een multidisciplinaire aanpak om crimineel gedrag te beperken door het hele spectrum aan mogelijke maatregelen die zich bevinden op het vlak van ontwerp en beheer. CPTED-strategieën zijn gebaseerd op de mogelijkheid om de beslissing van de dader, vooráfgaand aan zijn criminele daad, te beïnvloeden. De meeste toepassingen van CPTED vinden plaats in de gebouwde omgeving.

CPTED-strategieën zijn dus gebaseerd op het vermogen om beslissingen van de dader, voorafgaand aan zijn of haar misdaad, te kunnen beïnvloeden. Onderzoek naar crimineel gedrag laat zien dat de beslissing om wel of niet een misdaad te begaan meer wordt beïnvloed door de ingeschatte kans om gepakt te worden dan door de beloning of het gemak om ergens binnen te komen. Strategieën gebaseerd op CPTED plaatsten het accent dan ook op het vergroten van de kans om betrapt en gepakt te worden. In lijn met de wijdverspreide toepassing van Defensible Space richtlijnen uit de jaren zeventig, lijken de meeste huidige toepassingen van CPTED gebaseerd op de theorie dat het juiste ontwerp en gebruik van de bebouwde omgeving criminaliteit, en de angst voor criminaliteit, kan verkleinen en de levenskwaliteit in zijn algemeenheid kan verhogen. CPTED-oplossingen op het vlak van de gebouwde omgeving proberen mogelijke daders over te halen om van hun voorgenomen daad af te zien door het manipuleren van de gebouwde omgeving. De drie belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn natuurlijk toezicht, natuurlijke toegangscontrole en territorialiteit (heldere, eventuele versterkte, afbakening mijn en dijn), waarbij natuurlijk toezicht en toegangscontrole de kansen voor criminaliteit beperken terwijl territoriumafbakening middels verschillende maatregelen sociale controle mogelijk maakt.

In Nederland richt de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) zich op het veiliger maken van gebouwen, woningen en buitenruimte door zowel in het ontwerp als het beheer van de gebouwde omgeving expliciet rekening te houden met veiligheid. SVOB baseert zich daarbij op criminologische theorieën (rationele keuzemodel, situationele aanpak, gelegenheidstheorie), die er van uit gaan dat criminaliteit en gevoelens van onveiligheid kunnen worden bestreden door veranderingen aan te brengen in de fysieke en sociale omgeving. De SVOB is het netwerk voor veilig ontwerp en beheer: https://www.svob.nl/ Nu naar bijgesloten ´kennisparel´ waarin een prima overzicht rond het concept van CPTED wordt gepresenteerd.

Bron

Cozens, Paul & Terence Love (2015). A Review and Current Status of Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Journal of Planning and Literature, vol. 40, no. 4, pp. 393-412. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0885412215595440

Samenvatting

This article reviews the current status of the concept of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED). It provides an overview of its history and origins and defines how it is commonly understood and conceptualized. Globally, CPTED is an increasingly popular crime prevention strategy supported by governments all over Europe, North America, Australia, and New Zealand, as well as in Asia and South Africa. This review inspects some of the evidence associated with CPTED and provides a detailed overview of the main criticisms facing this field. CPTED (pronounced “sep-ted” and also known as Designing out Crime) draws on ideas that argue that it is possible to use the built urban form to reduce opportunities for crime. In Crime Prevention through Environmental Design: Applications of Architectural Design and Space Management Concepts, Crowe (2000, 46) asserted “the proper design and effective use of the built environment can lead to a reduction in the fear and incidence of crime, and an improvement in the quality of life.” The term was first coined by Jeffery (1971) and remains the most commonly used definition.

Significantly, given that more than half of the World’s population is now urbanized (United Nations 2010) and is projected to rise to 60 percent by 2030 (van Ginkel and Marcotullio 2007), it is argued that these ideas are increasingly important and in need of review. Some have also argued that CPTED ideas have often been oversimplified and poorly applied (Ekblom 2011a; Cozens 2014). Indeed, Crowe (2000, 220) argued, “The greatest impediment to the widespread use of CPTED is ignorance.” This is why it is necessary to revisit CPTED. This article reviews the origins, development, and current status of CPTED for the twenty-first century, drawing on research and literature in this field and within the discipline of environmental criminology. This article discusses the history, principles, and concepts CPTED. It also discusses some of the key evidence associated with CPTED and outlined some of the criticisms made against CPTED. The future evolution of CPTED will be dictated by evaluations and reviews of its effectiveness in terms of research, policy, and practice. This review has provided an update of some of the challenges facing CPTED and the future will ultimately be the judge to its success in reducing crime and the fear of crime and in improving quality of life.

Afsluitend

Rond het concept van CPTED is goed nieuws te melden. ISO (International Organization for Standardization) publiceerde in januari 2021 de wereldwijd bruikbare standaard voor Veilig Ontwerp en Beheer (VOB): de ISO standaard 22341:2021 over Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Op het terrein van CPTED/VOB bestaan verschillende handleidingen en aanpakken. Wereldwijd zijn dat er duizenden met elk hun eigen naam en net weer even andere aanpak. Nationaal en lokaal is dat best handig, want het is herkenbaar en vaak toegespitst op nationale en lokale situaties. Maar voor wie wereldwijd met CPTED wil of moet werken – denk aan architecten, planners, politie, en wetenschappers – is dat nogal onhandig communiceren. Wat is CPTED? Welke principes en elementen onderscheiden we en welke strategieën en processen volgen we bij de aanpak? Een wereldwijde standaard voor dat scoort zaken is dan zeer welkom. Die standaard is er nu. En het mag wel eens worden gezegd, dat komt mede dankzij Paul van Soomeren zijn expertise en doorzettingsvermogen: https://www.dsp-groep.nl/team/paul-van-soomeren/ ISO 22341 werd ontwikkeld door het ISO technical committee ISO/TC 292 (Security and resilience) en is verkrijgbaar bij NEN in Delft: https://www.nen.nl/nen-iso-22341-2021-en-279098. Een dergelijke norm is van groot belang om criminaliteitspreventie qua reikwijdte en importantie een grote rol te laten spelen. Het is te hopen dat deze nieuwe norm ertoe bijdraagt dat criminaliteitspreventie daadwerkelijk meer grootschalig wordt toegepast. Want: ´crime prevention beats detention´.   

prohic_linksonder