Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[210] 10 mei 2021: Taking crime prevention seriously: The case for a crime and harm prevention system

Inleiding en context

Goede morgen het is maandagochtend 10 mei 2021. Na een heerlijke warme zondag volgde gisteravond in Leiden een enorme onweersbui. Voorlopig is het weer gedaan met het mooie weer. Maar nu naar de inhoud. Vandaag een prima ´kennisparel´, het betreft een zogenaamde ´insight paper´ die is geschreven in het kader van een omvangrijk project in het Verenigd Koninkrijk betreffende een strategische heroriëntatie op de toekomst van de Engelse politie. In augustus vorig jaar verstuurde ik daar al een ´kennisparel´ over waarin uitleg wordt gegeven over dat project: https://prohic.nl/2020/08/11/11-augustus-2020-public-safety-and-security-the-first-report-of-the-strategic-review-of-policing-in-england-and-wales/

De bijgevoegde paper gaat specifiek over de gewenste rol van de politie voor wat betreft de te nemen rol in criminaliteitspreventie. Het is een pleit om veel meer dan nu, het brede concept van criminaliteitspreventie een veel omvangrijker rol toe te bedelen. Vooral waar het de materiële en immateriële schade van criminaliteit betreft. Ook in Nederland is die rol van de politie de laatste jaren een terugtrekkende geweest. Hoe kan het concept van criminaliteitspreventie weer serieus worden toegepast in de politiepraktijk? Welke lessen zijn er te trekken uit de effectiviteit van preventiemaatregelen? Hoe kan schade onder burgers en bedrijfsleven worden voorkomen? En hoe kan criminaliteitspreventie organisatorisch worden vorm gegeven? Allemaal relevante vragen, ook voor de situatie in Nederland. Voor een overzicht van tot nu toe verschenen ´insight papers´wordt verwezen naar: https://www.policingreview.org.uk/publications/?mc_cid=04bf2ee30b&mc_eid=0e98a4b101

Bron

Muir, Rick (May 2021). Taking crime prevention seriously: The case for a crime and harm prevention system. London: The Police Foundation, 38 pp. https://www.policingreview.org.uk/wp-content/uploads/insight_paper_3.pdf

Samenvatting

What would it take to shift our approach to crime and wider harms firmly in a preventative direction? That is the question that this paper seeks to answer. It does so as a contribution to the ongoing work of the Strategic Review of Policing in England and Wales, which is looking at what kind of police service we will require to meet the challenges of the twenty first century. It has long been clear that before the Review can think properly about the role of the police in responding to those challenges, it needs to consider what role society as a whole (including non-policing public agencies, the private sector and local communities) should play in promoting public safety and security. It is also clear that the area where wider society can play the most significant role is in preventing crime and other forms of harm from occurring in the first place. Once the Review has determined what preventative role this wider spectrum of actors should play, it can then be clearer about what should be expected of the police.

The paper goes about addressing this question in the following way:

  • It starts by setting out the rationale for a shift to prevention in relation to crime and other threats to public safety.
  • It sets out what we understand by prevention, breaking this down into different types of preventative activity.
    • It applies that framework to three areas of crime and sketches out what such a preventative approach might look like in relation to each. These case studies are pension and investment scams, online child sexual exploitation and serious violence. These examples are by no means exhaustive but are intended to illustrate what a more systemic preventative approach would entail in practice.
  • It makes the case that, stepping back from each of those examples, what is really needed is a much more explicit and institutionally anchored system of crime and harm prevention.
  • It describes what a crime and harm prevention system might look like in practice.
  • It turns finally to what role we should expect the police to play as a part of that wider system.

The paper does not represent the Review’s final word on these issues but is intended rather as a provocation for public discussion, which can help frame the Review’s thinking prior to the production of its final report.

Afsluitend

Tja, ik kan hier nog veel zinnen aan besteden. Wat mij betreft (opnieuw) een prima gesystematiseerde opsomming van argumenten waarom criminaliteitspreventie een veel prominenter rol moet spelen in het toekomstige politiewerk. Uiteraard is ook hier samenwerking met een groot aantal actoren gewenst. Dat spreekt haast vanzelf. Maar een centrale rol is weggelegd voor de politieorganisatie zelf want het concept van criminaliteitspreventie kan zich niet eigenstandig implementeren in de grillige praktijk. Daar is stevige sturing, commitment en een serieuze investering voor nodig.

prohic_linksonder