Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[273] 14 oktober 2021: The Imperative Need for Criminological Research on the European Roma: A Narrative Review

Inleiding en context

Een hele goede morgen allemaal op deze donderdag 14 oktober 2021. De week vliegt werkelijk voorbij. Vandaag een mooi overzicht over de criminologische aspecten en achtergronden van de Europese Roma als bevolkingsgroep. Regelmatig verschijnen berichten in de media over de rol van deze bevolkingsgroep in de (georganiseerde) misdaad en als slachtoffer van discriminatie en geweld. De Roma (meervoud van Rom) zijn een van oorsprong nomadisch volk. De voorheen gebruikelijke naam zigeuners wordt tegenwoordig als denigrerend beschouwd en nauwelijks nog gebruikt. In Nederland spreekt men ook wel van Kampers of woonwagenbewoners. En muzikaal zit het allemaal wel goed: https://www.youtube.com/watch?v=pT4IufMeyYA

De oorsprong van de Roma ligt in het Indisch subcontinent. De bekendste groep in Europa zijn de Sinti. De term Roma kan zowel op het gehele volk als op een van de groepen slaan. Vooral op de Balkan en in westelijk Anatolië trekken nog Romavolkeren rond. In andere delen van de wereld is hun nomadische levenswijze al geruime tijd verboden, en leven zij vaak in woonwagenkampen of in achterstandswijken. De taal van de Roma is het Romani, alhoewel dit eigenlijk niet één taal is maar een verzamelnaam voor meerdere talen. Maar hoe staat het nu eigenlijk met het slachtofferschap en daderschap onder de Europese Roma? Bijgesloten ´kennisparel´ biedt daar op basis van de beschikbare criminologische kennis een antwoord op. O ja, deze bijdrage geeft een mooi beeld over de situatie in Nederland: https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/88634.pdf

Bron

Molnar, Lorena (October 2021). The Imperative Need for Criminological Research on the European Roma: A Narrative Review. Trauma, Violence & Abuse, 8 October, pp. 1-16. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211048448

Samenvatting

Except for the knowledge that the Roma people endure harsh conditions and are victims of discrimination, scarce criminological research has given detailed attention to further victimisation or offending among the Romanies. Identifying articles in the browsers Web of Science, Google Scholar and Google, we reviewed European publications (1997–2020) in English, French, Romanian or Spanish that addressed the Roma’s victimisation or offending. The 44 studies that matched our criteria suggested that (1) Roma people are victims of hate crimes with devastating consequences; (2) Roma children and women are victims of domestic violence to a greater degree than other groups, although the Roma tend to oppose violence against women; (3) forced early marriages exist among some Romanies and may cause serious problems in adulthood; (4) youth delinquency among the Roma does not differ from that of the non-Roma, although Roma adolescents face more deprivation; (5) Roma men and women are overrepresented in prison and face many difficulties in re-entering society once they are released and (6) there are organised criminal activities in some Roma groups that are supported by their community. Further rigorous post-positivist research, particularly quantitative, is needed to generalise the findings and replicate former studies. Areas of special interest are the causes of anti-Roma discrimination other than ethnicity, the victimisation of children, the Roma’s lack of institutional trust and the relation between victimisation and offending. Conducting comparisons with the general population is essential, and we propose that victims’ surveys and self-reported delinquency studies include questions on ethnicity.

This paper reports findings about the victimisation and offending of Roma individuals and groups in Europe from 1997 until 2020. Seven findings emerged from the 44 papers included. First, Roma people are victims of hate crimes related to their ethnicity, but also to other factors such as visibility, for example. Second, Roma children and women are more prevalent victims of domestic violence, although most of the Roma people reject violence against women in the Roma communities. However, Roma victims of IPV did not use victim assistance services because of lack of trust in the authorities. Third, in some Romani communities in Romania, the phenomenon of early forced marriages still exists and has many negative consequences in adulthood. Fourth, in relation to offending, it was found that the Roma’s youth delinquency does not differ statistically from that of the non-Roma, although Roma adolescents face significantly more deprivation. Fifth, organised crime among the Roma has the particularity of being supported and hidden by their community. Sixth, the Roma are overrepresented in the prison population and face many structural and individual difficulties in re-entering society once released from detention. Last, studies of both victimisation and crime are scarce, but could be useful to capture the interaction between offending and victimisation in cases such as bullying, but also IPV or even THB.

Afsluitend

Rond de Roma gaan vaak verschillende verhalen rond waar het gaat om crimineel gedrag en slachtofferschap van criminaliteit en discriminatie. Het is daarom voor een rationeel beleid noodzakelijk om een genuanceerd beeld over deze bevolkingsgroep te geven. Zoals blijkt uit bijgesloten ´kennisparel´ is er vanuit de criminologie best wel wat inzicht. Uiteraard kan het altijd beter, maar in de discussie in Nederland geeft dit overzicht toch mooie aanknopingspunten voor nader onderzoek en beleid rond deze bevolkingsgroep. Een mooie vlag hebben ze trouwens ook.

Inleiding en context

Een hele goede morgen allemaal op deze donderdag 14 oktober 2021. De week vliegt werkelijk voorbij. Vandaag een mooi overzicht over de criminologische aspecten en achtergronden van de Europese Roma als bevolkingsgroep. Regelmatig verschijnen berichten in de media over de rol van deze bevolkingsgroep in de (georganiseerde) misdaad en als slachtoffer van discriminatie en geweld. De Roma (meervoud van Rom) zijn een van oorsprong nomadisch volk. De voorheen gebruikelijke naam zigeuners wordt tegenwoordig als denigrerend beschouwd en nauwelijks nog gebruikt. In Nederland spreekt men ook wel van Kampers of woonwagenbewoners. En muzikaal zit het allemaal wel goed: https://www.youtube.com/watch?v=pT4IufMeyYA

De oorsprong van de Roma ligt in het Indisch subcontinent. De bekendste groep in Europa zijn de Sinti. De term Roma kan zowel op het gehele volk als op een van de groepen slaan. Vooral op de Balkan en in westelijk Anatolië trekken nog Romavolkeren rond. In andere delen van de wereld is hun nomadische levenswijze al geruime tijd verboden, en leven zij vaak in woonwagenkampen of in achterstandswijken. De taal van de Roma is het Romani, alhoewel dit eigenlijk niet één taal is maar een verzamelnaam voor meerdere talen. Maar hoe staat het nu eigenlijk met het slachtofferschap en daderschap onder de Europese Roma? Bijgesloten ´kennisparel´ biedt daar op basis van de beschikbare criminologische kennis een antwoord op. O ja, deze bijdrage geeft een mooi beeld over de situatie in Nederland: https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/pdf/88634.pdf

Bron

Molnar, Lorena (October 2021). The Imperative Need for Criminological Research on the European Roma: A Narrative Review. Trauma, Violence & Abuse, 8 October, pp. 1-16. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211048448

Samenvatting

Except for the knowledge that the Roma people endure harsh conditions and are victims of discrimination, scarce criminological research has given detailed attention to further victimisation or offending among the Romanies. Identifying articles in the browsers Web of Science, Google Scholar and Google, we reviewed European publications (1997–2020) in English, French, Romanian or Spanish that addressed the Roma’s victimisation or offending. The 44 studies that matched our criteria suggested that (1) Roma people are victims of hate crimes with devastating consequences; (2) Roma children and women are victims of domestic violence to a greater degree than other groups, although the Roma tend to oppose violence against women; (3) forced early marriages exist among some Romanies and may cause serious problems in adulthood; (4) youth delinquency among the Roma does not differ from that of the non-Roma, although Roma adolescents face more deprivation; (5) Roma men and women are overrepresented in prison and face many difficulties in re-entering society once they are released and (6) there are organised criminal activities in some Roma groups that are supported by their community. Further rigorous post-positivist research, particularly quantitative, is needed to generalise the findings and replicate former studies. Areas of special interest are the causes of anti-Roma discrimination other than ethnicity, the victimisation of children, the Roma’s lack of institutional trust and the relation between victimisation and offending. Conducting comparisons with the general population is essential, and we propose that victims’ surveys and self-reported delinquency studies include questions on ethnicity.

This paper reports findings about the victimisation and offending of Roma individuals and groups in Europe from 1997 until 2020. Seven findings emerged from the 44 papers included. First, Roma people are victims of hate crimes related to their ethnicity, but also to other factors such as visibility, for example. Second, Roma children and women are more prevalent victims of domestic violence, although most of the Roma people reject violence against women in the Roma communities. However, Roma victims of IPV did not use victim assistance services because of lack of trust in the authorities. Third, in some Romani communities in Romania, the phenomenon of early forced marriages still exists and has many negative consequences in adulthood. Fourth, in relation to offending, it was found that the Roma’s youth delinquency does not differ statistically from that of the non-Roma, although Roma adolescents face significantly more deprivation. Fifth, organised crime among the Roma has the particularity of being supported and hidden by their community. Sixth, the Roma are overrepresented in the prison population and face many structural and individual difficulties in re-entering society once released from detention. Last, studies of both victimisation and crime are scarce, but could be useful to capture the interaction between offending and victimisation in cases such as bullying, but also IPV or even THB.

Afsluitend

Rond de Roma gaan vaak verschillende verhalen rond waar het gaat om crimineel gedrag en slachtofferschap van criminaliteit en discriminatie. Het is daarom voor een rationeel beleid noodzakelijk om een genuanceerd beeld over deze bevolkingsgroep te geven. Zoals blijkt uit bijgesloten ´kennisparel´ is er vanuit de criminologie best wel wat inzicht. Uiteraard kan het altijd beter, maar in de discussie in Nederland geeft dit overzicht toch mooie aanknopingspunten voor nader onderzoek en beleid rond deze bevolkingsgroep. Een mooie vlag hebben ze trouwens ook.

prohic_linksonder