Categories
A pearl of knowledge

[176] 2 March 2021: De kracht van gebiedsgebonden politiewerk: Een internationale literatuurstudie

Inleiding en context

Dinsdagochtend 2 maart 2021, vandaag een hele verse ´kennisparel´ over gebiedsgebonden politiewerk. Dat begrip staat ook wel bekend als community policing. Het traditionele politiewerk was vooral gericht op zo snel mogelijk reageren op incidenten, terwijl onderzoek had laten zien dat alleen snel ter plaatse zijn weinig effect had op criminaliteit. Bij gebiedsgebonden politiewerk stelt de politie zich vooral proactief op en gaat op zoek naar de onderliggende problemen die criminaliteit veroorzaken om vervolgens deze problemen in de wijk bij de wortel aan te pakken.

Later is deze politiestrategie verder uitgewerkt in een model waarin de verschillende stappen worden beschreven, die gevolgd moeten worden bij een probleemgerichte werkwijze. Dit model wordt ook wel SARA genoemd, een acroniem voor Scanning Analysis Response Assessment. De eerste stap, Scanning, staat voor het ontdekken van de belangrijkste chronische veiligheidsproblemen. De volgende stap, Analysis, staat voor een verdiepende analyse van achtergronden en oorzaken van het specifieke probleem. De derde stap, Response, geeft de uitvoering van een afgestemde combinatie van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen door samenwerkende partners weer. De laatste stap, Assessment, houdt een effectmeting in, waarbij wordt nagegaan of de uitgevoerde maatregelen effect hebben gehad. Indien dit niet het geval blijkt, dan is het de bedoeling dat de hele cyclus opnieuw wordt doorlopen net zolang totdat het lokale veiligheidsprobleem is opgelost. Omdat probleemgerichte gebiedsgebonden politiezorg een methode betreft voor het analyseren en oplossen van criminaliteitsproblemen, kan deze in principe goed worden toegepast in combinatie met andere overkoepelende politiestrategieën.

Bron

Steden, Ronald  van, Rosanne Anholt & Rein Koetsier (februari 2021). De kracht van gebiedsgebonden politiewerk: Een internationale literatuurstudie. Den Haag: Politie Nederland. https://nscr.nl/app/uploads/2021/03/VanSteden-Anholt-Koetsier-2021-De-kracht-van-GGP.pdf

Summary

The authors have conducted an international literature study on area-bound police work. They have mapped out which insights the scientific literature offers about the organization, implementation, and operation of local police work, gaps, and further research. The researchers conducted the study as part of the police’s strategic research agenda. Area-based policing (GGP), or community policing in English, is the Dutch police’s foundation. Neighbourhood officers and other local police officers operate from nearby offices. Over the past fifty years, a great deal of (inter) national research has been conducted into their work. Based on more than four hundred publications, the researchers studied what all those studies have yielded and where there is room for knowledge development.

Community policing, or GGP, is a comprehensive concept, according to the literature study. Firstly, it involves the police being approachable for citizens and that the police are visible within neighbourhoods, districts, and virtual communities. Second, the police must ensure correct and transparent treatment of citizens so they feel treated fairly and taken seriously. Third, GGP involves problem-oriented police work, with well-thought-out micro-interventions closely aligned with social policy and agencies that ensure social safety and quality of life. Finally, it is about involving citizens in police work by making problems in the neighbourhood discussable together.

The study shows that GGP is currently influenced by all kinds of social and political-administrative developments. To name a few: security is a major theme, with citizens expecting a lot from the police, the emergence of social media creates new challenges, and in a multicultural society, the police must maintain the trust of all kinds of population groups. Also, the police force was centralized in 2013. One consequence of this is an ongoing discussion about whether GGP can still live up to its own principles, such as having enough local police officers in the neighbourhood. “A worrying development,” the Inspectorate of Security and Justice recently called this. Police work, especially at a local level, requires continuous maintenance.

Afsluitend

Een prima overzichtswerk waar vele partijen lering uit kunnen trekken. Hoe beter de politie beleidsmatig de (oorzakelijke) factoren in relatie met lokale criminaliteit kan identificeren, hoe minder criminaliteit er is. Belangrijke kenmerken zijn dan dat het gaat om een gerichte aanpak van (potentiële) daders, slachtoffers en plekken en pleegtijden. Verder is er sprake van een gericht beleid waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van inwoners en belanghebbenden. Ten slotte is een gedegen criminaliteitsanalyse een must. Het gaat daarbij om het bepalen van de aard en omvang van criminaliteit, een analyse van de oorzaken, mogelijke maatregelen en een analyse van de werkzaamheid hiervan. Dat is het recept voor goed lokaal politiewerk. De grillige politiepraktijk laat echter vaak een ander beeld zien waarbij wordt afgeweken van dit recept. Bijgesloten literatuurstudie laat nogmaals zien dat een gebiedsgebonden aanpak door de politie kan werken: ´evidence based policing´ dus.