Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[333] 27 januari 2022: Cryptocurrencies: Tracing the evolution of criminal finances

Inleiding en context

Het is vandaag donderdag 27 januari 2022. Ik vertrek morgen voor een lang weekeinde naar het mooie eiland Texel. Heerlijk uitwaaien, wandelen, de horeca bezoeken, lekker koken en sjoelen onder het genot van een biertje. De eerstvolgende ‘’kennisparel’’ valt daarom op dinsdag 2 februari in jullie mailbox. Trouwens, prima actie van Neil Young: https://www.youtube.com/watch?v=rAtDrFdomN4 Maar nu naar de ‘’kennisparel’’ van vandaag. Het betreft een gisteren verschenen rapport van Europol. Het biedt inzicht in hoe criminelen tegenwoordig cryptovaluta gebruiken en misbruiken. Op basis van de meest recente operationele informatie die is bijgedragen aan Europol, gegevens die zijn verzameld voor de EU-dreigingsevaluatie voor zware georganiseerde misdaad (SOCTA 2021): https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report en open bronnen ontkracht dit rapport de volgende vier mythes:

Mythe 1:        Cryptovaluta zijn de favoriete betaalmethode van criminelen geworden

Het gebruik van cryptovaluta als onderdeel van het criminele bedrijfsproces neemt toe evenals de acceptatie van dit betalingsmedium. Het totale volume en de waarde van cryptovaluta-transacties die verband houden met criminele activiteiten vertegenwoordigen echter nog steeds slechts een beperkt deel van de illegale criminele economie in vergelijking met contant geld en andere vormen van financiële transacties. Een reeks beperkingen houdt verband met het gebruik van cryptovaluta, waarbij hoge volatiliteit een belangrijke factor is in de onwil van criminelen om cryptovaluta te gebruiken voor langetermijninvesteringen.

Mythe 2:        Het criminele gebruik van cryptovaluta is beperkt tot cybercriminaliteit

Het criminele gebruik van cryptovaluta is niet langer in de eerste plaats beperkt tot cybercriminaliteit maar heeft nu betrekking op alle soorten financiële criminaliteit waarvoor geldelijke waarde moet worden overgedragen, inclusief fraude en drugshandel. De omvang en het aandeel van het illegale gebruik van cryptovaluta als onderdeel van criminele activiteiten is echter moeilijk in te schatten. Criminele netwerken die betrokken zijn bij zware en georganiseerde misdaad blijven ook in grote mate afhankelijk van contant geld en transacties, naast nieuwe mogelijkheden voor waardeoverdracht.

Mythe 3:        Illegaal geld vloeit rechtstreeks van portemonnee naar portemonnee

Criminelen zijn geavanceerder geworden in het gebruik van cryptovaluta. De illegale fondsen gaan in toenemende mate door een proces waarbij financiële entiteiten betrokken zijn waarvan vele nieuw zijn en nog geen deel uitmaken van gestandaardiseerde, gereguleerde financiële en betalingsmarkten. Verduisteringsmethoden en andere tegenmaatregelen worden nog steeds ontwikkeld en gebruikt door criminelen.

Mythe 4;        Cryptovaluta bieden anonimiteit

Cryptovaluta zijn niet anoniem. Elke afzonderlijke transactie wordt aangemeld bij de blockchain, een grootboek van alle transacties die worden gedistribueerd naar alle gebruikers in het netwerk. De meeste blockchains zijn openbaar beschikbaar waardoor transacties traceerbaar zijn. Dit geeft de rechtshandhaving toegang tot aanzienlijk meer informatie dan een zaak met contant geld. Hoewel zogenaamde privacymunten en een aantal diensten en technieken de opsporing in de weg kunnen staan, weerhoudt het de rechtshandhaving er in de regel niet van om erachter te komen wie er achter de misdaad schuilgaat.

Bron

Europol (2022). Cryptocurrencies: Tracing the evolution of criminal finances. The Hague: Europol, 20 pp. https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol%20Spotlight%20-%20Cryptocurrencies%20-%20Tracing%20the%20evolution%20of%20criminal%20finances.pdf

Samenvatting

De kernuitkomsten van het onderzoek zijn als volgt:

The use of cryptocurrency as part of criminal schemes is increasing and the uptake of this payment medium accelerating. However, the overall number and value of cryptocurrency transactions related to criminal activities still represents only a limited share of the criminal economy when compared to cash and other forms of transactions. A range of constraints are related to the use of cryptocurrencies, with high volatility likely a major factor in criminals’ reluctance to use cryptocurrencies for long term investments.

Recent years have seen cryptocurrency increasingly used as part of criminal activities and to launder criminal proceeds. Criminals have also become more sophisticated in their use of cryptocurrencies. In addition to using cryptocurrencies to obfuscate money flows as part of increasingly complex money laundering schemes, cryptocurrencies are increasingly used by criminals as a means of payment or as an investment fraud currency. The number of cases involving cryptocurrencies for the financing of terrorism remains limited.

The criminal use of cryptocurrency is no longer primarily confined to cybercrime activities, but now relates to all types of crime that require the transmission of monetary value. However, the scale and share of the illicit use of cryptocurrencies as part of criminal activities is difficult to estimate. Criminals and criminal networks involved in serious and organised crime also continue to rely on traditional fiat money and transactions to a large degree, in addition to emerging value transfer opportunities.

Money laundering networks specialised in large-scale money laundering as-a-service have adopted cryptocurrencies and are offering their services to other criminals.

The illicit use of cryptocurrencies is predominantly associated with money laundering purposes, the (online) trade of illicit goods and services, and fraud. Fraud is the most frequently identified predicate offence in the illegal use of cryptocurrencies. Cryptocurrencies continue to be used as part of exchanges within the growing number of for-profit schemes relating to child sexual abuse material (CSAM).

The regulations governing the use of cryptocurrencies and the associated anti-money laundering (AML) frameworks are becoming more effective. Improved regulation of the cryptocurrency environment now requires service providers and platforms to capture more information on users and transactions, which has improved the law enforcement response to the criminal use of cryptocurrencies.

Afsluitend

´Cash is still king´: https://www.europol.europa.eu/publications-events/publications/why-cash-still-king-strategic-report-use-of-cash-criminal-groups-facilitator-for-money-laundering dat blijkt uit bijgesloten ´kennisparel´. Binnen de georganiseerde misdaad is contact geld nog steeds het meest populaire ruilmiddel voor illegale praktijken. Eerder verstuurde ik een ‘’kennisparel’’ over fraude met allerhande cryptovaluta: https://prohic.nl/2022/01/10/320-10-januari-2022-cryptocurrencies-and-future-financial-crime-systematic-review/ Cryptovaluta komen veel voor en winnen nog steeds aan populariteit als alternatieve online munteenheid. Tegelijkertijd zijn cryptovaluta ook zeer aantrekkelijk voor cybercriminelen vanwege hun ongereguleerde en pseudo-anonieme aard. Cryptovaluta kunnen worden gebruikt als hulpmiddel of doelwit bij het faciliteren van cybercriminaliteit, inclusief het witwassen van geld, cyberafpersing, phishing, hacking, cyberfraude en andere financiële misdrijven zoals investeringszwendel. Het mooie van bijgesloten ‘’kennisparel’’ is dat een groot aantal mythen rond cryptovaluta in relatie tot georganiseerde misdaad wordt ontkracht. Een mooie bijdrage van Europol waarmee een veel meer genuanceerd beeld wordt verstrekt dan veelvuldig in de media en populaire pers verschijnt. Mooi evidentie op de vroege morgen. Alvast een fijn weekeinde en tot volgende week.

prohic_linksonder