Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[303] 2 december 2021: The heterogeneity of human smugglers: A reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants

Inleiding en context

Het is vandaag donderdag 2 december 2021, nog een paar nachtjes slapen en de goede Sint komt weer bij jullie langs. Hierbij een beste Sinterklaas sketch: https://www.youtube.com/watch?v=gmEioot9u7M Die is leuk hoop ik. Maar goed nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er één over mensensmokkelaars in relatie tot illegale migratie. Het betreft een systematische beschrijving van de verschillende actoren, modi operandi, faciliteerders, professionals en het georganiseerde karakter van mensensmokkel. Op basis van een  gedegen analyse van eerdere empirische studies en rechtszaken wordt inzicht gegeven in de feitelijke gedragingen en attitudes te die kenmerkend zijn voor de verscheidenheid van aanbieders van smokkeldiensten. Het onderscheid tussen migratiefacilitators en professionele smokkelaars en vooral tussen hun gedragingen wordt vaak verwaarloosd in het publieke debat, maar ook bij het ontwerpen van migratiebeleid en bij de handhaving. Alle spelers worden vaak op één hoop gegooid. Dat blijkt niet verstandig voor een effectieve aanpak.

Omdat het gedrag van facilitators en professionele smokkelaars divers kan zijn, is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee typen. Niettemin roept de observatie van zulke verschillende modi operandi, motivaties en organisatieaspecten op tot reflectie over het gebruik van één concept om de heterogeniteit van mensen die smokkeldiensten verlenen te beschrijven en te interpreteren. Daarom is analytisch redeneren over de heterogeniteit van mensen die betrokken zijn bij migrantensmokkel cruciaal om dit belangrijke fenomeen te duiden en oplossingen en interventies aan te dragen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende dimensies en rollen van de verschillende actoren bij mensensmokkel.

Schematic conceptualization-matrix of migrant smugglers

From: The heterogeneity of human smugglers: a reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants

 Migration facilitatorProfessional smuggler
DimensionPoleFictional examplePoleFictional example
1. Target/Victim
Sole infringers of the national laws on entry and stay of foreigners or also victimization of the migrants (e.g., fraud, violence, exploitation)
Offence against a stateThe manager of a travel agency instructs a migrant on how to elude migration controls while entering the countryOffence against a state & Offence against the migrantA truck driver hides a family of migrants in his lorry. Once arrived at the destination, he robs them, claiming reimbursement for his fictitious extra-costs
2. Purpose
The provision of smuggling services is primarily motivated by empathy or is primarily driven by economic incentives
SolidarityA migrant hosts at home her/his undocumented fellow-countrymen while they are waiting to start the next stage of their journeyPrimarily economic profitA functionary at the prefecture facilitates the fraudulent issue of administrative documents necessary for unknown foreigners to enter her/his country. Depending on the migrants’ means, s/he charges the maximum possible price for his/her service
3. Geopolitical scope
The services relate to local and short-distance journeys or to long transnational or transcontinental movements
Local and short distancesThe smuggling of a migrant across Slovenia, from the Croatian border to the Austrian borderTransnational long distancesA girl is taken by plane from the capital city of a developing country to another one; then, by land from there to a border town where she is taken to her destination pretending she is a citizen of that country
4. Intensity
The provision of smuggling services is occasional and limited in time or recurrent over a longer period
OccasionalA fisher occasionally takes migrants to a close foreign shore to integrate his incomeRecurrent/stableA broker regularly provides fake documents to refugees intent on reaching the Global North
5. Operational scale
The services are provided investing a small capital, to a small number of migrants and generate small economic revenues, or they are provided to a larger number of migrants, require larger investments, and produce larger revenues
Small-scaleA man walks his cousin across the desert border with a neighbouring countryLarge-scaleThe organisation of boats carrying two hundred migrants across the ocean
6. Organisation
The services are provided by individuals or through the coordination of independent individuals or by groups of providers that act together
Individual or a network of individualsA single man drives a family of four across the national border to the next stage of their journey(Small) groupA coordinated group of 15 people act in concert and with specific roles to enable migrants to enter and traverse a country

Bron

Aziani, Alberto (December 2021). The heterogeneity of human smugglers: A reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants. Trends in Organized Crime, 1 December, pp. 1-27. https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09435-w#Tab1

Samenvatting

The use of a broad conceptualization of human smugglers fosters their stereotypical representation. Moreover, the lack of attention to the heterogeneity of smugglers, to their purposes, methods, and organisational choices, leads to the design of unfair and ineffective migration policies. Relying on previous empirical studies on human smuggling and other officially documented instances of the smuggling of migrants, this study investigates the heterogeneity of migrant smugglers and their activities with respect to six dimensions: target/victim, purpose, geopolitical scope, intensity, operational scale, organisation. The results confirm that it is misleading to provide one single definition of a human smuggler; on the contrary, different characterizations exist. In marked contrast to the public conception of human smugglers, they are often motivated by empathy, are active for short periods, and coordinate themselves through loose local networks. Nonetheless, the evidence indicates that there are also profit-oriented groups stably conducting large-scale operations that may end in the victimization of the migrants. The adoption of a vocabulary able to account for the diverse characteristics of human smugglers is recommended in the academic, political and policy debate.

This study has investigated the complexity and heterogeneity of human smugglers presenting two archetypical types of smugglers, the migration facilitator, and the professional smuggler. Analysis of previous empirical studies and judicial cases made it possible to identify actual behaviours and attitudes characterizing the providers of smuggling services attributable to one or the other ideal figure. The distinctions between migration facilitators and professional smugglers, and more importantly between their behaviours, are often neglected in the public debate, as well as in the design of migration policies, in enforcement of the law, and in judgements. Because the behaviours of facilitators and professional smugglers may be nuanced, it is sometimes hard to distinguish between the two figures. Nonetheless, the observation of such different modi operandi, motivations, and organisational schemes calls for reflection on the opportuneness of using a single term to describe and interpret the heterogeneity of people who provide smuggling services. Hence analytically reasoning on the heterogeneity of people involved in migrant smuggling is crucial for understanding this important phenomenon. In turn, whether restrictive policies on migration will be maintained, it is desirable that the legal frameworks regulating international migration make it possible to distinguish between facilitators of migrants and professional smugglers in consideration of the different social harm that the two categories of smugglers can cause and the different nature of their activities.

Afsluitend

Zoals bij de meeste criminele activiteiten is ook mensensmokkel geen gemonopoliseerde activiteit. Het beschikbare bewijs toont aan dat er geen enkele gecentraliseerde macht is die operationele of logistieke ondersteuning biedt aan migranten langs een hele route van een land van herkomst naar een land van bestemming. Het gebrek aan monopolistische bevoegdheden lijkt een constante te zijn tussen de verschillende routes die het zuiden en het noorden van de wereld verbinden: van de Hoorn van Afrika naar Noord-Europa, over de grens tussen de VS en Mexico, of de Chinese illegale migratieroute naar de VS.

Het lijkt erop dat gestructureerde georganiseerde misdaadgroepen een vergoeding afdwingen op het recht om migranten over het grondgebied dat ze controleren te smokkelen in plaats van directe betrokkenheid  bij de mensensmokkel zelf. Het feit dat noch gestructureerde criminele organisaties, noch andere actoren monopolistische controle uitoefenen op smokkelactiviteiten betekent echter niet dat bij mensensmokkel ook maar één soort coördinatiestructuur aanwezig is of dat er helemaal geen organisatie is. Uit de gegevens blijkt inderdaad dat actoren die deelnemen aan mensensmokkel verschillende organisatieniveaus hebben: van individuele personen tot criminele netwerken. En daar moet met de aanpak van mensensmokkel in beleid en praktijk rekening mee worden houden. Alweer een ´kennisparel´ om van te leren.

Inleiding en context

Het is vandaag donderdag 2 december 2021, nog een paar nachtjes slapen en de goede Sint komt weer bij jullie langs. Hierbij een beste Sinterklaas sketch: https://www.youtube.com/watch?v=gmEioot9u7M Die is leuk hoop ik. Maar goed nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Dat is er één over mensensmokkelaars in relatie tot illegale migratie. Het betreft een systematische beschrijving van de verschillende actoren, modi operandi, faciliteerders, professionals en het georganiseerde karakter van mensensmokkel. Op basis van een  gedegen analyse van eerdere empirische studies en rechtszaken wordt inzicht gegeven in de feitelijke gedragingen en attitudes te die kenmerkend zijn voor de verscheidenheid van aanbieders van smokkeldiensten. Het onderscheid tussen migratiefacilitators en professionele smokkelaars en vooral tussen hun gedragingen wordt vaak verwaarloosd in het publieke debat, maar ook bij het ontwerpen van migratiebeleid en bij de handhaving. Alle spelers worden vaak op één hoop gegooid. Dat blijkt niet verstandig voor een effectieve aanpak.

Omdat het gedrag van facilitators en professionele smokkelaars divers kan zijn, is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen de twee typen. Niettemin roept de observatie van zulke verschillende modi operandi, motivaties en organisatieaspecten op tot reflectie over het gebruik van één concept om de heterogeniteit van mensen die smokkeldiensten verlenen te beschrijven en te interpreteren. Daarom is analytisch redeneren over de heterogeniteit van mensen die betrokken zijn bij migrantensmokkel cruciaal om dit belangrijke fenomeen te duiden en oplossingen en interventies aan te dragen. Onderstaand schema geeft een overzicht van de verschillende dimensies en rollen van de verschillende actoren bij mensensmokkel.

Schematic conceptualization-matrix of migrant smugglers

From: The heterogeneity of human smugglers: a reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants

 Migration facilitatorProfessional smuggler
DimensionPoleFictional examplePoleFictional example
1. Target/Victim
Sole infringers of the national laws on entry and stay of foreigners or also victimization of the migrants (e.g., fraud, violence, exploitation)
Offence against a stateThe manager of a travel agency instructs a migrant on how to elude migration controls while entering the countryOffence against a state & Offence against the migrantA truck driver hides a family of migrants in his lorry. Once arrived at the destination, he robs them, claiming reimbursement for his fictitious extra-costs
2. Purpose
The provision of smuggling services is primarily motivated by empathy or is primarily driven by economic incentives
SolidarityA migrant hosts at home her/his undocumented fellow-countrymen while they are waiting to start the next stage of their journeyPrimarily economic profitA functionary at the prefecture facilitates the fraudulent issue of administrative documents necessary for unknown foreigners to enter her/his country. Depending on the migrants’ means, s/he charges the maximum possible price for his/her service
3. Geopolitical scope
The services relate to local and short-distance journeys or to long transnational or transcontinental movements
Local and short distancesThe smuggling of a migrant across Slovenia, from the Croatian border to the Austrian borderTransnational long distancesA girl is taken by plane from the capital city of a developing country to another one; then, by land from there to a border town where she is taken to her destination pretending she is a citizen of that country
4. Intensity
The provision of smuggling services is occasional and limited in time or recurrent over a longer period
OccasionalA fisher occasionally takes migrants to a close foreign shore to integrate his incomeRecurrent/stableA broker regularly provides fake documents to refugees intent on reaching the Global North
5. Operational scale
The services are provided investing a small capital, to a small number of migrants and generate small economic revenues, or they are provided to a larger number of migrants, require larger investments, and produce larger revenues
Small-scaleA man walks his cousin across the desert border with a neighbouring countryLarge-scaleThe organisation of boats carrying two hundred migrants across the ocean
6. Organisation
The services are provided by individuals or through the coordination of independent individuals or by groups of providers that act together
Individual or a network of individualsA single man drives a family of four across the national border to the next stage of their journey(Small) groupA coordinated group of 15 people act in concert and with specific roles to enable migrants to enter and traverse a country

Bron

Aziani, Alberto (December 2021). The heterogeneity of human smugglers: A reflection on the use of concepts in studies on the smuggling of migrants. Trends in Organized Crime, 1 December, pp. 1-27. https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09435-w#Tab1

Samenvatting

The use of a broad conceptualization of human smugglers fosters their stereotypical representation. Moreover, the lack of attention to the heterogeneity of smugglers, to their purposes, methods, and organisational choices, leads to the design of unfair and ineffective migration policies. Relying on previous empirical studies on human smuggling and other officially documented instances of the smuggling of migrants, this study investigates the heterogeneity of migrant smugglers and their activities with respect to six dimensions: target/victim, purpose, geopolitical scope, intensity, operational scale, organisation. The results confirm that it is misleading to provide one single definition of a human smuggler; on the contrary, different characterizations exist. In marked contrast to the public conception of human smugglers, they are often motivated by empathy, are active for short periods, and coordinate themselves through loose local networks. Nonetheless, the evidence indicates that there are also profit-oriented groups stably conducting large-scale operations that may end in the victimization of the migrants. The adoption of a vocabulary able to account for the diverse characteristics of human smugglers is recommended in the academic, political and policy debate.

This study has investigated the complexity and heterogeneity of human smugglers presenting two archetypical types of smugglers, the migration facilitator, and the professional smuggler. Analysis of previous empirical studies and judicial cases made it possible to identify actual behaviours and attitudes characterizing the providers of smuggling services attributable to one or the other ideal figure. The distinctions between migration facilitators and professional smugglers, and more importantly between their behaviours, are often neglected in the public debate, as well as in the design of migration policies, in enforcement of the law, and in judgements. Because the behaviours of facilitators and professional smugglers may be nuanced, it is sometimes hard to distinguish between the two figures. Nonetheless, the observation of such different modi operandi, motivations, and organisational schemes calls for reflection on the opportuneness of using a single term to describe and interpret the heterogeneity of people who provide smuggling services. Hence analytically reasoning on the heterogeneity of people involved in migrant smuggling is crucial for understanding this important phenomenon. In turn, whether restrictive policies on migration will be maintained, it is desirable that the legal frameworks regulating international migration make it possible to distinguish between facilitators of migrants and professional smugglers in consideration of the different social harm that the two categories of smugglers can cause and the different nature of their activities.

Afsluitend

Zoals bij de meeste criminele activiteiten is ook mensensmokkel geen gemonopoliseerde activiteit. Het beschikbare bewijs toont aan dat er geen enkele gecentraliseerde macht is die operationele of logistieke ondersteuning biedt aan migranten langs een hele route van een land van herkomst naar een land van bestemming. Het gebrek aan monopolistische bevoegdheden lijkt een constante te zijn tussen de verschillende routes die het zuiden en het noorden van de wereld verbinden: van de Hoorn van Afrika naar Noord-Europa, over de grens tussen de VS en Mexico, of de Chinese illegale migratieroute naar de VS.

Het lijkt erop dat gestructureerde georganiseerde misdaadgroepen een vergoeding afdwingen op het recht om migranten over het grondgebied dat ze controleren te smokkelen in plaats van directe betrokkenheid  bij de mensensmokkel zelf. Het feit dat noch gestructureerde criminele organisaties, noch andere actoren monopolistische controle uitoefenen op smokkelactiviteiten betekent echter niet dat bij mensensmokkel ook maar één soort coördinatiestructuur aanwezig is of dat er helemaal geen organisatie is. Uit de gegevens blijkt inderdaad dat actoren die deelnemen aan mensensmokkel verschillende organisatieniveaus hebben: van individuele personen tot criminele netwerken. En daar moet met de aanpak van mensensmokkel in beleid en praktijk rekening mee worden houden. Alweer een ´kennisparel´ om van te leren.

prohic_linksonder