Probleemgericht werken aan High Impact Crime
[346] 18 februari 2022: Examining the Relationship Between Adverse Childhood Experiences and Juvenile Recidivism: A Systematic Review and Meta-Analysis

Inleiding en context

Beste mensen, het is vandaag vrijdag 18 februari 2022 en alweer de laatste dag van deze werkweek. Iedereen maakt zich klaar voor een stormachtige dag. En wat is dan een toepasselijker klassieker dan dit nummer: https://www.youtube.com/watch?v=D0gB7VuGf7g, de ´Lizard King´ op zijn best. De laatste ´kennisparel´ van deze week gaat over de mate waarin negatieve ervaringen uit de kindertijd, ´Adverse Childhood Experiences´ (ACE) van invloed zijn op criminaliteit en recidive onder jongeren. Het betreft een systematisch overzicht waarbij zestien kwalitatief goede studies worden beschreven en aan een meta-analyse worden onderworpen.

Hoe staat het met de cumulatieve effecten van negatieve ervaringen in de kindertijd en hoe zijn deze ervaringen van invloed zijn op recidive van jongeren die al bekend zijn in het formele justitiële jeugdsysteem? De meest belangrijkste bevindingen tonen aan dat negatieve ervaringen uit de kindertijd het risico op jeugdrecidive verhogen, met effecten die variëren tussen steekproefomvang. Een nadere synthese toont ook het belang aan van geslacht en etnische verschillen, evenals potentiële mechanismen in de cumulatieve relatie tussen trauma en recidive. Deze bevindingen kunnen verder richting geven aan onderzoek en beleid op het gebied van trauma, jeugdrecht en dadergerichte criminaliteitspreventie.

Bron

Yohros, Alexis (February 2022). Examining the Relationship Between Adverse Childhood Experiences and Juvenile Recidivism: A Systematic Review and Meta-Analysis. Trauma, Violence & Abuse, 15 February, pp. 1-16.  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/15248380211073846

Samenvatting

While the impact of trauma on delinquency and offending has been studied in great depth, less is known about the cumulative effects of adverse childhood experiences and how these experiences impact recidivism or reoffending outcomes of youth who already have justice system involvement. The main aim of this paper is to report on the results of a systematic review and meta-analysis on the relationship between Adverse Childhood Experiences and juvenile recidivism. Of particular interest, the paper examines to what extent, if any, ACEs can be used to predict youth reoffending outcomes, as well as investigates the nature of this relationship. The study utilizes quantitative metanalytical techniques to estimate the overall impact of Adverse Childhood Experiences on youth reoffending. Sixteen studies were selected after a comprehensive search of electronic databases covering the fields of social science, criminology, psychology, or related fields. Key findings demonstrate that Adverse Childhood Experiences increase the risk of youth recidivism, with effects varying amongst sample sizes. Narrative synthesis also shows key gender, racial, and ethnic differences as well as potential mechanisms in the cumulative trauma-reoffending relationship. These findings can further guide research and policy in the areas of trauma, juvenile justice, and crime prevention.

Afsluitend

Ongunstige ervaringen uit de kindertijd hebben dus significante nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van criminaliteit en recidive onder jongeren. Deze vaak traumatische gebeurtenissen doen zich voor in de kindertijd vanaf de geboorte tot de leeftijd van 17 jaar. Het betreft de volgende tien negatieve ervaringen: emotioneel, fysiek of seksueel misbruik; emotionele of fysieke verwaarlozing; getuige geweest van huiselijk geweld; drugsmisbruik of geestelijke gezondheidsproblemen; scheiding van de ouders of vechtscheiding; gevangenisstraf / opsluiting van een lid van het huishouden. De algemene significante associatie tussen ACE’s en recidive heeft belangrijke implicaties voor het jeugdstrafrechtbeleid. Ten eerste bevestigt de significante impact van ACE’s op recidive opnieuw het belang van screening op ACE’s in jeugdstrafzaken en ten tweede voor het toepassen van evidence based interventies. De bestaande kennis kan hierbij een oplossende rol spelen.

Tot zover maar weer, blijf gezond, optimistisch en wees vooral aardig voor elkaar. Alleen zo gaan we echt solidair met elkaar om. Tot de volgende ´kennisparel´ die over een paar dagen in jullie mailbox valt.

prohic_linksonder