Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[293] 15 november 2021: Policing Directions: A Systematic Review on the Effectiveness of Police Presence

Inleiding en context

Goede morgen op deze maandag 15 november 2021. Even slikken na alle nieuwe / oude COVID-19 maatregelen. Het voelt aan als terug naar af. Maar goed, volhouden en aanpassen maar weer. Vandaag een systematisch overzicht van 49 kwalitatief goede studies waarin een oordeel wordt gegeven betreffende het effect van verschillende vormen van aanwezigheid van politie op de omvang van criminaliteit. Het blijkt dat de aanwezigheid politie wel degelijk een significant effect kan hebben op verschillende criminaliteitstypen. Goed nieuws dus.

In feite staat in onderstaande dia ´het recept´ van een effectieve politiezorg. Het blijkt dat een aantal kenmerken een effectieve politiezorg bepaalt. Het gaat dan om een gerichte aanpak van (potentiële) daders, slachtoffers en plekken en pleegtijden. Verder is er sprake van een gericht beleid waarbij rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen van inwoners en bedrijven. Ten slotte is een gedegen criminaliteitsanalyse een must. Het gaat daarbij om het bepalen van de aard en omvang van criminaliteit, een analyse van de oorzaken, mogelijke maatregelen en een analyse van de werkzaamheid hiervan. Voor de geïnteresseerde ´kennisparelontvangers´ voeg ik bijgesloten PowerPoint bij die ik afgelopen donderdag presenteerde tijdens de digitale conferentie ´Onderzoek bij, voor en door de Politie. Maar nu snel naar de ´kennisparel´ van vandaag: ´effectieve politiezorg door gerichte aanwezigheid van de politie´.

Bron

Dau, Philipp M., Christophe Vandeviver, Maite Dewinter, Frank Witlox & Tom Vander Beken (November 2021). Policing Directions: A Systematic Review on the Effectiveness of Police Presence. European Journal on Criminal Policy and Research, 12 November pp. 1-35.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-021-09500-8

Samenvatting

We systematically review the effectiveness of police presence. In doing so, we investigate concepts of police presence and differences between reported effects. Using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines and protocols, we systematically identify and review eligible studies on police presence. Further, quality assessment and findings synthesis are used to map limitations of current research as well as grounds for future avenues. The systematic search strategies yielded 49 studies focusing on testing the effects of police presence or evaluating its measurement. We find evidence that police presence has mostly crime reduction effects on crimes related to motor theft, property, violence and guns. Police presence also reduces calls for service and improves traffic behaviour. Police presence focused on specific areas, times and types of crime achieves maximum effectiveness. The reviewed studies show a high degree of heterogeneity in reporting which limits comparability of findings across studies. Research on police presence presents evidence for significant crime preventative effects of focused police actions and shows strongest effects when focused on certain areas, times, or types of crimes. We encourage future research to focus on police presence en route and its effects, including crime prevention, traffic regulation and fear of crime.

This systematic review of 49 studies provides substantial evidence that police presence can generate significant positive effects for crime prevention, traffic regulation, and citizens’ feeling of safety, when police efforts are focused on specific areas, times, and crime types. Achieving significant impact on crime prevention and extending deterrent effects requires longer rather than more frequent police visits. Further, compliance with police directives can ensure that police are present in the target areas for the ordered amount of time. We see that effects of police presence are more complex than reported in the past. Both, the appearance of police as well as the type of effect studied are interdependent and require more inter-disciplinary research. Evidence-based research into police presence, with a focus on, both, the locations where they are spending time as well as the routes which connect these locations can draw a more conclusive picture of what police can do about crime, traffic violations, and public fear of crime. Police presence affects along different dimensions and mapping all of these can improve police practices and policing strategies.

Afsluitend

Er is dus reden voor optimisme over wat werkt bij de preventieve en repressieve aanpak van criminaliteit. Een effectief criminaliteitsbeleid is een specifiek en geconcentreerd beleid: selectie en focus zijn de belangrijkste kenmerken. Er bestaan geen handboeken of panklare recepten die aangeven wat wel of niet werkt bij de aanpak van criminaliteit. Wel is de laatste decennia steeds meer inzicht verkregen in welke richting gezocht moet worden om criminaliteit succesvol tegen te gaan. Kennis nemen van dergelijke inzichten is dan ook een must voor iedereen die betrokken is bij de preventie en reductie van criminaliteit en onveiligheid.

De belangrijkste les is dat een effectieve aanpak vooral een gerichte aanpak is. Gerichtheid ten eerste wat betreft het probleem dat aangepakt dient te worden. Anders gezegd, een beleid dat als doel heeft de algemene en ongerichte aanpak van de criminaliteit is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Effectief beleid is gericht beleid. Van een globale of algemene aanpak (bijvoorbeeld: meer politie in de wijk) kunnen geen effecten verwacht worden. Gerichtheid kan betekenen dat soms met maar beperkte repressieve maatregelen een specifiek criminaliteitsprobleem wordt aangepakt zoals bij ‘’hotspot policing’’. Gerichtheid kan ook inhouden dat juist een scala aan preventieve en repressieve instrumenten wordt ingezet zoals bij een probleemgerichte aanpak. Bij een probleemgerichte aanpak is meestal niet één partij verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen, maar is er sprake van samenwerking met andere relevante veiligheidspartners. Het is te hopen dat de uitkomsten van bijgesloten ´kennisparel´ zowel beleid en praktijk verder kunnen stimuleren en op weg helpen om via gerichte aanwezigheid van de politie Nederland nog veiliger te maken.

prohic_linksonder