Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[326] 18 januari 2022: Effectiveness of Interventions to De-escalate Workplace Violence against Nurses in Healthcare Settings: A Systematic Review

Inleiding en context

Ik wens jullie allemaal een mooie dinsdag 18 januari 2022 toe. De maand januari komt alweer aardig op dreef en dat is eigenlijk best prettig, het is toch wel een erg lange en donkere maand. Vandaag ontvangen jullie weer een verse ´kennisparel´ in jullie mailbox. Het betreft een systematisch overzicht over effectieve interventies om slachtofferschap van personeel in de gezondheidszorg te voorkomen of te de-escaleren. Slachtofferschap van mensen met een publieke taak staat weer (opnieuw) in de volle aandacht. Vorig jaar werd de zogenaamde Taskforce Onze hulpverleners veilig ingesteld. De taken, ambities en uitgangspunten van deze taskforce zijn hier te raadplegen: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2021/03/31/startschot-taskforce-onze-hulpverleners-veilig

Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega’s. Bovendien ondermijnt deze vorm van agressie het functioneren van de overheid. Een bijzondere risicogroep vormt het personeel dat in ziekenhuizen, en in het bijzonder op eerste hulpposten werkt. Zij hebben regelmatig te maken met agressief gedrag van (begeleiders van) patiënten op hun spoedeisende hulp. Die situatie is door de COVID-19 pandemie nog meer problematisch geworden. Zeker gezien de huidige situatie waarin er een bijna onmogelijk beroep wordt gedaan op werknemers in de gezondheidszorg. Boze en gefrustreerde zieke mensen en hun familie / begeleiders kunnen voor grote problemen zorgen. Verpleegkundigen kunnen te maken krijgen met allerlei soorten geweld op de werkplek vanwege hun frontliniepositie in de gezondheidszorg. Het doel van deze systematische review is het identificeren en beoordelen van 26 verschillende onderzoeken die interventies beoordelen die gericht zijn op het verminderen van de omvang/prevalentie van geweld op het werk tegen verpleegkundigen.

Bron

Somani, Rozina, Carles Munmtaner, Edith Hillan, Alisa J.Velonis & Peter Smith (September 2021). Effectiveness of Interventions to De-escalate Workplace Violence against Nurses in Healthcare Settings: A Systematic Review. Safety and Health at Work, vol. 12, no. 3, September, pp. 289-295. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791121000354?via%3Dihub

Samenvatting

Workplace violence (WPV) is an increasing cause of concern around the globe, and healthcare organizations are no exception. Nurses may be subject to all kinds of workplace violence due to their frontline position in healthcare settings. The purpose of this systematic review is to identify and consider different interventions that aim to decrease the magnitude/prevalence of workplace violence against nurses. The standard method by Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA, 2009) has been used to collect data and assess methodological quality. Altogether, twenty-six studies are included in the review.

The intervention procedures they report on can be grouped into three categories: stand-alone trainings designed to educate nurses; more structured education programs, which are broader in scope and often include opportunities to practice skills learned during the program; multicomponent interventions, which often include organizational changes, such as the introduction of workplace violence reporting systems, in addition to workplace violence training for nurses. By comparing the findings, a clear picture emerges; while standalone training and structured education programs can have a positive impact, the impact is unfortunately limited. In order to effectively combat workplace violence against nurses, healthcare organizations must implement multicomponent interventions, ideally involving all stakeholders.

This review has demonstrated, multicomponent interventions are the most effective approach to impacting rates of workplace violence. This awareness will, ideally, help shape future workplace violence interventions conducted in healthcare settings. Of course, for an intervention model to be successful in a new environment, there are multiple factors that can impact the outcome. This review has identified the involvement of key stakeholders, alongside positive management support, as fundamental factors for the successful implementation of planned interventions. In addition, individual nurses must be able to commit the necessary time to learning, practicing, and implementing different strategies. Underpinning their time commitment must be an awareness that workplace violence is not an inevitable part of the nursing profession, and nurses must feel confident that if, and when, they report violent incidents, they will be supported rather than punished.

Afsluitend

Verpleegkundigen zijn de gezondheidswerkers die het grootste risico lopen om geweld en agressie van patiënten en hun familie of vrienden te ervaren. Het risico op geweld tegen verpleegkundigen is relatief hoog omdat zij de meerderheid van de gezondheidswerkers vormen, het grootste deel van hun tijd besteden aan het verlenen van directe gezondheidszorg aan patiënten en in nauw contact staan met de familieleden van de patiënt.

Het mag niet verwonderlijk zijn dat geweld op de werkplek een belangrijke oorzaak is van ontevredenheid over het werk onder verpleegkundigen en aanzienlijk bijdraagt aan een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop, evenals een gecompromitteerde patiëntenzorg. Veel organisaties werken aan het aanpassen van hun richtlijnen, beleid en standpuntbepalingen om een veilige werkomgeving voor zorgverleners te creëren. In Nederland verplicht de Arbo wetgeving daartoe. Het aanbrengen van veranderingen op organisatieniveau is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die stelt dat training en interventies verder moeten gaan dan het individuele niveau en organisatiebeleid en veranderingen in de werkomgeving moeten omvatten.

Deze aanbeveling wordt ondersteund door de verschillende onderzoeken die in deze ´kennisparel´ worden beschreven. Die suggereren dat succesvolle interventies gebaseerd zijn op een sterke samenwerking tussen zorgverleners en ziekenhuismanagement. Deze review stelt ook dat onderzoekers, belanghebbenden, beleidsmakers en financieringsinstanties moeten samenwerken om interventies op het gebied van geweld op de werkplek in ontwikkelde en ontwikkelingslanden te implementeren. Een sterke inzet is vereist door menselijke en materiële middelen te investeren om een geweldloze omgeving te creëren waar slachtofferschap van het personeel tot een minimum kan worden gegarandeerd. De verpleegkundigen hebben daar niet alleen wettelijk maar ook vanuit hun dienstverlenende functie recht op.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder