Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[296] 18 november 2021: European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse

Inleiding en context

Goede morgen beste ontvangers van de ´kennisparels´. Vandaag een wat bijzondere parel, het is namelijk donderdag 18 november 2021 en die dag is uitgeroepen tot ´European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse´. Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen kan thuis gebeuren, op school, tijdens buitenschoolse activiteiten, op straat, via de telefoon, via een webcam of online in het algemeen. In de meeste gevallen (70 tot 85%) wordt het toegebracht door iemand die het kind kent, in hun vertrouwenskring en kan het levenslange schade aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind toebrengen. In 90% van de gevallen wordt van seksueel geweld geen aangifte gedaan bij de politie.

Om deze misdaden te voorkomen, de daders te vervolgen en de slachtoffers te beschermen moet de samenleving als geheel ervoor zorgen om deze situatie aan te pakken. In deze context heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een baanbrekend verdrag aangenomen inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Verdrag van Lanzarote) en de ONE in FIVE-campagne gelanceerd om seksueel geweld tegen kinderen te stoppen. Om een vervolg te geven aan het belangrijke werk en de impact van deze voltooide campagne besloot ze in 2015 nog een stap verder te gaan door de eerste Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik te organiseren. Het wordt elk jaar op of rond 18 november gevierd en heeft tot doel:

  • het publiek bewust te maken van seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen, en de noodzaak om dergelijke strafbare feiten te voorkomen;
  • een open discussie over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik te ondersteunen en stigmatisering van slachtoffers helpen te voorkomen en wegnemen;
  • de ratificatie en uitvoering van het Verdrag van Lanzarote te bevorderen – een uniek juridisch bindend instrument dat de partijen verplicht om alle vormen van seksueel geweld tegen kinderen strafbaar te stellen en de manieren aangeeft om dit te bestrijden.

De lidstaten van de Raad van Europa en het maatschappelijk middenveld zijn verantwoordelijk voor het markeren en organiseren van de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik en voor iedereen die op persoonlijke of professionele manier met hen omgaat (ouders, leraren, rechtshandhavers, sportcoaches, niet-gouvernementele organisaties, enz.). Ze kunnen landelijke acties voeren en zelf beslissen welke initiatieven ze willen nemen, met name door gebruik te maken van sociale media en reeds bestaande netwerken. Elke actie is mogelijk, zoals lezingen op scholen, discussies, vertoning van films over seksueel geweld tegen kinderen, publieke verklaringen en media-evenementen. Elk jaar stelt de Raad van Europa een thema voor aan zijn partners voor de uit te voeren acties. Bijgesloten treffen jullie twee rapporten aan, een two-pager van het Europese Parlement en een omvangrijk UNICEF-rapport over wat werkt en niet werkt bij de aanpak van seksueel misbruik van kinderen.

Bron

European Parliament (November 2021). European Day on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. Brussels: European Parliamentary Research Service, 2pp. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/698789/EPRS_ATA(2021)698789_EN.pdf

UNICEF (2020). Action to end child sexual abuse and exploitation review of the evidence, 2020. New York: UNICEF, Child Protection Section Programme, 238 pp. https://www.unicef.org/media/89096/file/CSAE-Report-v2.pdf

Samenvatting

Child sexual exploitation and sexual abuse are among the worst forms of violence against children, and constitute serious crimes that know no borders. The continuous increase in child sexual exploitation and abuse, not least due to the Covid-19 pandemic, underscores the importance of harmonised national legislation and international cooperation to prevent these offences, protect the victims and prosecute the perpetrators. The European Day contributes to raising awareness on the need for prevention and protection of children. The 2021 edition focuses on ‘Making the circle of trust truly safe for children’: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b2479 Indeed, abuse mostly occurs in the child’s circle of trust (at home, at school or in their community) and is inflicted by someone the child knows, which makes it extremely difficult for children to report and overcome such abuse. As acts of abuse are largely under-reported, it is difficult to measure the true scale of the phenomenon, and the known number of cases only represents the tip of the iceberg.

The UNICEF report updates two earlier reports (Radford, Allnock & Hynes, 2015a; 2015b) and covers new research published from 2014 to 2019. It is based on a systematic search for peer reviewed publications using predefined search terms, inclusion and exclusion criteria and quality assessment. It includes 168 high quality research studies. All studies were assessed individually for rigour and then for the overall weight of evidence into 5 categories of Effective, Promising, Prudent, Needs more research, Ineffective/harmful. The review was supported throughout by a process of consultation where experts in violence prevention scrutinised and shared their knowledge about how the findings could be used. Three rounds of consultations took place online to give expert feedback on how to incorporate the evidence review findings into a Theory of Change and align this to concrete strategies for action that will sit comfortably with ongoing work on INSPIRE and RESPECT.

Afsluitend

De termen ‘seksueel geweld tegen kinderen’ of ‘seksueel kindermisbruik’ en ´misbruik en uitbuiting’ omvatten diverse vormen van misbruik, in verschillende instellingen en relaties – situaties waarin een kind seksueel wordt misbruikt. Dat kan door een familielid of verzorger; verkracht door een intieme partner; gedwongen vertrokken met geen andere keuze dan seks te verkopen in ruil voor eten, geld of gunsten; seksueel misbruik op de weg naar of op school door een volwassene, een bende of een leeftijdsgenoot die in de gemeenschap; seksueel misbruikt door een volwassene in een positie van vertrouwen of autoriteit zoals een priester, politieagent, zorgverlener of sportcoach; online seksueel uitgebuit door een volwassen of ouder kind; verhandeld binnen of over de grenzen heen voor het doel van seksuele uitbuiting, soms door georganiseerde groepen kindermisbruikers; of verkracht door een strijder of vredeshandhaver in het kader van oorlog, verplaatsing of rampspoed.

Op basis van ons huidige kennisniveau blijkt dat seksueel geweld tegen kinderen een divers en complex fenomeen is en geen enkele losstaande factor kan verklaren waarom dit gebeurt (zowel slachtofferschap als daderschap). Er zijn wel zeer duidelijke risicofactoren aanwezig zoals geslacht, (sociale)ongelijkheid en de ontwikkelingskwetsbaarheid van kinderen. Er is momenteel een grote hoeveelheid kennis beschikbaar zoals blijkt uit bijgesloten UNICEF-rapport over de risico’s en drijfveren die het slachtofferschap beïnvloeden en het over het plegen en daders van geweld tegen kinderen. Maak daar gebruik van in beleid en praktijk.  

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder