Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[198] 13 april 2021: European Union serious and organised crime threat assessment 2021, A corrupting influence: The infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime

Inleiding en context

Goede morgen het vandaag 13 april 2021, een beetje opletten geblazen dus. Vandaag treffen jullie als ´kennisparel´ het vierjaarlijks te verschijnen Europol-rapport Serious and Organised Crime Threat Assessment 2021 (SOCTA) aan. Het is te vergelijken met de Nederlandse variant van het Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde misdaad dat inmiddels is verschenen in de jaren 2004, 2008, 2012 en 2017 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/tk-bijlage-nationaal-dreigingsbeeld-2017

Het SOCTA 2021 rapport wordt op dit moment gezien als het meest uitgebreide en volledige rapport dat tot nu toe is verschenen waarin de dreigingen en ontwikkelingen voor Europa worden beschreven waar het om georganiseerde misdaad gaat. Het beschrijft de huidige en verwachte toekomstige situatie en omvang van de georganiseerde criminaliteit in Europa en geeft tevens een kwalificatie van de dreiging die met verschillende criminaliteitsvelden gepaard gaat. Het doel van de SOCTA is een onderbouwing te leveren voor de Europese prioritering in de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Ook blijkt nu weer opnieuw dat de zogenaamde drugsindustrie de meest omvangrijke dreiging binnen de georganiseerde misdaad is. Bijna 40 procent van de bekende groeperingen binnen de georganiseerde misdaad zijn actief op deze markt. Dat is één van de vele feiten die in bijgesloten rapport zijn te vinden. Voor iedereen die zich beroepshalve met georganiseerde misdaad bezig houdt is dit eigenlijk verplichte leeskost. Wat zijn de meest belangrijke bevindingen die in het rapport staan beschreven?

NOOT: Vanwege de grootte van het aantal MB´s (34MB) waaruit het gisteren verschenen definitieve rapport bestaat sluit ik het opgemaakte rapport niet bij. Ter informatie sluit ik de platte samenvattende tekst bij die op 10 maart jl. beschikbaar kwam. Die versie verschilt niet veel met de gisteren verschenen definitieve rapportage. Uiteraard kan iedereen die de opgemaakte definitieve versie wil downloaden dat doen via onderstaande link. 

Bron

Europol (April 2021). European Union serious and organised crime threat assessment 2021, A corrupting influence: The infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 112 pp.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment

Samenvatting

Today, Europol publishes the European Union (EU) Serious and Organised Crime Threat Assessment, the EU SOCTA 2021. The SOCTA, published by Europol every four years, presents a detailed analysis of the threat of serious and organised crime facing the EU. The SOCTA is a forward-looking assessment that identifies shifts in the serious and organised crime landscape. The SOCTA 2021 details the operations of criminal networks in the EU and how their criminal activities and business practices threaten to undermine our societies, economy and institutions, and slowly erode the rule of law. The report provides unprecedented insights into Europe’s criminal underworld based on the analysis of thousands of cases and pieces of intelligence provided to Europol.

The SOCTA reveals a concerning expansion and evolution of serious and organised crime in the EU. The document warns of the potential long-term implications of the COVID-19 pandemic and how these may create ideal conditions for crime to thrive in the future. The report clearly highlights serious and organised crime as the key internal security challenge currently facing the EU and its Member States.

Launched on 14 April at the Portuguese Police’s headquarters (Policia Judicária) in Lisbon during the Portuguese Presidency of the Council of the European Union, the SOCTA 2021 is the most comprehensive and in-depth study of serious and organised crime in the EU ever undertaken.

EU citizens enjoy some of the highest levels of prosperity and security in the world. However, the EU still faces serious challenges to its internal security, threatening to undo some of our common achievements and undermine shared European values and ambitions. As the EU is facing the COVID-19 pandemic, one of the most significant crises since the end of World War II, criminals seek to exploit this extraordinary situation targeting citizens, businesses, and public institutions alike.

The analysis presented in the SOCTA 2021 highlights key characteristics of serious and organised crime such as the widespread use of corruption, the infiltration and exploitation of legal business structures for all types of criminal activity, and the existence of a parallel underground financial system that allows criminals to move and invest their multi-billion euro profits. Serious and organised crime encompasses a diverse range of criminal phenomena ranging from the trade in illegal drugs to crimes such as migrant smuggling and the trafficking in human beings, economic and financial crime and many more.

Key findings of the SOCTA 2021:

  • Serious and organised crime has never posed as high a threat to the EU and its citizens as it does today.
  • The COVID-19 pandemic and the potential economic and social fallout expected to follow threaten to create ideal conditions for organised crime to spread and take hold in the EU and beyond. Once more confirmed by the pandemic, a key characteristic of criminal networks is their agility in adapting to and capitalising on changes in the environment in which they operate. Obstacles become criminal opportunities.
  • Like a business environment, the core of a criminal network is composed of managerial layers and field operators. This core is surrounded by a range of actors linked to the crime infrastructure providing support services.
  • With nearly 40 percent of the criminal networks active in drugs trafficking, the production and trafficking of drugs remains the largest criminal business in the EU.
  • The trafficking and exploitation of human beings, migrant smuggling, online and offline frauds and property crime pose significant threats to EU citizens.
  • Criminals employ corruption. Almost 60% of the criminal networks reported engage in corruption.
  • Criminals make and launder billions of euros annually. The scale and complexity of money laundering activities in the EU have previously been underestimated. Professional money launderers have established a parallel underground financial system and use any means to infiltrate and undermine Europe’s economies and societies.
  • Legal business structures are used to facilitate virtually all types of criminal activity with an impact on the EU. More than 80% of the criminal networks active in the EU use legal business structures for their criminal activities.
  • The use of violence by criminals involved in serious and organised crime in the EU appears to have increased in terms of the frequency of use and its severity. The threat from violent incidents has been augmented by the frequent use of firearms or explosives in public spaces.
  • Criminals are digital natives. Virtually all criminal activities now feature some online component and many crimes have fully migrated online. Criminals exploit encrypted communications to network among each other, use social media and instant messaging services to reach a larger audience to advertise illegal goods, or spread disinformation.

Afsluitend

Veel meer heb ik persoonlijk niet meer toe te voegen aan bovenstaande kernuitkomsten. Ik wil nogmaals benadrukken dat het rapport verplichte kost zou moeten zijn voor iedereen die zich beleidsmatig en / of operationeel bezig houdt met de preventieve en repressieve aanpak van georganiseerde misdaad in Nederland. Een prima kennisbron om je voordeel mee te doen.  

Download European Union serious and organised crime threat assessment 2021, A corrupting influence: The infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organised crime) via: https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment

prohic_linksonder