Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[316] 3 januari 2022: Vulnerability and Violent Crime Programme (VVCP): Intervention evaluations

Inleiding en context

Beste mensen, vanuit mijn thuiswerkkantoor in Leiden wens ik jullie op deze maandagochtend 3 januari 2022 allemaal een zorgeloos, ontspannend en vooral qua gezondheid een heel mooi 2022 toe. Maak er wat moois van en wees ook in 2022 aardig voor elkaar. Alleen samen en in solidariteit komen we door deze buitengewone tijd heen. En om het nieuwe jaar wat muzikaal op te luisteren deze toepasselijke klassieker: https://www.youtube.com/watch?v=vdLuk2Agamk

In dit verse nieuwe jaar ga ik weer verder met het regelmatig versturen van mooie kennisoverzichten en kennisinzichten op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Waarom heb ik dit initiatief medio maart 2020 ook alweer genomen? Heel simpel, om aan te tonen dat er een rijke bron aan beschikbare kennis aanwezig is op dit terrein waaruit geconcludeerd kan worden wat werkt, wat veelbelovend is en wat ineffectief blijkt te zijn. Het primaire doel is om een systematisch overzicht te bieden van vooral verschenen meta evaluaties en synthesestudies van bewezen (in)effectieve maatregelen en interventies op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses en aansprekende concepten en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Kennis om van te leren en om te gebruiken, op deze wijze is er daadwerkelijk sprake van een op evidentie gebaseerd justitiebeleid.

Vandaag sluit ik een ´kennisparel´ bij waarin acht evaluaties een oordeel geven over het in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerde Vulnerability and Violent Crime Programme (VVCP). In tegenstelling tot dergelijke projecten in Nederland, waar in de regel sprake is van een gebrek aan evaluatie, is het VVCP programma op een gedegen wijze geëvalueerd. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft een overzicht van die acht evaluaties inclusief de links naar de afzonderlijke evaluaties. Het betreft onder meer evaluaties naar het terugdringen van messenbezit en wapengebruik onder jongeren, het vervroegd uittreden van criminele jeugdgroepen, preventieve aanpak binnen meervoudig probleemgezinnen, vroegtijdige interventies om afglijden naar een criminele carrière te voorkomen en het voorkomen van herhaald slachtofferschap bij huiselijk geweld. Allemaal relevante onderwerpen binnen de Nederlandse context, om kennis van te nemen lijkt mij. 

Bron

College of Policing (December 2021). Vulnerability and Violent Crime Programme (VVCP): Intervention evaluations. Coventry: College of Policing, 4 pp. https://whatworks.college.police.uk/Research/Pages/VVC_evaluations.aspx

Samenvatting

The VVCP is building the evidence base by supporting the independent evaluation of eight promising initiatives aimed at tackling vulnerability and serious violence. The completed evaluations will help fill gaps in the current evidence base and encourage learning from new practice across policing.

To identify the most suitable initiatives for evaluation, police forces in England and Wales were invited to share examples with the programme through an open ‘call for practice’. The team received details of over a hundred and thirty initiatives across a wide range of areas including child sexual abuse and exploitation, domestic abuse, gangs, county lines, and knife crime. Many initiatives highlighted innovations or adaptations of existing approaches to address vulnerability-related policing problems. Theory of change (ToC) models were developed for each intervention in phase 1, alongside the identification of possible analysis methods.

In phase 2 the eight interventions were independently evaluated by NatCen and the University of Birmingham with the aim of helping to fill gaps in the evidence base on how policing can effectively tackle vulnerability and serious violence. The College research team used the evaluations to draft shorter summary documents which highlight the key findings and implications for practice arising from each full report. These reports complete the work of Phase 2 of the VVCP. Practice examples were considered by national vulnerability leads and the VVCP board, with eight of the most promising initiatives being selected for independent evaluation. The key areas to be explored through the evaluation were:

  • How the intervention was designed and implemented
  • What conditions are needed to enable the intervention to operate effectively
  • The cost effectiveness of the intervention
  • The overall impact on crime and other relevant outcomes
  • Whether the intervention could be applied to other areas or other crime types

Afsluitend

Zo, de kop is er weer af in het nieuwe jaar. Ik hoop jullie in 2022 weer zeer regelmatig te voorzien van verse kennis op het brede terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. Op basis van de uitkomsten van de inmiddels ruim 300 verzonden ´kennisparels´ is er reden voor optimisme over wat werkt bij de preventieve en repressieve aanpak van criminaliteit. Een effectief criminaliteitsbeleid is een specifiek en geconcentreerd beleid: selectie en focus zijn de belangrijkste kenmerken. Er bestaan geen handboeken of panklare recepten die aangeven wat wel of niet werkt bij de aanpak van criminaliteit. Wel is steeds meer inzicht verkregen in welke richting gezocht moet worden om criminaliteit succesvol tegen te gaan. Kennisnemen van dergelijke inzichten zou voor iedereen eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn die betrokken is bij de preventie en reductie van criminaliteit en onveiligheid in Nederland. De hoop is dat de uitkomsten van de verschenen en nog te verschijnen ´kennisparels´ zowel beleid en praktijk verder kunnen stimuleren en op weg helpen om Nederland nog veiliger te maken door de juiste keuze te maken van de toe te passen (preventie)maatregelen en interventies.

prohic_linksonder