Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[319] 6 januari 2022: Targeting gun violence & trafficking in Europe

Inleiding en context

Goede morgen beste ´kennisparelontvangers´, het is vandaag donderdag 6 januari 2022. Vandaag een prima ´kennisparel´ over de impact van illegale wapenhandel op vuurwapengeweld in Europa. Onlangs verstuurde ik deze kennisparel over wapengeweld:  https://prohic.nl/2021/11/17/295-17-november-2021-gun-violence-insights-from-international-research/  De conclusie van deze studie toont aan dat het dodelijk karakter van wapens, de kans op verwonding per wapentype, de intentie van de dader en de beschikbaarheid van vuurwapens aanzienlijk bewijs levert dat wapens bijdragen aan dodelijke slachtoffers die anders zonder vuurwapens niet-fatale aanvallen zouden zijn geweest. Eerder maakten Peter Klerks en ondergetekende een ´kennisinventarisatie extreem geweld en criminele vuurwapenhandel´: https://www.researchgate.net/publication/334697558_Kennisinventarisatie_extreem_geweld_en_criminele_vuurwapenhandel Ook relevant in kader van de bijgesloten ´kennisparel´ van vandaag.

Nu naar de ´kennisparel´ van vandaag. Het betreft het eindrapport van het Europese Project TARGET. Diepgaand onderzoek naar de kenmerken en dynamiek van wapengeweld in Europa is schaars, deels als gevolg van een gebrek aan betrouwbare, uitgebreide en gedetailleerde gegevens over dit fenomeen. Project TARGET heeft tot doel het kennisniveau rond wapengeweld in Europa en de relatie tussen wapengeweld en vuurwapenhandel te verbeteren. Een wapenwedloop onder drugscriminelen en de toegenomen illegale beschikbaarheid van vuurwapens kunnen leiden tot meer crimineel en wapengeweld.Aan de hand van tientallen voorbeelden, uit Nederland en heel Europa, brengt Project TARGET onder meer in beeld hoe een constante stroom van goedkope wapens de illegale markt van vuurwapens ingrijpend transformeert en mogelijk winstgevender maakt.

Vaak gaat het om een toevloed van omgebouwde of gereactiveerde wapens, die vanuit Centraal en Oost Europa, Turkije of via postpakketten met onderdelen uit de VS in de verkeerde handen belanden. Maar ook 3D-printing lijkt steeds belangrijker te worden. Vorige maand rolde de Nederlandse Politie nog een clandestiene werkplaats op, waar op dat moment negen 3D-printers onderdelen van vuurwapens aan het printen waren. Verder slagen criminelen er ook steeds beter in om via het internet – al dan niet op het zogenaamde Dark Web – wapens te verwerven. Illegaal een vuurwapen aanschaffen kan steeds makkelijker en dichter bij huis, zo blijkt uit ons onderzoek. Zelfs voor kleinere criminelen is het aanbod vaker dan vroeger voldoende groot om zich te bewapenen. Bovendien wordt de onderlinge concurrentie tussen drugscriminelen steeds heviger. Dat zet een wapenwedloop in gang waarbij er naar nog zwaardere wapens gegrepen wordt door wie hoger op de ladder staat.

Drugscriminaliteit en het eraan gerelateerde wapengeweld loopt als een rode draad door het onderzoek heen. Maar er is ook aandacht voor huiselijk geweld en voor de impact van illegale wapenhandel op terrorisme. Illegale vuurwapenhandel is zelden een nationale beleidsprioriteit. Toch kan de maatschappelijke impact van het geweld dat het met zich meebrengt bijzonder plots en ontwrichtend zijn, er zijn trieste voorbeelden ten overvloede. Binnen de EU wordt er daarom gewerkt aan een structurele, proactieve aanpak. Maar voor heel wat blinde vlekken en probleemgebieden is meer capaciteit, informatiedeling, onderzoek en sluitende regelgeving nodig. Het vergt een krachtig justitieel beleid. Bijgesloten ´kennisparel´ geeft daartoe een groot aantal aanbevelingen.

Bron

Duquet, Nils & Dennis Vanden Auweele (December 2021). Targeting gun violence & trafficking in Europe. Brussels: Flemish Peace Institute, 212 pp. https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2021/12/TARGET-OnlineVersion.pdf

Samenvatting

The regulation of private gun ownership in Europe has been shaped by the objective to limit related security risks, and especially the risks of gun violence in our society. In-depth research into the characteristics and dynamics of gun violence in Europe is scarce, partially as a result of a lack of reliable, comprehensive and detailed data on this phenomenon. Project TARGET aims to improve our understanding of gun violence in Europe and the relationship between gun violence and firearms trafficking. The main research question of this research project is therefore:

  • What is the scope and nature of gun violence in Europe?

To answer this research question we first have to address the lacuna of knowledge on gun violence across Europe and the firearms used in these acts of violence:

  • What is the impact of illicit firearms trafficking on gun violence?
  • What firearms are used in gun violence in Europe?

Answering these above questions will provide us with insights into the problems of data collection related to illicit firearms trafficking and gun violence in Europe and on the possibilities for enhancing EU and national policy options to combating illicit firearms trafficking and its impact on gun violence. The final research questions of this project are therefore:

  • What are the main challenges for data collection on the impact of illicit firearms trafficking on gun violence in Europe?
  • What policy should be developed with regard to illicit firearms trafficking to prevent gun violence in Europe more effectively and efficiently?

Project TARGET will significantly improve our understanding of the dynamics of gun violence across Europe and the impact of illicit firearms trafficking on gun violence. This improved understanding will allow for better detection, investigation and prosecution of these phenomena. The project results can also be used to strengthen various types of initiatives to combat gun violence from different perspectives (policy, law enforcement and criminal justice, civil society) and at different levels (EU, national, local). As Project TARGET will be the first in-depth study on the relationship between illicit firearms trafficking and different types of gun violence across Europe, it will become a baseline study for future studies monitoring gun violence across Europe and evaluating the impact of various measures undertaken to combat illicit firearms trafficking and gun violence in Europe. In addition, it will enable future research projects on different specific aspects of these security phenomena, for example by identifying the existing challenges with regard to data collection.

Project TARGET concludes that the multifaceted phenomenon of firearm trafficking impacts gun violence in various ways in Europe. Its impact is most clearly apparent in the criminal contexts where increased availability of firearms can rapidly and drastically alter

the peaceful course of a country. Yet, lowering rates of lethal gun violence and generally low rates of firearm injuries can produce a false sense of security. To prevent and combat firearms trafficking a long-term structural, comprehensive and proactive approach is

needed. This requires a combination of (1) encouraging legislative and policy initiatives to harmonize national legal frameworks across Europe and close existing loopholes, (2) strengthening the operational capacities of the relevant agencies within the EU and in the

EU neighbourhood and improving their cooperation and information-sharing, and (3) building a better intelligence picture on firearms trafficking and gun violence.

Afsluitend

Ik vind dit een prima op Europees niveau vergelijkende studie naar de kenmerken en dynamiek van wapengeweld in Europa. Een zeldzaam ´kennispareltje´. In Nederland wordt door politie en OM ervan uitgegaan dat veel liquidaties tegenwoordig samenhangen met problemen op de cocaïnemarkt. Misdaadondernemers en hun handlangers staan elkaar naar het leven ten gevolge van het veronderstelde achteroverdrukken van partijen drugs, in gebreke blijven bij levering of betaling, of bedreiging van elkaars marktpositie. Eenmaal ontstane conflicten en geweldsacties escaleren al snel naar nieuwe, nog gewelddadiger represailles of preventieve moorden. Angst is hierbij een belangrijke drijfveer, onzekerheid en achterdocht zijn cruciale factoren, de-escalatie is zelden een optie en gezichtsverlies is fataal voor de geloofwaardigheid en marktpositie van grote drugshandelaren. Het optreden van gespecialiseerde huurmoordenaars vergemakkelijkt bovendien de keuze voor gewelddadige conflictbeslechting. In een omgeving waar vuurwapens ruim voorhanden zijn en een belangrijke rol spelen in de subcultuur is wapengebruik een voor de hand liggende ‘oplossing’ bij conflicten. Er is dan sprake van een zogenaamde ´cycle of violence´, het is zaak dat alle zeilen worden bijgezet om deze situatie in Nederland te voorkomen.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder