Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[224] 9 juni 2021: From “Ghettoization” to a Field of Its Own: A Comprehensive Review of Street Harassment Research

Inleiding en context

Goede morgen! Het is vandaag woensdag 9 juni 2021. Vanochtend ga ik naar Utrecht om daar een digitale cursus te verzorgen voor medewerkers werkzaam bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. Het betreft een presentatie over wat werk en wat niet werkt bij de aanpak van criminaliteit. Geïnteresseerden kunnen de PowerPoint presentatie downloaden vanaf: https://www.researchgate.net/publication/322930495_Wat_werkt_en_wat_niet_-_volgens_475_meta-evaluaties_over_situationele_criminaliteitspreventie_persoonsgerichte_strafrechtelijke_interventies_en_politiezorg

Vandaag een ´kennisparel´ over ´straatintimidatie´. Het betreft een systematische beschrijving van de beschikbare kennis over het onderwerp. Straatintimidatie kent vele verschijningsvormen en kan gericht zijn op een ieder. Het komt voor in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op straat of in en rond het openbaar vervoer. Het is een breed, subjectief begrip waar vele uitlatingen en gedragingen onder kunnen vallen. Te denken valt aan lastig vallen, uitschelden, naroepen, de weg belemmeren of seksueel betasten. Van seksuele straatintimidatie kan worden gesproken wanneer de uitlating of gedraging een seksuele connotatie heeft en gericht is op de andere persoon omwille van zijn of haar geslacht. Verschillende gemeenten hebben een lokale aanpak ontwikkeld om straatintimidatie aan te pakken. Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam straatintimidatie per 1 juli 2017 in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) strafbaar gesteld.

Bron

Filebom, Bianca & Tully O´Neill (June 2021). From “Ghettoization” to a Field of Its Own: A Comprehensive Review of Street Harassment Research. Trauma, Violence & Abuse, 8 June, pp. 1-14. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211021608

Samenvatting

Street harassment represents one of the most pervasive forms of sexual violence. While it is commonly understood as a gender-based harm, it also intersects with racist, homophobic, transphobic, ableist, and other forms of abuse. Although it is rarely responded to through government policy, research illustrates that street harassment can have profoundly negative impacts of those who experience it. This article provides a comprehensive review of the current “state of the field” of street harassment research. We undertook two extensive searches of the EBSCO Discovery database in 2015 and 2020, followed by the use of reference snowballing and a Google Scholar search in order to triangulate results. Studies included in the sample were published in English, peer-reviewed and centrally focused on street harassment. Dissertations and nongovernmental organization reports were also included due to the small number of studies in this field. One hundred eighty-two sources were included in the final sample. Findings show that publications on this topic have increased substantially across the two reviews. We provide a thematic overview of key research findings to date and argue throughout that current research suffers from conceptual and typological slippage and does not consistently take into account the need for an intersectional analysis. We close with suggestions for future directions in research and practice, given the emergent nature of the field.

In this article, we set out to provide a comprehensive and critical review of the current state of the field of research on street harassment. Our findings have illustrated that, while the field is rapidly growing, much work remains in terms of developing our conceptual understandings of street harassment and in building on the empirical research undertaken to date. As the thematic synthesis of findings presented here illustrates, street harassment is a common and harmful issue impacting on women and minority communities across the globe. Our hope is that this contribution continues to drive forward research on this important, yet underexplored, issue.

Implications for Practice, Policy, and Research

  • Policy and practice responses require ongoing and systematic evaluation in order to monitor their impact and effectiveness
  • Policy and practice responses should reflect the identified needs of people who have experienced street harassment and should be informed by an intersectional approach
  • Further research is needed that focuses on perpetrators, community attitudes, state-perpetrated harassment, and the relationship(s) between technology-facilitated and public harassment, and as well as in contexts outside of the Global North

Critical Findings

  • Street harassment is a common and harmful occurrence for women and marginalized communities globally
  • There is considerable slippage in the conceptual framing and definitions of street harassment used in research to date, making comparison across studies and research contexts challenging
  • While research on this topic is expanding rapidly, much of this research lacks an intersectional understanding of street harassment

Afsluitend

Straatintimidatie ondermijnt de rechtstaat en het gevoel van rechtvaardigheid onder de bevolking. Slachtoffers voelen zich vaak machteloos en hebben het idee dat plegers van straatintimidatie onaantastbaar zijn. Dit kan bijdragen aan een maatschappelijk onbehagen, afname van vertrouwen in de rechtstaat en daling van de veiligheidsbeleving. Straatintimidatie is een fenomeen dat niet alleen door repressie opgelost kan worden. Een preventief weerbare en veerkrachtige samenleving kan dit probleem helpen oplossen. Handelingsperspectief, burgerparticipatie en versterking van normbesef dragen hieraan bij. Voor de liefhebber is op de site van stopstraatintimidatie een aantal Nederlandse (lokale) onderzoeken naar het fenomeen te downloaden: https://straatintimidatie.nl/onderzoeken/

prohic_linksonder