Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[320] 10 januari 2022: Cryptocurrencies and future financial crime: Systematic review

Inleiding en context

Goede morgen allemaal op deze maandag 10 januari 2022. De kop van het nieuwe jaar is er weer af. Ik begin de week met een ´kennisparel´ over zeer recent systematisch onderzoek naar de rol die cryptovaluta speelt in relatie tot de frequentie en omvang van fraude. Maar eerst nog een muziekje om de maandag te starten: https://www.youtube.com/watch?v=PinCg7IGqHg En daar word ik nu vrolijk van, smaken verschillen. De afgelopen jaren wordt steeds meer melding gemaakt van een toename in frequentie en omvang van fraude met cryptovaluta / cryptocurrencies. Bijgesloten ´kennisparel´ biedt de eerste systematische studie van onderzoek naar de soorten cryptovaluta-fraude die momenteel bestaan of naar verwachting in de komende jaren zullen gaan bestaan. Naast een systematisch overzicht van 63 unieke kwalitatief goede studies wordt ook de beoordeling van experts op dit terrein over dit fenomeen gegeven.

De bevindingen hiervan laten zien dat de wetenschap over toekomstige problemen en scenario’s met cryptovaluta-fraude nog in een vroeg stadium verkeert. Hoewel het onderzoek zich snel ontwikkelt (zowel qua omvang als reikwijdte). Hoewel veel van de fraudes die in dit onderzoek zijn geïdentificeerd kunnen worden beschouwd als cyber-enabled (in plaats van cyber-afhankelijk), vereisen de nieuwe modi operandi waarmee ze worden gepleegd met behulp van cryptovaluta nog veel nader onderzoek. Bijgesloten ´kennisparel´ kan echter  richtinggevend zijn voor onderzoekagenda’s en activiteiten die gericht zijn op het vertalen van dergelijk onderzoek naar de praktijk. Opnieuw wordt ook hier gepleit voor de noodzaak van betere samenwerking tussen sectoren bij het prioriteren van toekomstig onderzoek naar en beperking van fraude met cryptovaluta om de geïdentificeerde problemen beter aan te pakken.

Bron

Trozze, Arianne, Josh Kamps, Eray Arda Akartuna, Florian J. Hetzel, Bennett Kleinberg, Toby Davies & Shane D. Johnson (January 2022). Cryptocurrencies and future financial crime: Systematic review. Crime Science, 5 January, pp. 1-35. https://crimesciencejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40163-021-00163-8

Samenvatting

Cryptocurrency fraud has become a growing global concern, with various governments reporting an increase in the frequency of and losses from cryptocurrency scams. Despite increasing fraudulent activity involving cryptocurrencies, research on the potential of cryptocurrencies for fraud has not been examined in a systematic study. This review examines the current state of knowledge about what kinds of cryptocurrency fraud currently exist, or are expected to exist in the future, and provides comprehensive definitions of the frauds identified. The study involved a scoping review of academic research and grey literature on cryptocurrency fraud and a 1.5-day expert consensus exercise. The review followed the PRISMA-ScR protocol, with eligibility criteria based on language, publication type, relevance to cryptocurrency fraud, and evidence provided. Researchers screened 391 academic records, 106 of which went on to the eligibility phase, and 63 of which were ultimately analysed. We screened 394 grey literature sources, 128 of which passed on to the eligibility phase, and 53 of which were included in our review. The expert consensus exercise was attended by high-profile participants from the private sector, government, and academia. It involved problem planning and analysis activities and discussion about the future of cryptocurrency crime.

The academic literature identified 29 different types of cryptocurrency fraud; the grey literature discussed 32 types, 14 of which were not identified in the academic literature (i.e., 47 unique types in total). Ponzi schemes and (synonymous) high yield investment programmes were most discussed across all literature. Participants in the expert consensus exercise ranked pump-and-dump schemes and ransomware as the most profitable and feasible threats, though pump-and-dumps were, notably, perceived as the least harmful type of fraud. The findings of this scoping review suggest cryptocurrency fraud research is rapidly developing in volume and breadth, though we remain at an early stage of thinking about future problems and scenarios involving cryptocurrencies. The findings of this work emphasise the need for better collaboration across sectors and consensus on definitions surrounding cryptocurrency fraud to address the problems identified.

This scoping review represents the first summary of available research on cryptocurrency fraud and definitions of the types of fraud identified by the research. Findings suggest research on cryptocurrency fraud is rapidly developing both in volume and breadth. Criminals appear to be rapidly expanding into other areas of fraud and research has, so far, been unable to keep up. While it is unwise to conflate the volume of research on particular types of fraud with the magnitude of offending, the existence of empirical evidence of a number of different types of fraud about which there is little academic research supports this assertion. 

Afsluitend

Cryptovaluta komen veel voor en winnen nog steeds aan populariteit als alternatieve online munteenheid. Tegelijkertijd zijn cryptovaluta ook zeer aantrekkelijk voor cybercriminelen vanwege hun ongereguleerde en pseudo-anonieme aard. Cryptovaluta kunnen worden gebruikt als hulpmiddel of doelwit bij het faciliteren van cybercriminaliteit, inclusief het witwassen van geld, cyberafpersing, phishing, hacking, cyberfraude en andere financiële misdrijven zoals investeringszwendel. Gezien de zeer technische, gedecentraliseerde en dus complexe aard van cryptovaluta, is het belangrijk voor criminologen om een ​​basisconcept en overzicht van de modi operandi te hebben die wordt gebruikt bij criminaliteit met cryptovaluta. De komende jaren is het de beredeneerde verwachting dat het faciliteren van cybercriminaliteit met cryptovaluta een groeimarkt bij uitstek zal zijn. Een anticiperende overheid om deze trend om te buigen is dan een absolute voorwaarde om die groeimarkt af te remmen en te reguleren. Ook hier moet het justitiebeleid anticiperend van karakter zijn en zeker niet afwachtend, of erger, criminaliteit bevorderend. 

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder