Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[219] 31 mei 2021: Understanding EU action against human trafficking

Inleiding en context

Beste mensen, het is vandaag maandag 31 mei 2021, van sommige ontvangers mag ik het niet zeggen, maar wat een heerlijk weekeinde hebben we achter de rug, zon, warme temperaturen en vooral een meer optimistisch gevoel. Ik kreeg nogal wat opmerkingen over het weer waar ik af en toe wat opmerkingen over maak. Sommige ontvangers van de ´kennisparels´ houden namelijk niet van warme temperaturen en vinden dat niet fijn. Maar afgaande op de meerderheid van de inwoners van ons landje wordt warm weer met een zonnetje bijzonder gewaardeerd. Kortom: geniet van de huidige weersituatie! Ga naar buiten en geniet.

Afijn, nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er één waar de huidige stand-van-zaken wordt weergegeven van de Europese aanpak van mensenhandel. Ik stuurde al eerder twee ´kennisparels´ over het onderwerp mensenhandel: https://prohic.nl/2021/01/25/155-25-januari-2021-a-scoping-review-of-resilience-in-survivors-of-human-trafficking/ en https://prohic.nl/2021/03/10/181-10-maart-2021-combatting-human-trafficking-since-palermo-what-do-we-know-about-what-works/ Het blijft zowel beleidsmatig als in de grillige praktijk een ´hot item´. Daarom ter informatie het meest recente inzicht over de Europese aanpak daarvan. Goed leesbaar, bondig en kort en vooral informatief voor de liefhebbers van het onderwerp. Op naar de ´kennisparel´ van vanochtend. 

Bron

Bakowski, Piotr & Sofija Voronova (May 2021). Understanding EU action against human trafficking. Brussels: European Parliament, European Parliamentary Research Service, 12 pp. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690616/EPRS_BRI(2021)690616_EN.pdf

Samenvatting

On 14 April 2021, the European Commission presented its new 2021-2025 strategy on combating trafficking in human beings – 10 years after the adoption of Directive 2011/36/EU, the core EU instrument addressing this phenomenon and protecting its victims. Despite some progress achieved in recent years, a number of challenges still lie ahead. Human trafficking is not only a serious and borderless crime, but also a lucrative business, driven by demand for sexual (and other) services. Criminals exploit vulnerable people (increasingly children), making high profits and taking relatively low risks. Vulnerability can result from a whole range of factors, including socio-economic ones, and migrants are a particularly vulnerable group. Gender also plays an important part, as women and men are not trafficked in the same way or for the same purpose. Women and girls represent a disproportionately high number of victims, both globally and at EU level, especially in terms of sexual exploitation. This form of exploitation is still dominant in the EU, even though other forms are on the rise, such as exploitation for forced labour and for criminal activities. The Covid-19 pandemic has brought new challenges for victims, as well as amplifying the vulnerabilities of those most at risk. Traffickers – like legal businesses – moved to digital modi operandi, making victims even less visible and less able to ask for help and protection. In its efforts to eradicate human trafficking, the EU has not only created a legal framework, comprising an anti-trafficking directive and instruments to protect victims’ rights and prevent labour exploitation; it has also put in place an operational cooperation network involving EU decentralised agencies, including Europol, Eurojust, CEPOL and Frontex. Moreover, trafficking in human beings is a priority of the EU policy cycle for organised and serious international crime. The European Parliament plays a major role, not only in designing policies but also in evaluating their implementation.

Afsluitend

Mensenhandel, het is en blijft een onaangenaam en ernstig probleem. Niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten. Ondanks de inmiddels ruime aandacht die het fenomeen de afgelopen 25 jaar heeft gekregen blijft het een hardnekkig probleem. Eigenlijk weten we niet goed welke preventieve en repressieve aanpak werkt. Dat is een serieus probleem omdat ook hier alle zeilen bij moeten om slachtofferschap, psychische en materiële schade te voorkomen.

prohic_linksonder