Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[228] 16 juni 2021: Vulnerability assessment across the frontline of law enforcement and public health: A systematic review

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze mooie woensdag 16 juni 2021. De volgende ´kennisparel´ zal even op zich laten wachten, die kun je over een dikke week verwachten. Ik ga er een week tussenuit om een trouwerij in Portugal bij te wonen. De zoon van onze Portugese vrienden gaat trouwen op dezelfde plek waar wij 33 jaar geleden het huwelijk van die vrienden bijwoonden: de cirkel is rond. Daarom deze prachtige klassieker van Amália Rodrigues: https://www.youtube.com/watch?v=RU-Z0SiQKgU

Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Dat is een mooi systematisch overzicht hoe de politie de geestelijke kwetsbaarheid van het publiek waarmee ze in aanraking komt kan beoordelen. Het aantal kwetsbare personen waarmee de politie wordt geconfronteerd geeft in Nederland de afgelopen een stijging te zien: https://www.dsp-groep.nl/wp-content/uploads/Politie_en_verwarde_personen_DSP-groep.pdf  De bijgesloten ´kennisparel´ identificeert elementen van effectieve praktijken voor de beoordeling van (geestelijke) kwetsbaarheid. Die is afgestemd op vier gebieden: preventie, triage, specifieke interventies en training in het herkennen ervan door politiefunctionarissen. Het levert ook bewijs dat interprofessioneel/geïntegreerd werken, gedeelde training en op elkaar afgestemde systemen van cruciaal belang zijn voor een effectieve beoordeling van (geestelijke) kwetsbaarheden.    

Bron

Enang, Iniobong, Jennifer Murray, Nadine Dougall, Elizabeth Aston, Andrew Wooff, Inga Heyman & Graeme Grandison (May 2021). Vulnerability assessment across the frontline of law enforcement and public health: A systematic review. Policing and Society, An International Journal of Research and Policy, 31 May, pp. 1-18. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10439463.2021.1927025

Samenvatting

Assessing vulnerability is an international priority area across law enforcement and public health (LEPH). Most contacts with frontline law enforcement professions now relate to ‘vulnerability’; frontline health responders are experiencing a similar increase in these calls. To the authors’ best knowledge there are no published, peer-reviewed tools which specifically focus on assessing vulnerability, and which are specifically designed to be applicable across the LEPH frontline. This systematic review synthesised 33 eligible LEPH journal articles, retaining 18 articles after quality appraisal to identify assessment guidelines, tools, and approaches used relevant to either law enforcement and/or public health professions. The review identifies elements of effective practice for the assessment of vulnerability, aligned within four areas: prevention, diversion/triage, specific interventions, and training across LEPH. It also provides evidence that inter-professional/integrated working, shared training, and aligned systems are critical to effective vulnerability assessment. This systematic review reports, for the first time, effective practices in vulnerability assessment as reported in peer-reviewed papers and provides evidence to inform better multi-agency policing and health responses to people who may be vulnerable.

Afsluitend

Zoals eerder opgemerkt het aantal meldingen bij de politie onder de noemer ‘incident verward persoon´ (code E33) neemt nog steeds toe. Het is dan vooral van belang om vanuit preventief oogpunt deze ´verwarde personen´ te herkennen. De manier waarop dat gebeurt blijkt in een groot aantal landen te werken. Volgens bijgesloten systematisch overzicht blijken er effectieve praktijken te bestaan. Om van te leren lijkt mij, niet alleen omdat er sprake is van een toename van ´verwarde personen´ waarmee de politie in aanraking komt, maar ook omdat het een kostbaar, zowel qua tijdinvestering als financieel probleem is. Ook hier is preventie de eerste route om te bewandelen. Voor de liefhebber sluit ik nog een voorbeeld bij van een project hoe je de samenwerking tussen politie en geestelijke volksgezondheid kan vorm geven onder de titel: ´Co-creation of five key research priorities across law enforcement and public health: A methodological example and outcomes´. Ook om van te leren. Tot medio volgende week.

prohic_linksonder