Categories
A pearl of knowledge

[237] 7 July 2021: Aggression and threat towards journalists 2021

Inleiding en context

Dear recipients of the ‘knowledge pearls’, today is Wednesday, July 7, 2021. You will receive the enclosed ‘knowledge pearl’ a little later than usual, but my second vaccination that I was injected yesterday has caused some minor physical discomfort. Last night Peter R. de Vries was shot in the head at 7:30 in the evening in Amsterdam. Not only a terribly brutal cowardly attack on de Vries himself, but also an attack on free journalism in the Netherlands. Frans Knüppe, the dean of the bar association, formulated the seriousness of the fact effectively: ‘journalism has been hit in the heart’. Journalists such as de Vries keep investigative authorities on their toes and thus play an important role in keeping the rule of law on track. An attack on free journalism is an attack on the rule of law.

De bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag gaat over agressie en bedreiging van journalisten in Nederland. In opdracht van PersVeilig, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), Genootschap van Hoofdredacteuren, Politie en Openbaar Ministerie met als doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie, is begin juni dit jaar het onderzoek Agressie en bedreiging richting journalisten 2021 gepubliceerd. De site van PersVeilig geeft trouwens een overzicht van allerlei vormen van bedreiging en mogelijke oplossingen hiervoor: https://www.persveilig.nl/ Ook biedt de NVJ informatie over omvang en ernst van bedreiging en geweld tegen journalisten: https://www.nvj.nl/veiligheid Maar nu naar het bijgesloten onderzoek van vandaag. Ik heb er trouwens ook het bijbehorende factsheet aan toegevoegd. 

Bron

Hal, Thomas van & Laurens Klein Kranenburg (juni 2021). Agressie en bedreiging richting journalisten 2021. Amsterdam: I&O Research, 31 pp. https://www.persveilig.nl/wp-content/uploads/2021/06/Agressie-en-bedreiging-richting-Journalisten2021.pdf

Summary

I&O Research voerde dit onderzoek uit onder 689 journalisten in opdracht van PersVeilig. De vragenlijst is als open link verspreid onder de leden van de NVJ, VVOJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 22 april en 6 mei 2021.

More than eight in ten journalists have experienced some form of aggression or threat. It is a clear increase compared to 2017 when six out of ten journalists had to deal with this. Camerapeople and photojournalists are confronted with aggression and threats more often than average. This is apparent from the study “Aggression and Threats towards Journalists 2021”, which was carried out by I&O Research on behalf of PersVeilig. The research also shows that the frequency of aggression is increasing. Three in ten journalists have to deal with an incident every month or more, compared to 18 per cent in 2017. Journalists are also experiencing this increase. More than half of them believe that aggression and threats have increased.

Some figures from “Aggression and Threats towards journalists 2021”:

  • 82% have experienced some form of aggression or threat (61% in 2017);
  • 29% have to deal with an incident monthly or more often (18% in 2017);
  • 36% have become more careful or deal with people differently;
  • 93% see threats as a current and real threat to press freedom.(79% in 2017).

Aggression and threats leave their mark on journalists. More than sixty per cent personally experience the consequences of this. For four in ten, it affects their work. They have become more careful with their publications or have less pleasure in their work as journalists. Thirteen per cent have considered leaving journalism because of a threatening work climate. In addition to these concerns on an individual level, journalists massively agree (93%) that aggression or threats are a real and current threat to press freedom. Seven in ten see that journalists have become more cautious in recent years. Although on the one hand there are clear concerns for the free press, on the other, we see leads for journalism. A proportion of journalists (14%) say they have become more determined to continue their work.

When we look at different forms of aggression and threats, we see that journalists are mainly confronted with verbal abuse. Two-thirds experienced this at least once in the past year. Half were confronted with threats or intimidation at least once. A fifth faced legal threat or SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation). And although physical violence was the least common at 17 per cent, the impact of this cannot be underestimated. Seven out of ten journalists discuss or report their experiences with aggression and threats. They do this mainly with direct colleagues (47%) or with their employer or client (31%). Journalists hardly file a report (4%). Thirty per cent of journalists did not report the incident. More than half of these did not think the incident was bad enough to report it. Two in ten have a certain resignation. They believe that threats or intimidation are part of it or that nothing is done with a report.

Afsluitend

Alex Brenninkmeijer van de Universiteit Utrecht schreef het 1 juli jl. als volgt op: ´Politieke partijen en journalisten vormen de steunpilaren van onze democratie. We zien op veel plaatsten in de wereld dat zowel politieke partijen als journalisten en hun media onder druk staan. Druk die tot de vernietiging van vrijheid kan leiden. In Nederland is de situatie zeker niet somber. We hebben een zeer levendig partijlandschap. Er is ook een pluriform journalistiek landschap en mede dankzij professionele journalistiek en in het bijzonder onderzoeksjournalistiek bestaat er een open publiek debat over tal van maatschappelijke onderwerpen. Van Corona tot stikstof, van uitbanning homogenezing tot zorg voor klimaat en milieu. Toch staat de journalistiek onder druk, omdat de maatschappelijke context ook in Nederland steeds ruwer wordt. Het rapport Agressie en bedreiging richting journalisten 2021 schept daar een helder beeld van; in 2016 heeft 6 op de tien journalisten te maken met geweld, nu is dat 8 op de tien, hoewel een precieze vergelijking op basis van dit onderzoek nog niet mogelijk is´.

Vervolgens maakt hij de volgende opmerking: ´ Wat we niet mogen onderschatten is het effect van dreiging, intimidatie en geweld tegen journalisten. Hoopvol is dat een deel van hen juist daarin motivatie vindt om het journalistieke werk voort te zetten. Daar staat tegenover dat journalisten onderwerpen en bepaalde plaatsen liever mijden en op langere termijn speelt ook de uitstroom uit de journalistiek. Dat betekent dat de dreiging impact heeft en de heilzame werking van journalistiek in onze samenleving kan beperken. Daarom moeten we pal staan voor journalistieke vrijheid, pal staan voor de vrijheid van nieuwsgaring en wegen zoeken om journalisten te steunen. De norm is: ‘blijf af van journalisten’, hun werk is essentieel voor onze democratie, voor de gezondheid van onze samenleving. Journalisten zijn essentiële tegenkrachten in onze democratie´.

Zijn woorden van 1 juli jl. zijn helaas een nog hardere waarheid geworden na de aanslag op Peter R. de Vries op 6 juli jl. De essentiële betekenis van journalisten voor onze democratie is overduidelijk. Daarom moet met man en macht voorkomen worden dat die betekenis door bruut geweld betekenisloos dreigt te worden. Daarom, handen af van journalisten.