Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[173] 24 februari 2021: Leaking in Terrorist Attacks: A Review

Inleiding en context

Woensdagochtend 24 februari 2021, wanneer je vandaag naar buiten gaat, bekijk het leven dan vooral op deze wijze: https://www.youtube.com/watch?v=of-Vot0rTaw Vandaag een vrij specialistische ´kennisparel´ over het ´lekken bij terroristische aanslagen´. Lekken blijkt op basis van bijgesloten overzicht een veel voorkomend waarschuwingssignaal te zijn voorafgaand aan religieus en / of politiek gemotiveerd terrorisme. Om de huidige stand van kennis over lekken in verband met deze delicten vast te stellen is de internationale literatuur over religieus en politiek gemotiveerde terroristische aanslagen onderzocht. Tot 90% van de daders blijkt voorafgaand aan de aanslagen op de één of andere manier te lekken. Er kunnen verschillende vormen van lekken worden waargenomen. Lekken komt vaak voor in de vorm van verbale communicatie met familie en vrienden en / of via communicatie via Internet. Terroristische daders blijken vaker te lekken dan andere groepen massamoordenaars. Bevindingen met betrekking tot overeenkomsten en verschillen in het lekken tussen religieus gemotiveerde, jihadistische en politiek gemotiveerde, extreemrechtse terroristische aanslagen blijken tegenstrijdig te zijn. De auteurs van bijgesloten overzicht bespreken de implicaties van deze bevindingen voor praktijk en onderzoek, evenals de sterke en mogelijke zwakke punten die uit het onderzoek naar voren komen.

Bron

Dudenhoefer, Anne_lynn, Charlotte Niesse, Thomas Görgen, Laura Tampe, Marcella Megler, Christina Gröpler & Rebecca Bondü (February 2021). Leaking in Terrorist Attacks: A Review. Aggression and Violent Behavior, 19 February, pp. 1-47.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178921000367

Samenvatting

In the recent past, the numbers of religiously- and politically-motivated terrorist attacks have increased, inevitably raising the question of effective measures to prevent further terrorist attacks. Empirical studies related to school shootings have shown that school shooters reliably (directly and indirectly) disclosed their intentions or plans prior to the attack, a phenomenon termed leaking or leakage. Leaking has been used for preventive purposes in this area of research. Recent research has indicated that leaking was also present prior to politically and religiously motivated terrorist attacks. In order to determine the current state of knowledge about leaking related to these offenses, we conducted a review of the international literature on religiously and politically motivated terrorist attacks. Up to 90% of the offenders showed some type of leaking prior to the attacks. A range of different forms of leaking could be observed. Leaking often occurred in the form of verbal communication with family and friends and/or via communication over the Internet. Terrorist offenders apparently tend to show leaking more often than other groups of mass murderers. Findings regarding similarities and dissimilarities in leaking between religiously motivated, jihadist and politically-motivated, far-right terrorist attacks were contradictory. We discuss the implications of these findings for practice and research as well as the strengths and possible weaknesses of the leaking concept.

Leaked information is not necessarily known to law enforcement agencies. It is, therefore, important to research the best ways to access information to leaking while at the same time considering ethical questions. For a large part, law enforcement officers have to rely on the general public (e.g., teachers, social workers, therapists, significant others) to report suspicious information. Hence, future research should examine how to best inform the public on the one hand and avoid potential negative consequences on the other hand. Our findings highlight that leaking is frequent prior to both religiously motivated, i.e. jihadist, and politically motivated, in this case far-right, (mainly so-called lone actor) terrorist attacks. Yet, academic research on leaking behavior prior to those assaults is still rare and needs to be continued. Hence, the following steps are required to sufficiently tackle leaking:

  • It will be the primary task of future research to develop a uniform definition of leaking. This definition should be accessible to law enforcement agencies, intelligence services, and other professions working with (potential) offenders (in particular: teachers, social workers, probation officers). The goal should be that each of these groups is able to recognize leaking as such.
  • Second, law enforcement agencies and intelligence services should be enabled to assess the seriousness of leaking. Therefore, a tool aiding to judge the seriousness of leaking should be developed. Potential differences in leaking between ideological groups should be taken into account.
  • Third, with tools to identify the seriousness of leaking, law enforcement agencies are better equipped to initiate preventive measures if necessary. Inevitably, such measures require a well-founded suspicion to avoid disproportional infringement upon fundamental rights.

In sum, leaking can be effectively utilized as a warning sign for terrorist attacks due to its significant potential to identify and prevent future attacks.

Afsluitend

Inzicht verkrijgen in het lekken kan dus worden gebruikt als hulpmiddel om soortgelijke toekomstige terroristische aanslagen te voorkomen. Ook hier speelt preventie dus een belangrijke rol bij de aanpak. Het blijkt dat er nog wel het nodige aan kennis moet worden verzameld om criteria vast te stellen en te identificeren voor een adequate beoordeling van lekken bij terroristische aanslagen. Hierbij moet rekening worden gehouden met mogelijke verschillen tussen ideologische groepen. Werk voor onderzoekers en natuurlijk een rol voor beleidsmakers om de juiste vragen te stellen.

prohic_linksonder