Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[213] 17 mei 2021: Internet, social media and online hate speech: Systematic review

Inleiding en context

Goede maandagmorgen op deze 17e mei 2021. Een heerlijk weekeinde gehad in Winterswijk, een lange fietstocht, een lokaal biertje en op het einde een gigantische regenbui op de fiets om het af te maken. Nederland is mooi. Vanochtend weer een nieuwe ´kennisparel´, het betreft een systematisch overzicht van zogenaamde haatuitingen zowel via Internet, sociale media en ander online applicaties. In Nederland bestaat steeds meer aandacht voor deze zogenaamde haatuitingen zowel in geschrift als gesproken woord. Eerder verstuurde ik in het verlengde van dit onderwerp als twee keer eerder een ´kennisparel´:  https://prohic.nl/2020/11/02/2-november-2020-hate-speech-and-hate-crime-in-the-eu-and-the-evaluation-of-online-content-regulation-approaches/ en https://prohic.nl/2021/01/05/145-5-januari-2021-is-there-such-a-thing-as-a-hate-crime-paradigm-an-integrative-review-of-bias-motivated-violent-victimization-and-offending-its-effects-and-underlying-mechanisms/

Haatuitingen zijn een extreme vorm van vooroordelen, die in omvang toenemen binnen de huidige context van sociale en politieke veranderingen: COVID-19 maakt angstig. In de publieke en politieke discussie worden leden van onbekende of minderheidsgroepen in feite als minderwaardig weggezet. Daders van haatmisdrijven hebben vaak het gevoel dat hun levensonderhoud of manier van leven wordt bedreigd door demografische veranderingen. Daders worden vaak niet zozeer gemotiveerd door haat, maar eerder door angst, onwetendheid of woede. In bijgesloten systematisch overzicht wordt op basis van 67 studies een beschrijving gegeven van de verschillende vormen van deze haatuitingen en de omvang en ernst daarvan.

Bron

Castaño-Pulgarína, Sergio Andrés, Natalia Suárez-Betancur, Luz Magnolia Tilano Vega & Harvey Mauricio Herrera López (May 2021). Internet, social media and online hate speech: Systematic review. Aggression and Violent Behavior, vol. 58, May/June, pp. 1-7.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178921000628

Samenvatting

This systematic review aimed to explore the research papers related to how Internet and social media may, or may not, constitute an opportunity to online hate speech. 67 studies out of 2389 papers found in the searches, were eligible for analysis. We included articles that addressed online hate speech or cyberhate between 2015 and 2019. Meta-analysis could not be conducted due to the broad diversity of studies and measure units. The reviewed studies provided exploratory data about the Internet and social media as a space for online hate speech, types of cyberhate, terrorism as online hate trigger, online hate expressions and most common methods to assess online hate speech. As a general consensus on what is cyberhate, this is conceptualized as the use of violent, aggressive or offensive language, focused on a specific group of people who share a common property, which can be religion, race, gender or sex or political affiliation through the use of Internet and Social Networks, based on a power imbalance, which can be carried out repeatedly, systematically and uncontrollably, through digital media and often motivated by ideologies.

Cyberhate in general, seems to be amplified by the use of the Internet and social networks, resulting in the proliferation of stereotypes and worse damage. The relevance of this lies in its real effects: hate crimes, offline aggressions, discrimination, racist attitudes, democratic consequences, exacerbation of  gendered violence, among others, which affect coexistence and mental health of victims, bystanders or perpetrators

Afsluitend

Cyberspace biedt vrijheid van communicatie en meningsuitingen en dat is een grote verworvenheid. Er bestaan echter ook de nodige rouwrandjes. De huidige sociale media worden veelvuldig misbruikt om gewelddadige berichten, opmerkingen en hatelijke uitlatingen te verspreiden. Dit staat in de vakliteratuur bekend als het online aanzetten tot haat, gedefinieerd als elke communicatie die een persoon of een groep in diskrediet brengt op basis van kenmerken zoals ras, huidskleur, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, nationaliteit, religie of politieke overtuiging. Gezien het massale karakter van het gebruik van Internet en andere sociale media is het de verwachting dat dit misbruik nog zal toenemen in de komende jaren. Alle zeilen bij dus om via preventie, voorlichting, strafrechtelijke vervolging en berechting dit fenomeen te reduceren.  

prohic_linksonder