Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[252] 17 augustus 2021: Frontline Workers’ Response to Harmful Sexual Behavior: Building Blocks For Promising Practice

Inleiding en context

Goede morgen, het is vandaag dinsdag 17 augustus 2021. Vandaag een ´kennisparel´ over een onderwerp waar in de literatuur niet al te veel over is te vinden. Het betreft de rol die eerstelijnswerkers, waaronder opvoeders en gezondheidszorg spelen bij het identificeren van en reageren op schadelijk seksueel gedrag (HSB) van kinderen en jongeren. De auteurs van bijgesloten review hebben 31 beschikbare onderzoeken doorgenomen op basis waarvan zij ´bouwstenen´ aandragen voor een wat zij een veelbelovend praktijkmodel noemen. Er zijn vijf thema’s geïdentificeerd die van belang zijn bij het vroegtijdig identificeren van schadelijk seksueel gedrag bij kinderen en jongeren: proces van identificatie en reactie, kennis die nodig is om te identificeren en te reageren, vaardigheden die nodig zijn om te identificeren en te reageren, ondersteuning op organisatieniveau en ondersteuning op systeemniveau (zie onderstaand figuur 1).

Bron

McKibbin, Gemma & Cathy Humphreys (August 2021). Frontline Workers’ Response to Harmful Sexual Behavior: Building Blocks For Promising Practice. Trauma, Violence & Abuse, 16 August, pp. 1-16.https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211036077

Samenvatting

Frontline workers, including educators and health practitioners, play an important role in identifying and responding to harmful sexual behavior (HSB) carried out by children and young people. Despite this, there have been no reviews of the evidence about promising practice for how frontline workers could best manage this behavior. This article presents a scoping review of evidence exploring the research question: How can frontline professionals be trained and supported to better manage HSB carried out by children and young people? Multiple databases were searched in July 2020. Inclusion criteria included a focus on professional development or practice relating to children and young people displaying inappropriate sexual behavior or HSB; a population of frontline workers (teachers, health practitioners, coaches, childcare workers); and all study types, including gray literature. Two reviewers screened the articles, and findings from included papers were synthesized according to the method of thematic synthesis. Thirty-one papers were included in the review. Five themes were identified in response to the research question: process of identification and response, knowledge required to identify and respond, skills needed to identify and respond, organization-level supports, and system-level supports. The authors propose the “building blocks” for a promising practice model, which sets out the process of identification and response to HSB, and the knowledge required by frontline workers to support that process. Further, the model identifies the skills required by frontline workers to undertake the process of identification and response, as well as the organization-level and system-level scaffolding needed for good practice.

Afsluitend

Hoewel de bijgesloten review geen alomvattend model voor eerstelijnswerkers identificeerde om schadelijk seksueel gedrag van kinderen en jongeren aan te pakken identificeerde het wel elementen die van belang zijn voor eerstelijnswerkers in hoe zij dit gedrag kunnen identificeren en erop kunnen reageren en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de aanpak. De auteurs zijn van mening dat de beschreven praktijkcomponenten wijzen op een model voor een  veelbelovende praktijk: het zogenaamde ‘Bouwstenen’-model. Het model beschrijft het proces van identificatie en reactie op HSB en de kennis die eerstelijnswerkers nodig hebben om dat proces te ondersteunen. Verder beschrijft het model de vaardigheden die eerstelijnswerkers nodig hebben om het proces van identificatie en reactie uit te voeren, evenals de processen die op organisatie- en systeemniveau nodig zijn. Het “Bouwstenen”-model geeft aan dat de praktijk het hele spectrum van de volksgezondheid moet omvatten, waarbij universele diensten worden gekoppeld aan secundaire en tertiaire preventiemaatregelen.

Figure 1. Building blocks for a promising practice.

prohic_linksonder