Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[297] 19 november 2021: A Systematic Review of Cyberstalking Victimization and Offending Behaviours

Inleiding en context

Beste mensen, de werkweek vliegt opnieuw voorbij op deze vrijdag 19 november 2021. Het weekeinde staat weer voor de deur, dus een mooie song om alvast in de dansstemming te komen: https://www.youtube.com/watch?v=3gCWOb7V-b0 OK, nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er één over het fenomeen van ´cyberstalking´. Cyberstalking is het herhaaldelijk lastigvallen of bedreigen van een individu op het internet of andere elektronische communicatiemiddelen. Cyberstalking is niet hetzelfde als iemand stalken in het dagelijkse leven. Het is wel mogelijk dat de twee soms samen voorkomen in eenzelfde zaak.

Cyberstalkers maken gebruik van internet en andere multimedia apparaten (bijvoorbeeld computers, mobiele telefoons, I-Pads) om een ​​andere persoon te volgen of lastig te vallen op een bedreigende of intimiderende manier. Het is één van de meest prominente vormen van online slachtofferschap. Het is vooral problematisch onder adolescenten en jongvolwassenen en beïnvloedt hun kwaliteit van persoonlijke relaties en de verwachtingen van wat acceptabel is in deze relaties. Cyberstalkers verzamelen persoonlijke informatie om een ​​slachtoffer lastig te vallen of sturen voortdurend ongewenste e-mails of sms-berichten. Deze daders kunnen bijvoorbeeld sociale media of e-mailaccounts hacken om zich voor te doen als hun slachtoffers. Ook worden huishoudens met afluisterapparatuur, camera’s of spyware in de gaten gehouden.

Het internet stelt cyberstalkers ook in staat om vrijwillig of onvrijwillig verbonden te blijven met slachtoffers nadat relaties zijn beëindigd. Wanneer ex-partners online “vrienden” blijven met hun ex kunnen ze nog steeds het gedrag en de levenswandel blijven volgen. Deze controle wordt ook wel “creeping” of “Facebook-stalking” genoemd. Ook via het gebruik van legitieme professionele sites, zoals LinkedIn is het mogelijk om iemands doen en laten, bijvoorbeeld de fysieke locatie te volgen. Er zijn meerdere websites die het mogelijk maken om het huisadres van een persoon en de daaraan gekoppelde familieleden te traceren. Bijgevoegde ´kennisparel´ geeft op basis van 31 studies een overzicht rond de belangrijkste risicofactoren voor slachtofferschap van cyberstalking.

Bron

Marcum, Catherine D. & George E. Higgins (November 2021). A Systematic Review of Cyberstalking Victimization and Offending Behaviors. American Journal of Criminal Justice, 10 November, pp. 1-29. https://link.springer.com/article/10.1007/s12103-021-09653-6

Samenvatting

A systematic review of the literature investigating cyberstalking offending and victimization was conducted, considering multiple keywords and phrases used to label the behaviour: cyberstalking, cyber dating abuse, cyber victimization, Internet, interpersonal electronic surveillance, and victimization. The following electronic databases, with the indication of peer-reviewed journal articles as a requirement, were searched: Academic Search Complete, Criminal Justice Database (ProQuest), Google, JSTOR and PsychInfo. After sorting through the studies using the inclusion and exclusion criteria, 31 studies remained for review. Correlates of the behaviours were discussed for each categorization, with main themes including negative characteristics of relationship behaviours, and social media and online use as main predictors of victimization and offending. There is a strong need for further research utilizing older age groups and individuals who are married, as well as a need for longitudinal research.

In sum, the current review shows that being or identifying as female is the most pervasive correlate of victimization via cyberstalking, cyber dating abuse, and interpersonal electronic surveillance. Studies have also shown that victimization by cyberstalking, cyber dating abuse, and interpersonal abuse are related to abusive peers, aggression-hostility, jealousy, alcohol use, social media use, time spent online, low self-control, strain, and social learning. The review shows that additional research that considers different age groups, other methods of collecting data, the experiences of married couples, and samples with a better balance of males, as well as longitudinal research, will be important in furthering our understanding of these behaviours. For now, the literature shows us that being a victim of cyberstalking, cyber dating abuse, and interpersonal electronic surveillance involves more complex situations than just being or identifying as female

Afsluitend

Uit de CBS Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld 2020: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2020/51/prevalentiemonitor-huiselijk-geweld-en-seksueel-geweld-2020- blijkt dat twee procent van de bevolking van 16 jaar en ouder met een ex-partner (190 duizend personen) aangaf in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van stalking door een ex-partner. Vrouwen hebben hier vaker mee te maken dan mannen, en jongeren vaker dan ouderen. Vooral jonge vrouwen zijn naar verhouding vaak slachtoffer (10 procent van de 16- tot 18-jarige vrouwen). Voor meer dan de helft van de slachtoffers heeft de stalking gevolgen gehad. Het vaakst gaat het om psychische problemen (bijna 40 procent). Het stalken vindt vaak plaats in de vorm van het regelmatig ontvangen van berichtjes en mailtjes (1,5 procent) en telefoontjes (1,3 procent) van de ex-partner.

Volgens onderstaande grafiek kan geconcludeerd worden dat stalken via het cyberdomein ook in Nederland als problematisch is te beoordelen (sturen van e-mails, bellen, en spioneren via technologische middelen). Daarnaast berekende het WODC dat het aantal registraties van online bedreiging bij de politie is aan de hand van textmining van politieregistraties geschat wordt op bijna 117.000 in 2016. Dit is 3% van het totale aantal registraties. De omvang van online smaad is geschat op ruim 103.000 registraties (bijna 3%) en van online stalking op bijna 66.000 registraties (bijna 2%): https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/253/Cahier_2020_15_2921ab_Volledige_tekst_tcm28-462221.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Kortom reden genoeg om het cyberstalken serieus aan te pakken, bijgevoegde ´kennisparel´ geeft daar onder meer aanzetten toe.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder