Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[265]´Kennisparel´ 4 oktober 2021: De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis

Beste collega´s van binnen en buiten het ministerie van Justitie & Veiligheid,

Inleiding en context

Allemaal een hele fijne werkweek toegewenst op deze ´dierendag´ maandag 4 oktober 2021. Maak er in ieder geval geen ´Blue Monday´ van: https://www.youtube.com/watch?v=FYH8DsU2WCk Ik ben er de afgelopen drie weken heerlijk tussen uit geweest, twee weken in het prachtige Italië en een week klussen in mijn huis in Leiden. Maar nu weer aan de bak voor mijn werkgever het ministerie van Justitie & Veiligheid. Vandaag weer een kersverse kennisparel in jullie mailbox, dit keer een themanummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen over de gevolgen van de coronacrisis op het werkterrein van Justitie en Veiligheid. In het nieuwste themanummer van Justitiële Verkenningen wordt stilgestaan bij de (blijvende) gevolgen van de coronacrisis, die in Nederland inmiddels al ruim anderhalf jaar geleden begon. De crisis had ook zijn uitwerking op het werkterrein van Justitie en Veiligheid. Zo kreeg de politie te maken met de handhaving van de anderhalve meter-maatregel en de avondklok. En begon de rechtspraak te experimenteren met online zittingen. Wat is de invloed geweest van de ingevoerde maatregelen op het werkterrein van Justitie en Veiligheid? Wat valt er te leren uit de afgelopen periode? Zijn er ook blijvende gevolgen van de coronacrisis? Zo ja, hoe beoordelen we die gevolgen? Dit soort vragen staan centraal in het bijgesloten themanummer, waarin onder meer de resultaten van verschillende (doorlopende) onderzoeken worden besproken.

Eerder verstuurde ik de volgende ´kennisparels´ over de gevolgen van COVID-19 voor de criminaliteitsontwikkeling en de rechtshandhaving:

https://prohic.nl/2021/01/21/154-21-januari-2021-implications-of-the-covid-19-pandemic-for-police-agencies-and-other-organisations-covid-19-special-papers/;

https://prohic.nl/2021/05/06/208-6-mei-2021-fraud-and-its-relationship-to-pandemics-and-economic-crises-from-spanish-flu-to-covid-19/;

https://prohic.nl/2021/06/08/223-8-juni-2021-a-global-analysis-of-the-impact-of-covid-19-stay-at-home-restrictions-on-crime/; en

https://prohic.nl/2021/07/02/234-2-juli-2021-policing-the-covid-19-pandemic-exploratory-study-of-the-types-of-organizational-changes-and-police-activities-across-the-globe/

Maar nu snel naar de ´kennisparel´ van vandaag.

Bron

Scheepmaker, Marit & Edwin Kruisbergen (Red.) (september 2021). De (blijvende) gevolgen van de coronacrisis. Justitiële Verkenningen, vol. 47, no 3, september, 123 pp. https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3100

Samenvatting

Anderhalf jaar na het begin van de coronapandemie in Nederland staat Justitiële verkenningen stil bij de gevolgen van deze crisis. De pandemie heeft bovenal veel persoonlijk leed veroorzaakt, zowel bij direct getroffenen als hun naasten. Het virus, en dan vooral de maatregelen die ter bestrijding ervan wereldwijd zijn ingevoerd, heeft echter een veel bredere uitwerking. De regering trof maatregelen die sinds de Tweede Wereldoorlog ongekend zijn. Onderwijsinstellingen gingen dicht. Bedrijven sloten hun deuren. Het onderling contact tussen mensen werd ingeperkt en voor zover het plaatsvond moesten verschillende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Binnen Justitie kreeg de politie onder meer te maken met de handhaving van de anderhalve metermaatregel en de avondklok. Wat is de invloed geweest van de ingevoerde maatregelen op het werkterrein van justitie? Wat valt er te leren uit de afgelopen periode? Zijn er ook blijvende gevolgen van de coronacrisis? En hoe die gevolgen te beoordelen? Dergelijke vragen staan centraal in dit themanummer van Justitiële verkenningen, waarin de resultaten van verschillende (doorlopende) onderzoeken worden besproken.

De volgende artikelen zijn te lezen in het bijgesloten themanummer:

1. Edwin Kruisbergen, Marco Haas, Lisa van Es en Joanieke Snijders – De pandemie als criminologisch experiment. De ontwikkeling van de criminaliteit tijdens een jaar coronamaatregelen

2. Anne Coomans, Sjoukje van Deuren, Meintje van Dijk, Steve van de Weijer, Arjan Blokland, Carlijn van Baak, David Kühling, Rosanne Bombeld en Veroni Eichelsheim – Stay home, stay safe? De gevolgen van COVID-19-maatregelen op huiselijk geweld in Nederland

3. Joska Appelman, Kiki Bijleveld, Peter Ejbye-Ernst, Evelien Hoeben, Lasse Liebst, Cees Snoek, Dennis Koelma en Marie Rosenkrantz Lindegaard – Naleving van gedragsmaatregelen tijdens de COVID-19-pandemie

4. Peter Klerks – Misleiding tijdens de coronapandemie. Over nepnieuws, complotdenken en maatschappelijke ontvankelijkheid

5. Eddy Bauw, Yasemin Glasgow, Anne Janssen en Marc Simon Thomas – Rechtspleging in jeugdbeschermingszaken tijdens de coronacrisis. Een verslag van lopend onderzoek

6. Roos de Wildt – Sekswerk ten tijde van corona. De impact van de lockdown op sekswerkers

Afsluitend Zo de kop is er weer af na mijn vakantieperiode. Nog maar drie maanden te gaan en dan is het jaar 2022 een gegeven. Hopelijk een jaar waarin het ´oude normaal´ na de coronacrisis weer de norm wordt. Hoewel een flink aantal ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving blijvend beïnvloed zullen worden door deze crisis. De bijgesloten artikelen doen hier verschillende uitspraken over. Ook deze kennis is van belang om het beleid op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving verder vorm te geven. Kennis om kennis van te nemen en vooral om van te leren.

prohic_linksonder