Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[331] 25 januari 2022: A systematic narrative review of the effects of alcohol supply reduction policies on children and adolescents

Inleiding en context

Ik wens jullie een aangename dinsdag 25 januari 2022 toe. Vandaag een ´kennisparel´ over de effecten van het beleid op het terugdringen van alcoholgebruik onder jeugd en adolescenten. Maar eerst een klassieker over alcoholgebruik: https://www.youtube.com/watch?v=a4IjrjMbmC4 melk en alcohol, een prima combinatie. In bijna alle landen wordt een beleid gevoerd om de nadelige effecten van alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. De beleidsbenadering van alcoholgebruik staat ook wel bekend als vermindering en het terugdringen van het aanbod van alcohol. Er wordt gebruik gemaakt van het “controle, handhaving, beheer en/of regulering van de beschikbaarheid van alcohol arsenaal”. Een universele maatregel is om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen via het instellen van de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie, die heeft tot doel de toegang van jongeren tot alcohol fysiek te beperken door de leeftijd vast te stellen waarop een persoon legaal alcohol mag kopen. Veelvuldig wordt ook beleid gevoerd door het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol door prijselasticiteit of belastingheffing op het type alcoholproduct dat wordt verkocht of het pure ethanolgehalte in de drank zelf.

Het doel van de bijgesloten ´kennisparel´ is om op de beschikbare kennis een systematische narratieve review uit te voeren die de effecten synthetiseert van beleid voor vermindering van het alcoholaanbod op kinderen en adolescenten, ongeacht de prevalentie van alcoholgebruik door minderjarigen of andere middelen. Door de resultaten voor en na de implementatie het dat beleid te onderzoeken wordt een gedetailleerd inzicht gegeven in de reikwijdte waarin het alcoholcontrolebeleid van invloed is op alcoholconsumptie bij kinderen en adolescenten. Er wordt ook inzichtelijk gemaakt welke hiaten in de huidige kennis zitten die in toekomstig onderzoek kunnen worden onderzocht. En het blijkt in ieder geval lastig om de effecten van al deze beleidsinitiatieven te beoordelen. De evidentie daaromtrent is beperkt.

Bron

Baldwin, Ryan, Peter G. Miller, Kerri Coomber, Brittany Patafio & Debbie Scott (March 2022). A systematic narrative review of the effects of alcohol supply reduction policies on children and adolescents. International Journal of Drug Policy, vol. 110, March, pp. 1-17.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0955395922000032

Samenvatting

Despite a range of alcohol control policies implemented globally, the current review found limited research that effectively examined the impacts of alcohol control policy on children and adolescents. Much of the minimum legal drinking age (MLDA) literature utilises regression-discontinuity analysis to assess the impact of alcohol policy, and as such does not provide an accurate representation of policy impact. Additionally, despite cross-sectional findings demonstrating a relationship between a reduction in child and adolescent harms and increased alcohol taxation and trading restrictions, there is limited research examining this relationship pre-post policy implementation. Overall, the current review identified that the impact of increasing the availability of alcohol (i.e., through reducing the MLDA) or reducing the availability of alcohol (i.e., through increased taxation) varied depending on the policy, the policy environment, and the assessed outcome. Although the current review identified limited changes in outcomes post-policy implementation, future research should build upon the identified limitations to gain a stronger understanding of whether those under the legal drinking age are influenced by alcohol policy. Additionally, many of the included studies examined policies that directly target younger cohorts (i.e., MLDA or ready-to-drink-alcohol taxation), however there was a lack of literature examining population level alcohol policies. By focusing on policies such as restrictions on trading hours, outlet density, or managed alcohol programs, any secondary effects resulting from a reduction in community alcohol consumption (e.g., parents, guardians, or carers) will be able to be assessed.

Afsluitend

Ondanks een scala aan beleidsvormen om alcoholgebruik onder jongeren wereldwijd aan te pakken is ons huidige kennisniveau beperkt voor wat betreft de effecten die daarmee zijn behaald. Door meer te focussen op beleid zoals beperkingen op verkoopuren, geografische dichtheid van verkooppunten of bestaande alcoholprogramma’s, kunnen eventuele secundaire effecten hierop met als gevolg een vermindering van het alcoholgebruik beter worden beoordeeld. Hierbij moet opgemerkt worden dat het alcoholgebruik onder jongeren tussen 12 en 16 jaar in Nederland sinds 2003 flink is verminderd. Tussen 2017 en 2019 is het aantal scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken niet veranderd (47 procent). Vergeleken met 2003 is het percentage alcoholgebruikers fors gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. Sinds 2003 is ook het aantal scholieren dat in de afgelopen maand alcohol heeft gedronken of heeft gebinged (5 of meer glazen bij één gelegenheid) flink afgenomen. De daling lijkt echter niet verder door te zetten. Dit geldt voor drinken ooit in het leven, in de afgelopen maand en voor binge drinken: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol-drugs-roken-scholieren

prohic_linksonder