Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[306] 8 december 2021: Covid-19 and child criminal exploitation in the UK: Implications of the pandemic for county lines

Inleiding en context

Het is vandaag woensdag 8 december 2021, de werkweek is weer bijna doormidden. Ik start met een muzieknummer dat al een paar dagen in mijn hoofd zit: https://www.youtube.com/watch?v=ilDD5SeHxXE, mooi. Maar nu naar de ‘’kennisparel’’ van vandaag. Er is in Nederland veel te doen over de rol die jongeren spelen op drugsmarkten bij de distributie en afzet van drugs. Eigenlijk weten we niet zo heel veel van de mechanismen die hier achter zitten. Ook is weinig bekend over de omvang van het aantal jongeren dat zich bezig houdt met deze activiteiten binnen de drugsindustrie en degenen die deze jongeren hiervoor exploiteren. Onlangs kwam een rapport uit over de situatie in Gouda. In 2015 onderzochten Bureau Beke en Bureau Bervoets al eerder de aanbodkant van de drugsmarkt in Gouda. De gemeente Gouda heeft onlangs om een update van het onderzoek uit 2015 gevraagd, waarbij specifieke aandacht moest uitgaan naar jonge inwoners van Gouda die betrokken zijn bij de drugshandel. Het doel van dit nieuwe onderzoek is om de aanbodkant van de Goudse drugsmarkt in kaart te brengen als input voor een gerichte aanpak: https://bureaubeke.nl/publicaties/van-de-grammen-en-de-kilos/ Ondanks het beschikbare onderzoek in Nederland is er deels sprake van een witte vlek in de beschikbare (wetenschappelijke) kennis over de rol van jongeren bij de distributie en afzet van drugs.

Vandaar dat ik vandaag een ´kennisparel´ verstuur die een beschrijving geeft aan de ontwikkeling van Britse drugsmarkten, grotendeels gericht op de ontwikkeling en uitbreiding van netwerken voor de levering van drugs van stedelijke centra naar provinciesteden, een proces dat ‘County Lines’ (CL) wordt genoemd. De kwestie van ‘County Lines’ verwijst met name naar de distributie van illegale drugs van stedelijke naar landelijke en kustgebieden. Drugs worden vaak over verschillende ‘provincies’-rechtsgebieden vervoerd met behulp van een mobiele telefoonlijn met een specifieke merknaam. Die lijnen zijn trouwens soms tonnen waard. Vaak gaat het hierbij om de uitbuiting van jongeren en/of kwetsbare volwassenen om onder druk drugs en contant geld te vervoeren. De mobiele telefoon is de sleutel tot CL. Dealers netwerken gebruiken doorgaans mobiele telefoons om een database van actieve drugsgebruikers op te zetten, waarbij de telefoon wordt gebruikt als een ‘dealline’ die nieuwe klanten verbindt met de ‘buiten de stad’-dealers die in hun gebied actief zijn.

Sinds het in 2018 in het VK een nationale prioriteit werd zijn CL officieel gepositioneerd als een vorm van georganiseerde misdaad. De Serious Violence Strategy van de regering: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/698009/serious-violence-strategy.pdf laat zien dat bendes en georganiseerde criminele netwerken deels de oorzaak zijn van toenemende niveaus van geweld, uitbuiting en CL-activiteiten. In het politieoptreden dat volgde om CL en de bijbehorende schade te verminderen werden lokale politiediensten ondersteund door regionale georganiseerde misdaadeenheden en door de National Crime Agency. In hun meest recente strategische beoordeling associeerde de National Crime Agency CL met een toename van zowel wapen- als messencriminaliteit. Tevens is sprake van een groei van bendes en georganiseerde misdaad buiten stedelijke centra en is sprake van een toename van de “dwangmatige controle en uitbuiting van kwetsbare bevolkingsgroepen´ ten behoeve van drugshandel. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt meer inzicht in de mechanismen en processen bij de rol die (kwetsbare) jongeren spelen bij de distributie en afzet van drugs, ook speciaal gedurende de COVID-19 pandemie.

Bron

Brewster, Ben, Grace Robinson, Bernard W. Silverman & Dave Walsh (December 2021). Covid-19 and child criminal exploitation in the UK: Implications of the pandemic for county lines. Trends in Organized Crime, 6 December, pp. 1-24. https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-021-09442-x

Samenvatting

In March 2020, the UK was placed in lockdown following the spread of the Covid-19 virus. Just as legitimate workplaces made changes to enable their employees to work from home, the illicit drugs trade also made alternative arrangements, adapting its supply models to ensure continuity of operations. Based upon qualitative interviews with 46 practitioners, this paper assesses how front-line professionals have experienced and perceived the impact of Covid-19 on child criminal exploitation and County Lines drug supply in the UK. Throughout the paper, we highlight perceived adaptations to the County Lines supply model, the impact of lockdown restrictions on detection and law enforcement activities aimed at County Lines, and on efforts to safeguard children and young people from criminal exploitation. Our participants generally believed that the pandemic had induced shifts to County Lines that reflected an ongoing evolution of the drug supply model and changes in understanding or attention because of Covid-19 restrictions, rather than a complete reconstitution of the model itself. Practitioners perceived that Covid-19 has had, and continues to have, a significant impact on some young people’s vulnerability to exploitation, on the way in which police and frontline practitioners respond to County Lines and child criminal exploitation, and on the way illegal drugs are being moved and sold.

Afsluitend

Mooi onderzoek om van te leren ondanks de beperkingen van de steekproef en het ontbreken van robuuste gegevens om aspecten van de bevindingen verder te onderbouwen. Het geeft in ieder geval aan dat de Britse illegale drugsmarkt een negatief effect blijft hebben op gemeenschappen en (zwakke) bevolkingsgroepen in het hele land. De pandemie heeft de politie en andere rechtshandhavers voor grote uitdagingen gesteld ondanks gerapporteerde successen in sommige gebieden. De politie moest zich aanpassen aan de evoluerende methoden en tactieken van CL-dealers, terwijl ze zelf onder de beperkingen van de pandemie moesten werken.

Bij hulpverleners heeft de pandemie voor wat betreft de effectiviteit van de hulpverlening voor aanzienlijke problemen bezorgd zeker in relatie met de veiligheid en het welzijn van kinderen en kwetsbare jongeren. Het is echter duidelijk dat ongeacht de mate waarin de pandemische omstandigheden de prevalentie van bepaalde activiteiten die verband houden met CL hebben verergerd hun aanwezigheid een verder bewijs is van de noodzaak om de systemische problemen en sociale ongelijkheden aan te pakken die aan de basis liggen van de uitbuiting. Om van te leren en in de praktijk te implementeren. En om het af te leren sluit ik in het verlengde van de ´kennisparel´ van vandaag nog deze bijdrage bij: ´The variable and evolving nature of ‘cuckooing’ as a form of criminal exploitation in street level drug markets´: https://link.springer.com/article/10.1007/s12117-019-09368-5

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder