Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[239] 12 juli 2021: Emotional intelligence in policing: A state-of-the-art review

Inleiding en context

Goede morgen allemaal het is vandaag maandag 12 juli 2021. Ik hoop dat jullie allemaal een fijn weekeinde hebben gehad zodat deze nieuwe werkweek op een ontspannen manier kan beginnen. En omdat het maandagmorgen is beginnen we met een vrolijke popsong uit de jaren ´60 van de vorige eeuw: https://www.youtube.com/watch?v=dnqxbdnzlhw Inderdaad, op maandagmorgen mag je alweer aan vrijdag denken. Maar nu naar de ´kennisparel´ van vandaag.

Politiewerk is vaak emotioneel werk, voor een groot gedeelte bestaat het werk van politiemensen uit contacten met het publiek. Soms ontspannend maar vaak ook in een emotionele sfeer. De bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag gaat over het begrip van ´emotionele intelligentie´ onder politiemensen. Emotionele intelligentie (EI) weerspiegelt het vermogen om de eigen emotionele toestand te erkennen en de eigen emoties in balans te houden, terwijl de emoties bij anderen worden herkend, interacties en relaties met hen worden beheerst en conflicten worden opgelost. Aangezien het politiewerk grotendeels betrekking heeft op interactie met anderen, is het doel van dit artikel om een ​​overzicht te bieden van het onderzoek naar EI in het dagelijkse politiewerk.

Het begrip wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen, in dit geval politiemensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen en die hierdoor in contact met het publiek succesvol hun werk kunnen verrichten. Wat kunnen we leren van de beschikbare kennis op dit terrein? Bijgesloten systematic review geeft hier op basis van 20 gevonden studies een antwoord op.

Bron

Magny, Obed & Natalie Todak (July 2021). Emotional intelligence in policing: A state-of-the-art review. Policing: An International Journal, 7 July, pp. 1-13. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PIJPSM-01-2021-0008/full/html

Samenvatting

Emotional intelligence (EI) reflects an ability to acknowledge one’s own emotional state and keep one’s emotions in balance while recognizing emotions in others, managing interactions and relationships with them and resolving conflict. Considering that police work largely involves interactions with others, the purpose of this paper is to offer a state-of-the-art review of the research on EI in policing. Using several online databases, a literature search was performed to collect all peer reviewed studies on EI in policing from around the globe. The authors review the nature of this research and its major findings. They also summarize how EI was conceptualized and measured across studies. The authors’ search generated a list of 20 studies carried out in 9 countries. Almost all used survey methods and most adopted an ability-based model of EI. The most common area of focus was on correlates of EI in police officers (N = 12), followed by descriptive studies of EI in police officers (N = 5), and finally assessments of the relevance of EI for police training (N = 3). Policing research has not paid enough attention to EI. To the authors’ knowledge, this is the first effort to assess the state of this literature. With law enforcement agencies looking for ways to improve citizen trust and legitimacy worldwide, the preliminary evidence suggests EI warrants considerably more empirical and practical consideration.

Afsluitend

In veel beroepen is het van belang om een zekere mate van emotionele intelligentie te hebben. Het is dan vooral van belang om de eigen emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen. Daardoor is het vaak eenvoudiger om de emoties van anderen te herkennen, te begrijpen en te beïnvloeden. Dat is vooral een belangrijke kwaliteit om in het dagelijkse politiewerk te gebruiken. Het beheersen van emoties is namelijk vooral belangrijk in situaties waarin politiemensen onder druk staan. Dat kan behulpzaam zijn in de vele contacten met een vaak ´moeilijk publiek´ waar vaak sprake is van uitdagende en stressvolle situaties. Wanneer emoties hoog oplopen, veranderen ze de manier waarop onze hersenen functioneren en verminderen onze cognitieve vaardigheden, beslissingsbevoegdheden en zelfs interpersoonlijke vaardigheden. Het begrijpen en beheersen van emoties (en de emoties van anderen) helpt ons om meer succesvol om te gaan in interactie met het publiek. In tegenstelling tot intelligentie, IQ, is het hebben van een hoog niveau van emotionele intelligentie of een hoog emotioneel quotiënt (EQ) niet iets dat in steen gebeiteld is. Emotionele intelligentie is een vaardigheid die verder ontwikkeld kan worden gedurende een loopbaan bij de politie. Empathie, flexibiliteit en optimisme leiden tot betere relaties met het publiek en met collega’s.6 kenmerken van emotionele intelligentie - Gezonder Leven

prohic_linksonder