Categories
A pearl of knowledge

[178] 5 March 2021: Mainport in de tweede linie: Over sierteelt en ondermijning

Inleiding en context

Vrijdagmorgen 5 maart 2021, het weekeinde staat voor de deur. Vandaag een gisteren gepubliceerd rapport bijgesloten over de mogelijke rol van de sierteeltsector bij georganiseerde misdaad.  De georganiseerde misdaad in Nederland is voor een belangrijk deel transitcriminaliteit. Criminele groeperingen zijn vaak betrokken bij illegale, grensoverschrijdende handel en smokkel (drugs, wapens, gestolen voertuigen, illegale immigranten, vrouwen) waarbij gebruik wordt gemaakt van dezelfde gelegenheidsstructuur die ook de legale economie faciliteert. Nederland is vooral een transitland, in behoorlijke mate een bestemmingsland en een belangrijk productieland (synthetische drugs, hennep). Niet alleen de geografische positie van Nederland en de rol als logistiek knooppunt in Europa, maar ook de sociale infrastructuur zorgt voor een ruime gelegenheidsstructuur in Nederland. De sierteelt / bloemenveilingen maken onderdeel uit van die logistiek en vormen daarmee een prima gelegenheidsstructuur om georganiseerde misdaad te faciliteren.

De ontstane criminele gelegenheidsstructuur wordt vooral veroorzaakt door de dynamiek tussen de vraag en het aanbod van (illegale) goederen en diensten. Vooral bij zeer gewilde producten en daarmee een omvangrijk volume zijn deze markten zeer winstgevend. Hierdoor ontstaat vooral een georganiseerde criminele gelegenheidsstructuur. Gezien het massale karakter dat kenmerkend is voor deze markten is het voor de criminele deelnemers binnen deze markten een noodzaak om te beschikken over een goede logistieke infrastructuur. Vooral in Nederland biedt de legale infrastructuur (wegen, water, havens, vliegvelden, open grenzen, treinverkeer, goederenvervoer) een prima gelegenheidsstructuur voor de criminele gelegenheidsstructuur. Een kenmerk van dergelijke markten is de noodzaak om vooral het vervoer en transport van de illegale goederen goed te kunnen regelen. Mobiliteit en criminaliteit gaan vaak hand in hand. Ook een soepele verdeling en afzet van illegale goederen is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Criminele adaptieve netwerken en nodale punten zijn onmisbaar om de criminele bedrijfsvoering goed vorm te geven. Sierteelt / bloemenveilingen maken hiervan onderdeel uit. Kortom, verboden markten zijn lucratieve criminele markten. Ook hier geldt dat vroegtijdig preventief ingrijpen en het frustreren van de logistieke keten een must is. Ook binnen deze markten kan een groot scala aan preventieve maatregelen en interventies worden toegepast: https://www.researchgate.net/publication/338999955_Preventieve_en_bestuurlijke_aanpak_van_georganiseerde_criminaliteit_in_Nederland_Een_multidimensionale_aanpak

Bron

Torre, Edward van der, Anton van Wijk, Maaike Heijkoop, Hester de Boer & Joey Wolsink (maart 2021) Mainport in de tweede linie: Over sierteelt en ondermijning. Aalsmeer: Royal FloraHolland, 39 pp. https://www.royalfloraholland.com/media/15099979/onderzoeksrapport-mainport-in-de-tweede-linie.pdf

Summary

It is attractive for criminals to abuse the logistics systems associated with the floriculture sector’s international position. At the other main ports – Amsterdam Schiphol and the port of Rotterdam – an EU external border is guarded, and customs, investigative services and many security guards are at work daily. That is hardly the case in the floriculture sector, a main port in the second line. This makes the sector vulnerable to, among other things, drug transports, labour exploitation and money laundering. This is evident from the study “Mainport in the second line”, carried out in 2020. Commissioned by the “Resilient Floriculture Sector” steering group, research has been conducted into the degree of serious organized crime in the floriculture sector, possibly undermining character.

Drugs that come to the Netherlands via a sea or airport, or produced here are transported by road transport of fresh products, including flower transport. The massive daily flower shipments across the EU border and within the EU are attractive to criminals who want to transport drugs. Moreover, if flower shipments do not cross the EU border, the level of control is low, the researchers write. They also conclude that (a lot of) money is also made in the floriculture sector with other undermining crime. There is systematic fraud, money laundering, swindling, labour exploitation, and the smuggling of weapons, cigarettes, and fireworks. According to sources that the researchers have spoken to, there are criminal networks and rogue companies involved in multiple crime forms.

Afsluitend Om tot een effectieve aanpak van georganiseerde misdaad te komen is het noodzakelijk de aandacht niet alleen te richten op de criminele subjecten in de drugsproductie en -handel en hun directe entourage, maar vooral ook op de gelegenheidsstructuren, de dienstverleners en de (sociale) voedingsbodem die voor de drugsindustrie van vitaal belang zijn. Meer focus op sleutelpersonen (subjecten, groepen, negatieve rolmodellen), sleutelplaatsen (locaties, logistieke knooppunten), sleutelbranches (sectoren) en criminele processen (fenomenen). Te denken valt aan sectoren als transport en logistiek, financiële dienstverlening, lokale horeca en detailhandel. Een dergelijke integrale aanpak van preventie tot repressie heeft een veel breder effect dan alleen op de illegale drugsmarkten, omdat dezelfde onderliggende factoren ook faciliterend zijn voor veel andere criminele markten en activiteiten. Georganiseerde misdaad is namelijk polymorf qua karakter, oftewel men is van alle illegale markten thuis. Bijgesloten studie laat zien dat de sierteelt gevoelig is voor georganiseerde misdaad en hier bewust of onbewust het illegale bedrijfsproces kan faciliteren. Preventie van georganiseerde misdaad is hier als eerste strategie op zijn plaats.